Moder Sekhmet via Kerstin Sisilla 13 april 2019

Moder Sekhmet via Kerstin Sisilla 13 april 2019

Sök ert ursprung, sök ert jordliga ursprung människor. Det finns inga genvägar. Ni har till stor del lämnat naturen för att leva i konstgjorda hårda miljöer, utan själ. Ni klumpar er samman i både stora, stressiga och giftiga städer vilka effektivt stänger av er kontakt med ursprunget. Er fysiska kropps ursprung, vilken är er själs boning.

Era kroppar är gjorda av Moder Jords element. Hennes jord och vatten är ni formade av, hennes essens finns i era kroppar. Ni behöver återkoppla med ert eget ursprung människor. Det finns bara ett sätt och det är genom naturen. När ni ser på fjärilen, SE den då. SE den process, den metamorfos som har skapat den vackra varelsen. Se det osynliga, se det dolda som fjärilen bär med sig. Se hemligheten bakom skapelsen, inte endast det era fysiska ögon ser.

När du umgås med ditt husdjur, se att det finns här för att hjälpa dig att koppla åter till naturen. Se dess själ, se dess uppdrag som är att öppna dina ögon för skapelsen, skapelsen av den gudomliga planeten Gaia, där människan en gång skapade sig själv av de olika givna elementen.

Ge dig ut i naturen, känn den, upplev den och njut. Var som barnet nyfiken och upptäck naturens under. Förundra dig över den lilla flitiga myran som har sex små ben och spindeln med åtta ben, som kan tillverka flortunna skapelser i form av vackra nät. Fundera över var myran fanns innan den blev en myra, känn in hela processen i din själ.

När du äter av honungen som biet har tillverkat genom hårt arbete med sin egen kropp, genom att ta tillvara Moder Jords resurser, SE då med ditt inre öga skeendet och sänd en tacksamhetens tanke till biets existens.

Allt är cirkulärt, allt är ett kretslopp. Vid begravningar i denna kvinnas land sägs det till den döda kroppen: ”Av jord är du kommen, jord ska du åter varda (bli)”. Vid döden skiljs själen från kroppen som därmed återgår till kretsloppet på Moder Jord. Själen går sin egen väg, exakt vart beror på vilka kunskaper själen tar med sig från livet på jorden, Oavsett vart möter ni alla kärlek, ljus och rättvisa. ”Av ljus är du kommen, ljus ska du åter bliva”. Förena nu jorden och ljuset mina vänner. ALLT ÄR ETT.

Gudinnan Sekhmet

Du gillar kanske också...