Moder Maria: Pengar och överflöd, 16 mars 2024

 

 

Moder Maria: Pengar och överflöd

16 mars 2024

 

via Pamela Kribbe

https://www.lightraisersworldwide.com/money-and-abundance/

Jag är Mary som talar. Idag inbjuder jag dig att fördjupa dig i energin i detta utrymme där änglar samlas för att lätta på din tyngd och trötthet.

Ni har själva varit änglar en gång och innerst inne är du det fortfarande. Från kärnan av din varelse löper en kanal till änglariket. Änglar representerar en storslagen essentiell energi, mycket finare och mildare än den jordiska verkligheten, med dess täthet och tyngd. Öppna dig själv för ängelenergin, som kan tyckas så långt borta, men ändå kan komma till dig genom oändlig tid och rum. Du är en ängel i ditt hjärta.

Låt änglarikets mildhet och tröst flöda in i din aura och omsluta ditt huvud, dina axlar, ditt hjärta och komma till vila där. Låt sedan den mjuka rosiga energin flöda igenom till din mage och din buk. Känn hur allt som är trött och tungt i området kring din mage och bål berörs av det. Små gnistor av ljus i alla regnbågens färger dansar omkring genom din bål och får dig att känna dig glad och sorglös. De påminner dig om den tidlösa dimensionen som du kom ifrån.

Nu, när ängelenergin flödar till dina höfter och lår, dina knän, vader och anklar, ägna särskild uppmärksamhet åt att låta energin flöda genom dina fötter. I mitten av dina fötter hittar energin en öppning som skapar en kanal in i jorden. I djupet av hennes väsen är jorden också en ängel, en vacker ängel nu inkarnerad i jordens kropp. Känn hur denna ängel, som är jorden, har den enorma kraften att stödja dig och ge dig styrka, säkerhet och stabilitet.

Känn hur du ingår i en cirkel av kärlek från jorden och från himlen. Tillåt dessa energier att utföra sitt arbete och att tyst omringa dig, och överlämna dig till dem. Du behöver inte arbeta för dem eller tänka på dem. De är energier som alltid följer med dig, och de tillhör er båda. Låt läkning flöda till de platser i din kropp och i ditt sinne som mest behöver läkning. Och glöm aldrig att du är en del av den tidlösa, fria dimensionen där änglarna vistas.

Du har kommit till livets äventyr på jorden av egen fri vilja. Men närhelst du känner dig tung är det viktigt att du drar dig tillbaka in i denna tidlösa dimension för att komma ihåg vem du verkligen är och varför du kom hit, vilket är att lära dig, ha äventyr och uppleva alla möjliga saker. Det är meningen att det ska bli ett glädjefyllt äventyr.

I det ögonblick som det att vara människa blir för mycket för dig, för betungande, får du gärna smaka på den där ängladimensionen igen till ditt hjärta och ta ett djupt andetag. Du behöver inte göra så mycket; du kan släppa all strävan, ansträngning, arbete – släpp det. Avsikten är att du andas djupt från änglarnas rike, så du blir återigen inspirerad att sätta ner en del av den där ängelhimlen här på jorden. Det är ditt verkliga arbete, och inte de många bekymmer, besvär, planer och organisering av saker som är en del av att vara ”upptagen” i den jordiska sfären. Nej, ditt verkliga arbete är att överlämna dig till de subtila energierna hos vem du verkligen är, som inte är bunden av tid och rum. Det är ljusarbete, och när du gör det kommer du att märka att livet på jorden bokstavligen blir lättare, mindre tungt.

Idag diskuterar vi temat ”pengar och överflöd”. Jag inbjuder dig att titta på det ämnet ur perspektivet av din personliga relation med jorden. Det är avsikten med din inkarnation att du upplever glädje i att vara närvarande på jorden. Din gåva till jorden är att du är här, att du har kommit från änglariket, från himlen, för att avslöja och ge av din skönhet, din kärlek, din renhet till alla som bor på jorden – det är din gåva.

Jordens verklighet, där du är närvarande, erkänner dig, välkomnar dig och vill göra din väg så enkel som möjligt så att du kan utstråla ännu mer glädje och ljus. Jorden vill stödja och upprätthålla dig. Hon vill gärna att du använder de möjligheter som finns här för att finna lyckan som människa genom att njuta av allt som finns här. Du tillskriver ofta högre värde åt de andliga gåvor som du har kommit med och att underskatta värdet av att vara här i enkel njutning. För dig är det svårare att ta emot än att ge.

Jag skulle vilja ge en enkel visualisering där du kan föreställa dig i vilken utsträckning du får tillräckligt mycket från det jordiska riket. Föreställ dig bara att det finns en lång, hög rutschkana. Du sitter längst upp, som ligger i änglariket. När du sitter där är du också en ängel. Titta på ditt utseende. Du har ännu inte en människokropp, men du har en klänning lindad runt dig i en vacker, genomskinlig färg. Du känner dig fri och lika ansluten till allt liv, eftersom du förstår varje del av det inifrån, och du vet att du snart kommer att glida ner till det jordiska riket.

Många känslor kan dyka upp vid tidpunkten för din nedstigning, men jag ber dig att i detta ögonblick fokusera på känslan av tillit som du känner djupt i ditt väsen. Du känner att det är en bra resa och att det är meningsfullt. Föreställ dig att dina händer fortfarande håller i rutschkanan, men att du är på väg att släppa taget – och nu släpper du loss och börjar rutschkanan nedåt. Du känner lite spänning, som ett barn kan känna när det gör något äventyrligt, men som också är roligt och spännande på samma gång. Och vroom, du åker ner! Du ser ännu inte en plats att landa på, du bara glider och glider.

Vid ett visst ögonblick ser du ett molntäcke som du kommer att behöva gå igenom. Det känns lite skrämmande, men ”molnskyddet” är faktiskt slöjan som omsluter den tredimensionella världen. Din nedstigning är mjuk och graciös, och så glider du rakt igenom slöjan, eftersom du inte ger något motstånd. Du går ner djupare och djupare in i det jordiska riket, och slutligen kommer du till botten av rutschkanan. Sedan kommer ögonblicket när du faktiskt säger farväl till det himmelska riket och kliver in i den nya verkligheten, och du inkarnerar som en baby.

Men på tröskeln till det jordiska riket finns en slags väktare, en ängel som ser på dig med både djup medkänsla och stort allvar. Den ängeln vill i sista minuten påminna dig om att komma ihåg vem du är, och den vill inte att du ska glömma det. Den där ängelns blick ingjuter mod i dig.

Ängeln berättar också något som har med överflöd i ditt liv att göra. Han ger dig energi i form av en påse fylld med guld, och säger: ”Denna påse med guld tillhör dig. Det är något som du kan göra anspråk på och som du kan använda i ditt liv för din njutning och för att skapa allt som hör till ditt livsverk. Ta emot denna rikedom och vet att den alltid finns där för dig. Du kan göra anspråk på det, eftersom det är en del av dig; det är din skatt!” Sedan går du din väg.

Gå nu tillbaka till nuet. Du har gått igenom mycket i det här livet, och låt oss nu se hur mycket av den skatten som du fått av ängeln du redan har gjort anspråk på. Föreställ dig att du ser framför dig en påse fylld med gyllene energi och du öppnar den. Där, i den här väskan, finns överflödets energi, en rikedom som är mer än bara materiellt välbefinnande, utan också inkluderar materiella ting. Påsen med guld som sitter framför dig är en mycket synlig koppling mellan Kosmos och Jorden, men det är också en personlig sak; det är ditt överflöd, din rikedom.

Se om du lätt kan öppna påsen och om du kan ta emot energin som kommer från den. Se om du kan tillåta den energin att komma in i dina armar, in i ditt hjärta och genom hela din varelse. Låt den gyllene energin helt omsluta dig. Fråga sedan: ”Finns det något jag nu kan ge mig själv, som jag tidigare har förnekat mig själv, något som jag behöver för att leva med glädje?” Var öppen för vad det flödet vill ge dig. Det överflöd som är ditt hjälper dig att uppfylla din själs uppdrag på jorden.

Det finns också ett flöde av pengar som passar dig. Du har ofta idéer i ditt sinne om vad du förtjänar och inte, och som förhindrar fullheten av flödet som kan komma till dig. Du mäter och jämför det hela tiden med andra människor, vad de ber om, vad de får, men poängen är att hitta ditt eget flöde.

Faktum är att när ge och ta emot är i balans i ditt liv, stödjer det materiella flödet naturligt det andliga flödet; de är i linje med varandra. Du kan se det på det här sättet: den andliga delen av dig behöver stöd från jorden, från den materiella verkligheten, så den kan verkligen frodas här. Tillåt dig själv materiellt överflöd så att du kan öka din andliga energi, så att den kan bli mer synlig och tillåtas flöda in i världen, och så att den kan ses av andra och vara en inspiration för dem. I den meningen kommer pengar och materiellt överflöd att ha en positiv effekt på din omgivning, såväl som på dig.

Du kan också se pengar enbart som ett flöde mot manifestation, mot fysiskt uttryck för din sanna natur. Om du uttrycker ditt ljus i den jordiska verkligheten och du använder pengarna som kommer till dig för att hjälpa dig att göra det, kan du ta väl hand om dig själv och gynna andra. Den första delen utesluter inte den andra delen. Du kan släppa den gamla bilden av pengar som ett medel för att öka din makt, att höja dig över och kontrollera dina medmänniskor. Du kan ändra det gamla sättet att använda pengar och använda dem i enlighet med din själs önskan att uttrycka sig i den jordiska dimensionen.

Vänd dig inte bort från pengar eller materiellt överflöd bara för att det är något som har missbrukats av vissa människor. Det skulle vara som att kasta ut barnet med badvattnet. Känn att du får göra anspråk på materiellt överflöd, att du får både ge och ta emot. Om du låter din skatts guld flöda in i ditt liv, kommer din själs naturliga sätt att uttrycka sig att bli kraftfullare eftersom den faktiskt får mat på en praktisk nivå. Var inte rädd för pengar, pengar kan stödja din själs ”vara” och ”göra”. Pengar behöver inte användas på ett själviskt sätt.

Ni bär alla med er en gammal tradition där ni fick lära er att undertrycka era egna behov till förmån för andras. Och på grund av den traditionen kan du ha svårt att fullt ut få pengar och överflöd i ditt liv. Försök att se det så här: om du har mer har du mer att dela med dig av. Att dela ger glädje, och glädje skapar ännu mer överflöd. Det betyder att det kan bli en mycket positiv spiral genom att våga ta emot.

Var inte rädd för pengar; lita på din egen integritet. Alla som är närvarande här har redan tagit beslutet, och är fast beslutna, att leva på jorden från sitt hjärta. Du är inte här för att missbruka makt; du har släppt det gamla sättet att vara. Våga därför vara fullt ut här som den ängel du är, och ta emot fullt ut vad du behöver för att skina ditt ljus. Jorden behöver verkligen människor som lever från sina hjärtan och som samtidigt erkänner sina mänskliga behov och anser sig vara värdiga att ta emot överflöd och njuta av livet.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *