Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 april 2019

AKTIVERA ERA FÖRMÅGOR ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

När ni har rest över galaxen så mycket som ni alla har, tenderar ni att hämta vissa förmågor under vägen och dessa förmågor är en del av hela er själva. Ni har hämtat de olika förmågor ni har haft i tidigare livstider och i andra stjärnsystem och dimensioner. Dessa förmågor är inte något ni behöver lära er för att få tillträde till. De är något ni kommer ihåg. Och ni kommer ihåg att ni har dessa förmågor när ni helt enkelt går inom er och känner deras närvaro.

Nu kan det ta tid för er att få tillgång till vissa förmågor som finns där och som ni har nått på grund av förekomster i era tidigare liv på jorden där ni har blivit utfrysta, misshandlade, fängslade, torterade och till och med dödade för att ha dessa förmågor. Ibland har det inte gått så bra för er alla att framträda. Även de som uppvisar vissa förmågor under denna livstid får särskild uppmärksamhet och som inte alltid kommer från positivt orienterade grupper.

Och så är ni i en tid där ni måste möta vissa rädslor som uppstår, vissa blockeringar som existerar, för att ni är redo att plocka fram era helande förmågor, era kanaliseringsförmågor, era klarhörande förmågor, era klarseende förmågor och självklart, så småningom kommer ni att plocka fram er telekinesi, telepati, teleportation och så vidare. Men just nu bara känn de energier ni har tillgång till när ni går inom er och höjer er vibration. Och se vad som händer. Om ni springer in i en vägspärr, är det dags att checka in och se vad ni känner, känslomässigt.

Men det är dags för er alla att få tillgång till vad som är er födslorätt att få tillgång till och vad som redan väntar inuti er. Ni har många fler aktiveringar och många fler förmågor att komma ihåg. Ni har bara börjat med det som vaknar inuti er.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...