Moder Jord via Pamela Kribbe, 11 september 2018

Moder Jord, 11 september 2018

Via Pamela Kribbe

Jag är Moder Jord och jag finns mitt ibland er. Jag är marken under era fötter. Jag är en strålande sol som lyser på träden, växterna, blommorna och på alla elementen omkring er. Jag är också här i detta rum, på denna plats. Var medvetna om mig och använd en bild för att fånga mig. Se mig som en kvinna i centrum på denna bild, det spelar ingen roll vilken form ni ger mig. Ta den första bild som ni tänker på där ni känner: ”Det är hon, det är Moder Jord.”

Jag ber er att känna min glädje, min lycka. I min själ finns en fröjd som jag vill dela med er. Trots allt som händer på och med Jorden finns det glädje och kärlek i mitt hjärta. Jag vet att det finns en storslagen plan, i vilken allting spelar ut sig själv på ett oändligt större sätt, och jag vet att livet är gott och att livet är rättvist. Det är underbart som det är.

Jag vill få er att känna den där grundläggande glädjen, så att ni också kan känna inom er att livet är gott. Trots de upp- och nergångar som jag möter, dessa svåra ögonblick, är jag fortfarande levande. Livet flödar genom er och hur flödar det genom er? Under dessa två dagar har vi talat om manligt och kvinnligt, om glädjen i att ge och ta emot; om skillnaden mellan att vara med någon annan och att vara med sig själv.

Vi talade om hur svårt det är att älska sig själv fullt ut för att ta emot det ni verkligen behöver, från andra och från er själva. Ni nekar er själva så mycket och ni börjar bli medvetna om det. Att ta emot är en kvinnlig energi, och det finns en blockering i er förmåga att ta emot, i er förmåga att vara öppen och mottaglig för vad som vill komma till er från Universum och Kosmos, från världen, från andra människor och också från er själva, er egen skönhet och visdom.

Idag vill jag tala med er om den del av er kropp där den mesta smärtan samlas. Med den smärtan kommer oförmågan att verkligen ta emot, att på djupet omfamna er själva och verkligen ”stå på egna ben”. Och den delen av er kropp är magen.

Gå dit nu med er medvetenhet. Föreställ er att ert medvetande är en fokuserad pil av uppmärksamhet, och låt den sjunka ner från huvudet, genom ryggraden till er mage och ännu djupare ner till ert bäcken. Fyll hela er mage med energin från ert medvetande. Se om ni kan nå nedre delen av magen med er inandning, lätt och mjukt. Låt er inandning sjunka ner i magen och där känna er egen styrka. Känn hur er mage ansluter er med Jorden.

Den lägsta delen av er kropp är där era djupaste känslor avslöjar sig själva, så var uppmärksamma på det. Och kom ihåg att ni får vara precis som ni är – alla aspekter av er accepteras. Buken är faktiskt en hålighet och bäckenet är som en skål som tar emot – ett kärl – och jag bjuder in er idag att gå dit och möta och ta emot, som ett barn, de delar av er själva som presenterar sig för er. I er är dessa barn fortfarande levande; de är de känslomässiga, spontana delar som tillhör er.

Det första barnet jag vill bjuda in är glädjens barn. I er alla lever ett barn som är fyllt med livets glädje och viljan att leva. Det är den del av er som absolut ville vara här i det här livet på Jorden. Det ville delta; det har djärvhet och mod och kan njuta av allt som livet har att erbjuda i en mänsklig kropp. Se om ni kan finna det barnet i bäckenets kärl, och se vad det vill berätta för er. Vad tycker det barnet mest om? Det säger något om er själva och om vad ni älskar mest. Från vad härleder detta barn sin kärlek till livet?

Bjud sedan in barnet att komma närmare. Föreställ er att ni sträcker ut er hand, eller att ni lägger en arm runt det, att ni välkomnar det och talar om för det att det är ett nöje att ha det och att ni vet att det kan peka ut vägen mot mer glädje i era liv. Och det här barnet kommer att hjälpa er att få det.

Det här barnet vet att det är helt okej att njuta av livet, att känna varje aspekt av livet och att njuta av överflöd i varje område av sitt liv som ett barn av Gud. Det här barnet vet att livet är till för att firas. Det handlar inte alltid om lärande, tillväxt och utveckling. Livet är helt enkel till för att levas, som ett barn som lever i nuet utan en tanke på framtiden eller på det förflutna.

Släpp in detta barn i ert liv och in i er mage. Ta regelbunden kontakt med det. När ni en gång har sett det här barnet kan ni bjuda in det oftare i ert dagliga liv, speciellt vi de tillfällen när ni är oroliga eller missnöjda, när ni tänker på framtiden eller på det förflutna. Då är det dags att fråga barnet vad det känner för att göra just nu. Det hjälper barnet att jorda sig själv och er att stanna kvar hos det.

Nu ska vi bjuda in ett annat barn, även det en del av ert Jag, och det här är ett oroligt barn. Ett barn som har samlat på sig många rädslor och inte har någon lösning på dem. Det här barnet är bäraren av era rädslor. Ett barn är oskyldigt; ett barn kan inte bygga murar, staket eller dra gränser för att skydda sig själv. Det känner rädslan direkt.

Det här barnet vill bli sett. Det vill komma till er eftersom det behöver er hjälp. Ni är föräldrar till detta barn, dess mamma och pappa. Låt detta barn vara där och titta på dess framtoning. Se spänningarna i dess kropp, och känn efter vad ni kan och vill göra för det här barnet. Knäböj framför det och sträck ut en hand och säg: ”Kom hit, du är trygg hos mig. Du behöver inte be om ursäkt för dina rädslor, jag förstår dem.”

Känn er egen styrka i det ögonblick ni gör det. Ni kan ta emot det här barnets rädslor. Ni kan acceptera dessa rädslor med fattning och inte drunkna i dem, och ni kan fråga er hur ni ska göra för att övervinna dessa rädslor. Men det finns delar av er som är större än dessa rädslor, som har förtröstan och mod.

Be det lyckliga barnet att komma in och sätta sig bredvid och trösta det skrämda barnet. Fokusera er uppmärksamhet på området kring buken, och se sedan dessa två barn sitta framför er. Det är båda så vackra och rena i sin framtoning. Den ena är inte bättre eller ”högre” än den andra. De är båda en del av livet.

Nu går vi till det tredje barnet. Det här är ett ilsket barn. Kanske ser ni det med knutna nävar och röda kinder. Ni har ofta undertryckt ilska i ert liv, därför att det inte var tillåtet att visa den; inte av er, inte av er omgivning, inte enligt de regler eller den etik som ni fick lära er. Men nu är det tillåtet. Det här barnet är fri att visa sina känslor och det spelar ingen roll varför det var ilsket, eller om det var rätt eller fel. Poängen är att ilska är tillåtet och att detta ilskna barn är tillåtet.

Låt även detta barn komma till er – bjud in det. Tala om för det att ni skulle vilja lära känna det, att det tillhör er. I det här livet har ni blivit sårade, ni har känt er avvisade. Ni har blivit besvikna och kanske också missnöjda med livet och med människor. Det är okej att visa det. Ilska och frustration får vara en del av er, för det här barnet kommer att ge er ett viktigt budskap.

I området kring buken kan det här barnet tillåta er att se vad ni har berövat er själva, var ni inte har satt tydliga gränser för er själva. Det här är ett värdefullt barn. Ignorera inte dess impulser. Fråga bara vad det vill berätta för er. Fråga vad det behöver och vad som kan lugna ner det. Detta barn hjälper er att bättre förstå och hantera energifältet i er mage. Det här barnet har kurage och vågar ställa frågor.

Idag har vi sett hur energin, speciellt kvinnors, tenderar att fixera sig på att ge, vara omtänksamma, empatiska och vara närvarande för andra och glömma sig själva. Kvinnor sätter ofta sig själva i andra hand och tycker att ge är roligare än att få, eller att man ska ge för att få kärlek. Det påverkar magen och gör det inre barnet ännu argare. Och barnet har rätt för något är ur balans, något är fel. Ni behöver inte ge så mycket. Hur gör ni för att återigen få balans mellan givandet och tagandet? Genom att hålla kontakt med barnen i magen – alla tre – det ilskna barnet, det skrämda barnet och det lyckliga barnet.

Ibland kan ni märka att ni ger av rädsla, för att inte bli avvisade och för att bevara harmonin. Det finns många motiv för rädsla. När ni ger av rädsla, vänd er då till det skrämda barnet och säg till det: ”Du behöver inte göra det här. Du kan sluta att ge. Jag bryr mig om dig, du är inte ensam. Du är trygg och säker hos mig.” Var medvetna om rädslans dynamik; rädsla för ensamhet, rädsla för att bli avvisad. Lägg även märke till att ni kan känna er förbrukade och tomma och utan vitalitet, när ni ger för mycket av er själva.

Det lyckliga barnet kan också ge er en vink. Gör det till en vana att fråga det: ”Vad skulle du tycka om? Vad skulle vara bra för oss att göra?” Glädje och lycka i livet är ett säkert tecken på inre utveckling. Naturligtvis går det konceptet emot de traditioner som andlighet har blivit associerade med, som att vara allvarlig, noggrann, samvetsgrann, ansvarstagande – alla dessa tunga maskulina drag. Men verklig andlighet är full av glädje och en hyllning av livet. Kom ihåg det sättet att betrakta livet på när ni ger för mycket och när ni känner er trötta och utmattade. Återvänd till det barnet i er mage som har kontakt med sann andlighet.

Se det ilskna barnet, det barn som ni är rädda för. Speciellt kvinnor har problem med detta barn eftersom det går emot den urgamla bilden av kvinnlighet, där kvinnor är underordnade, givande, omtänksamma, rara och behagliga. Det finns ett tabu mot detta ilskna barn. Men det är speciellt det här barnet som kan ge er så mycket.

Det gör er medvetna när ni sviker er själva. Det gör er medvetna om ert eget värde och när ni skadar det. Så om ni känner ilska i ert dagliga liv, eller irritation och missnöje, välkomna det! Försök inte att skaka av er känslan eller dölja den för att bevara friden, eller för att det känns obekvämt, utan välkomna det. Fråga det inre barnet varför det är argt – sätt ord på det, låt mig se det. Och ta det som barnet säger på allvar.

Ni väntar ofta på meddelande från er själ för att finna er väg i livet. Men er själ talar till er genom dessa barn, genom er mage som är jordad och kraftfull och spontan. Ni får kontinuerlig information genom magkänslan, genom era känslor och genom era inre barn. Och jag ropar till er: ”Ta det på allvar!”

Leta inte för ”högt” efter era svar. När ert hjärta flödar över för mycket är det lätt att falla i fällan och ge för mycket av er själva, som vi talade om tidigare, och som porträtteras av de gamla stereotypa bilderna av kvinnlig energi. Gör kopplingen till de tuffa känslorna i magen; rädsla, ilska, glädje, entusiasm och inspiration. Dessa är de sanna guider som ni söker. Och ni har glömt på grund av era traditioner – såsom förtryckande former av religion bland annat – att lyssna på dessa barn i er mage.

Nu är det dags för förändring, ni skapar en ny historik. Ni bryter gamla tabun och därför hedrar jag er. Det är därför ni är här på Jorden, både för att förändra det mänskliga kollektivets energi och för att förändra er själva. Ni är också här för att gå tillbaka och ge rättvisa åt området i buken och för att vara trogen den humanitet ni alla delar med varandra, både män och kvinnor. För hos män finns också nedtryckta inre barn. Den sårade kvinnliga energin påverkar både män och kvinnor.

Se ännu en gång dessa tre barn i er mage och lova dem er hängivenhet och ert engagemang. Föreställ er att ni och de tre barnen tar varandra i händerna. Känn energin flöda. Känn vad de ger er; deras oskuld, deras livskraft, den sanning de talar och deras klarhet. Det är den kunskap som verkligen hjälper er.

Se också vad ni ger dem. Om ni verkligen finns där för dem kommer de att se er som sin vägledare, sitt stöd och sin förespråkare, den som lyssnar på dem och den som finns där för dem. Det är vad ni ger dem och de är glada att ta emot det. De känner sig erkända och uppskattade.

Tack för er närvaro.

Jeshua. net

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...