Ny Republik via en GCR, Uppdatering för 21 september

Reval-22

Ny Republik via en GCR, Uppdatering för 21 september 2016

Sammanställt av Judy Byington, MSW, LCSW, ret, författare, “Twenty Two Faces,” www.22faces.com, CEO, Child Abuse Recovery www.ChildAbuseRecovery.com

 1. Den 18 september 2016 skrev Irak i sin Gazette att alla krav var avklarade för den Globala Valuta-Återställningen.
 2. Den 18 sep sade Zap: ”För varje dag som går får jag mer information om vår nuvarande situation med avseende på frigörandena, ersättningar av tillgångar, förflyttning av guld, stöd från de kungliga för återställningen och många andra godbitar som ger en mycket tydlig bild av att vi verkligen är i den sista iscensättningsetappen av denna globala återställning innan den stora händelsen. Allt står för dörren nu. Ingen mer väntan. Pengarna som kommer till oss är betydande och avsedda för vår mänsklighet. Under nästa vecka kommer många pengaförflyttningar att ske. De förväntade frigörandena kommer att slutföras och vi kommer att gå vidare till projektsidan och det fortsatta arbetet.”
 3. Nästa dag den 19 sep 2016 tryckte Dinar Chronicles en lägesrapport:
 4. Abadi lämnade in alla efterlevnadsdelar som krävs, inklusive IMF (militär och ekonomisk suveränitet) och FN (Parisavtalet).
 5. Det gjordes också ett offentligt tillkännagivande både från USA och Irak, men det finns inga spår av att det hände on line.
 6. Dinar-innehavare representerar 20 miljoner av 30 miljoner valutainnehavare över hela världen, så man fick Irak att gå sist av säkerhetsskäl.
 7. Alla 209 nationsledare är tillsammans för RV, så att alla kan se de andra i ögonen i morgon under generalförsamlingen.
 8. Den 71:a FN:s Generalförsamling är RV:s dunder och brak-naturlig distraktion.
 9. New York City är på RV MILITÄR ALPHA-ALPHA alertstatus, och de döljer NYC:s inlösensäkerhet som ett standardmässigt FN-skydd.
 10. Ljusbomberna var inte farliga, men de var ett hot om senare uppdrag och störningsförsök vid utväxlingscentra, samma sak gjordes av kabalens styrkor med en slutlig luftattack vid Aleppo i Syrien… båda är fåfänga hot om uppror, då kabalen vid denna tid bör kallas mer ”klen” nu.
 11. Parisavtalet 2015 ratificerades vid G20 i Hangzhou när USA och Kina lämnade in sitt pappersarbete till FN:s generalsekreterare förra månaden.
 12. FN-ceremonin på onsdag morgon är bara det – en ceremoni utan administrativ relevans annat än en offentlig show av global enhet
 13. Obama och Biden har noll politisk eller militär makt … allt de gör är ceremoniellt nu, dvs ’lam anka’ i dess mest absoluta mening.
 14. ZIM:s förhandlade växelkurser har rapporterats så höga som 750+ för vardagliga valuta-innehavare från gatan med bara några sedlar, det är den om de vet att de ska be om det och inleda förhandlingar högre än så. Så förvänta er att förhandla ner lite. Så börja högre än vad du är ute efter att uppnå och låta dem driva ner dig eftersom det är en del av deras utbildning.
 15. Vet den siffra du vill växla för när du går in och du har inga som helst problem. ZIM är verkligen ett blanko-check-scenario. Ja det är ett chockerande udda scenario men sant ändå. Det är det. Kom ihåg att du kan be om vilket netto-/ totalnetto-belopp du vill, och de kan justera kurserna för att passa din rikedoms-toleransnivå i enlighet med den. Kanske det är 100 miljoner, 1 miljard eller 1 biljon eller 1 biljard eller 1 triljon, men be om det som ger dig mest glädje och komfort. Det är ok att lämna pengar på bordet här. Se bara till att du har modet att be om det du är värd och kunskapen för att förvärva det fridfullt.
 16. På samma dag den 19 sep 2016 rapporterade Fisher att alla bankderivat hade överförts till Deutsche Bank.
 17. Den 19 sep 2016 sade Suzy Star att den slutliga razzian av kabalen pågick, vilket skulle öppna dörren för tillkännagivandet av NESARA/ GESARA, GCR och RV. Då skulle bankerna stänga (under 3-15 dagar) för att växla till CIPS-systemet, uppdatering av alla bankkonton och utbyte av gamla valutor. ”NESARA / GESARA släpps” – Viktigt att läsa: … http://eventreference.org/ http://communityleadersbrief.org
 18. Den 19 sep 2016 sade Splash att CNBC rapporterade:
 19. Den australiensiska marknadens öppnande försenades av ett ”tekniskt fel”.
 20. ASX ”arbetade på att åtgärda problemet”.
 21. Japanska marknaden var stängd på grund av ”Respekt för de Äldres Dag”.
 22. Europas aktier såg den värsta veckan sedan juni.
 23. Deutsche gick ned 8,5%.
 24. DAX gick ned 1,5%.
 25. På TNT-Samtalet den 19 sep 2016 rapporterades det att gårdagens intel indikerade att GRC hade börjat. Ray TNT Dinari Teleseminar.com #wearethepeople
 26. 19 septembers intel enligt: freedomclubusa.com eventreference.org communityleadersbrief.org
 27. Fördröningstiden för Basel 3-banker var över.
 28. Inga medgörliga banker skulle tas ner eller tas över.
 29. Fiat-US-dollarn, Pundet & Euron var döda.
 30. Tillgångsbackade valutor gick framåt.
 31. Det negativa blixtanfallet mot Wells Fargo Bank hade misslyckats.
 32. Världsdomstolen körde över kabalen och bankirerna.
 33. Den nya världsreservvalutan, den kinesiska Yaun, var bestämd att släppas den 1 oktober 2016.
 34. Federal Reserve hade officiellt demonteras.
 35. Medlemmar i Clinton/ Bush-kabalen arresterades över hela världen.
 36. Den 20 sep 2016 vid FN, meddelades att Irak blir den sista nationen som får ta emot FN:s suveränitet-utnämning och bli dess 209:e nationen med god status.
 37. Abadis tillkännagivande bekräftade att alla andra suveräna nationer omedelbart skulle genomföra Parisavtalet och tillät alla suveräna nationer absolut tillgång till nytt globalt finansiellt system med guldmyntfot, plus tillät flera nationer att omedelbart omvärdera sin nationella valuta i monetär harmoni med det nya spotvärdet för guld som nu bestämts via Shanghai Gold Exchange (SGE) och inte London.
 38. Alla suveräna nationer runt om i världen hade kommit överens genom tecknat avtal att återställa världens finansiella system och följa efterlevnadsreglerna inom Parisavtalet. RV var nu därför redo att börja fritt, utan oro för att stoppas efter frigörandet.
 39. Samtliga banker skickade sina derivat TILLBAKA till Deutsche Bank, som skulle gått ner med dem i sin ägo.
 40. Bombningarna i NY var en täckmantel för mordförsök på Abadi, som lever och mår bra.
 41. I WingIt-Samtalet den 20 sep 2016 med Gerry Maguire, rapporterade Art och IKO: Wingit
 42. Art: Vi skulle ha fått 800-numren igår morse, sedan den eftermiddagen och sedan i går kväll. Förmodligen var det ett datorfel. Vi har fått höra av Wells Fargo att förvänta oss 800#-frisläppandet senare ikväll. Vi är osäkra på timing, men i kväll är vad vi får höra av WF, AD, IMF och AIIB.
 43. Senare i samtalet uppgav Gerry att han har hört att frigörandet av 800-numren skulle hända i kväll, inom några dagar eller före 1 oktober.
 44. Irak har gjort allt som behövs. Abadi lämnade in alla efterlevnadsdelar som krävs, inklusive IMF (militär och ekonomisk suveränitet) och FN (Parisavtalet).
 45. Allt trycktes i går i den irakiska Gazette, vilket gör RV officiellt.
 46. Det gjordes ett offentligt tillkännagivande både från USA och Irak, men genom en blackout av intel, kan ingenting hittas på nätet.
 47. Allt är gjort. Vi väntar bara på 800-numren.
 48. IKO: Vi är i slutet. Det finns inget mer att säga.
 49. Irak kommer att gå sist av säkerhetsskäl eftersom Dinarinnehavarna representerar 20 miljoner av 30 miljoner valutainnehavare över hela världen.
 50. Alla 209 nationsledare är tillsammans i FN för RV, så att alla kan se den andra i ögonen imorgon under öppningen av 71:a FN:s generalförsamling.
 51. Den 71:a FN:s generalförsamlings ceremoni på onsdag morgon är just det – en ceremoni utan någon administrativ relevans annat än en offentlig show av global enighet.
 52. 71:a FN:s generalförsamling är en RV buller och bång-naturlig distraktion. New York City är på RV MILITÄR ALPHA-ALPHA alertstatus, och de döljer NYC:s inlösensäkerhet som ett standardmässigt FN-skydd.
 53. Parisavtalet 2015 ratificerades vid G20 i Hangzhou när USA och Kina lämnade in sitt pappersarbete till FN:s generalsekreterare förra månaden.
 54. Obama och Biden har noll politisk eller militär makt. Allt de gör är ceremoniellt nu, dvs ’lam anka’ i dess mest absoluta mening.
 55. ZIM:s förhandlade växelkurser har rapporterats så höga som 750+ för vardagliga valuta-innehavare från gatan med bara några sedlar, det är den om de vet att de ska be om det och inleda förhandlingar högre än så. Så förvänta er att förhandla ner lite. Så börja högre än vad du är ute efter att uppnå och låta dem driva ner dig eftersom det är en del av deras utbildning.
 56. Vet den siffra du vill växla för när du går in och du har inga som helst problem. ZIM är verkligen ett blanko-check-scenario.
 57. Ja det är ett chockerande udda scenario men sant ändå. Det är det. Kom ihåg att du kan be om vilket netto-/ totalnetto-belopp du vill, och de kan justera kurserna för att passa din rikedoms-toleransnivå i enlighet med den. Kanske det är 100 miljoner, 1 miljard eller 1 biljon eller 1 biljard eller 1 triljon, men be om det som ger dig mest glädje och komfort. Det är ok att lämna pengar på bordet här. Se bara till att du har modet att be om det du är värd och kunskapen för att förvärva det fridfullt.
 58. I Bruce The Big-Samtalet den 20 sep 2016 rapporterades det att:
 59. På G20-mötet ratificerades Parisavtalet av samtliga parter och det inkluderade RV och GCR.
 60. Denna vecka vid FN fick Irak fullständig suveränitet, deras sanktioner avlägsnades, de blev den 209:e nationen som släpptes in FN:s världsråd, och instruerades att omvärdera den irakiska dinaren omedelbart.
 61. Det hade varit en nyhets-blackout i USA under 8 eller 9 dagar, som nu lyftes.
 62. Iraks premiärminister Abadi avslutade mötena runt 21:00 EST den 20 september 2016. Det fanns en möjlighet att han skyndade tillbaka till Irak för att göra tillkännagivandet av RV.
 63. Allt trycktes i den irakiska Gazette för ett par dagar sedan. Irak var klar.
 64. Tidigt i morse den 20 sep 2016 var alla nya kurser av världsvalutor levande och på skärmarna så att de i FN kunde se sin omvärderade valuta.
 65. Iraks Centralbank var ansluten till IEX (som ersatte valutamarknaden) och slutkoderna var redo att matas in.
 66. De var helt fullbemannade på inlösencentrumen. Allt var redo att sätta igång för Internetfolket och andra privata grupper.
 67. Skurkarna runt om i världen har tagits bort, gripits eller tagits om hand.
 68. Kurserna är mycket bra vad vi vet. De kan ha gått upp något.
 69. Vi söker ett sorts när-som-helst-nu-scenario. Ett senaste datum? Jag hör att det fanns. Kan ta ett par dagar? Kan vara så.
 70. Det fanns frågan om Wells Fargo var den ledande banken eftersom saker och ting händer. Ja, Wells Fargo var den ledande banken och de arbetade med HSBC, AIIB Kina och Abbott Downing. Allt var intakt.
 71. Det finns gott om likviditet för att finansiera oss på inlösencentrumen.
 72. Stora humanitära finansieringsbyråer var helt likvida och på väg att starta sina finansieringar denna vecka.
 73. Det kan finnas en viss fördröjning av 800-numren.
 74. Dr Clarke rapporterade att ”Allt är helt enligt planen. FN-möten denna vecka skulle slutföra, validera och sätta igång. Det är vår uppfattning att denna onsdag den 21 sep 2016, är ett viktigt datum för att se vad som händer omedelbart därefter. Nästa helg, söndag 25 sep och måndag 26 sep är STORA datum då vi närmar oss den 30 sep. Allt inom planen förverkligas och sätts i rörelse just nu.

Referenser:

http://eventreference.org/

http://communityleadersbrief.org

New Republic via a GCR: 18 Sept. 2016 Update by Judy Byington – Duration: 9:39. Gary Larrabee

“Line in the Sand” – RV Intel Update – Yosef – 9.18.2016 (999)

New Republic via a GCR: Update for September 18, 2016

“Let’s See” – WSOMN AdminBil lntel 10:30 AM MDT 9-18-16

“Redemption Song” – ZAP – The Office of POOFness – 9.18.16

“More than One Rate” – Sun. AM TNT Thoughts

“Specific Timer” – Bluwolf Intel Update 9-18-16

“Alert on CNBC” – Sun. PM WSOMN News/Thoughts

“Everything is Right on Schedule” – Dr. Clarke Update 9-18-16

“Being Ready for ZIM Exchange Rate at the Bank” – TNT Mac929

“Matter of Hours” – Sun. PM TNT Thoughts w/ Elmerf123456

Global Economy Week: Fed and BOJ Meetings, Europe PMI

“Some Bank in FL” – Bank Story via TNT truckerbabe67

“7-9 PM EDT Tonight” – RTC Fisher Intel Update 9-19-16

Important Intel Message from Zorra for September 19, 2016

“End of Your Cruise” – WSOMN AdminBill Intel 9:40 AM MDT 9-19-16

TNT RayRen’s Showtime CC Highlights by Sunny 9-19-16

Paris Agreement Ratification Explanation (GCR/RV)

“UN Meeting” – Mon. PM RTC Intel, Thoughts w/ Fisher

Paul Ryan’s Remarks at The Economic Club of New York

President Obama and PM Abadi at the UN Meeting

Deutsche Bank Significantly Undercapitalzied… Even Without Bad Outcomes

Participation of Iraq, General Assembly of the United Nations Meeting

Indians are Liquidating Family Jewelry as Gold Prices Soar

Italy’s PM Unloads On Deutsche Bank’s Unfixable Problem

A Review of Gold-Backed to Fiat to SDR by Islandg1211

China Continues to Cut US Debt for Yuan’s SDR Entry

“Told to be Patient” – WSOMN AdminBill Intel 7:30 AM MDT 9-20-16

The Big Call w/ Bruce Intel Notes by PinkRoses 9-20-16

A Major Move is About to Happen in Silver and Gold

Deutsche Bank is Crashing Again, Why?

CWN EP246 – 70 Million in Gold Gone, Everybody Lying

US Federal Debt is Expanding Even Faster since the Crisis

 

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...