Maria Magdalena via Pamela Kribbe 19 september 2016

m_magdalena

Maria Magdalena via Pamela Kribbe

19 september 2016

Två Djupa Rädslor

Jag är Maria Magdalena. Jag står på knä framför er i beundran och respekt för det ni gör på Jorden. Ni öppnar en ny väg av medvetande och ni gör det medan ni fortfarande bär bördan av det förflutna inom er. Gammal smärta och ångest kommer precis fram därför att nya sätt av medvetande stiger in i er medvetenhet, er kropp och era känslor.

I det faktiska skapandet av nya vägar av medvetande helar ni den gamla smärtan. Det verkar som om detta borde ha skett i det förflutna – ni har varit på Jorden så många gånger förut – men det var inte möjligt att skapa nya vägar då. Det fanns fortfarande för mycket medvetande fångat i de gamla institutionerna av makt och myndighet, och människor var fängslade i sin rädsla för överlevnad – genom ångest på det fysiska planet – eller i rädsla för att bli socialt utfrysta.

Dessa rädslor går mycket djupt i människor. Om man inte vet vem man är, om man är nedsänkt i strukturerna av omedvetenhet som samhället upprätthåller, då tror man att man är sin kropp, och rädslan för överlevnad rör en i ens djupaste kärna: att dö betyder att man förstörs. Då stiger mycket djupa impulser att göra motstånd upp vilket kan leda till att man förstör någon annan människa, om nödvändigt, för att försäkra sig om överlevnad. Det är en grundläggande primitiv rädsla.

Sedan finns det också rädslan att bli socialt utfryst, av att inte längre tillhöra någon grupp. Det är också en djup rädsla hos människor.

Om man inte är medveten om ens själs själv, ens gudomliga kärna, då tror man att: a) man är sin kropp, och att b) man är en socialt formad personlighet i den kroppen. Personligheten, som är danad av social påverkan från det förflutna, var och blir fortfarande formad av rädsla.

Man vill tillhöra gruppen; man vill bli accepterad av andra. Det finns en hjälplös del av varje människa som vill ha stöd, bli godkänd och omfamnad. Detta är den del av en som vill ha en tillhörighet, och den delen är fortfarande mycket stark i varje människa.

Ni har precis lämnat ett sätt att tänka och leva som dominerades av styrka och kraftlöshet, av dominans via rädsla. Känn efter i er själva, i ert eget energifält, var någonstans dessa gamla energier fortfarande är verksamma. Känn det intuitivt.

Undersök om det finns grå eller ännu mörkare områden synliga igång i er aura eller kropp. Känn på dessa gamla energier, sådana som ångest, överdriven lydnad, rädsla för överlevnad och rädsla att bli avvisad och ensam. Dessa är de två största rädslor som begränsade människor i gångna tider.

Övergången till det nya tar tid. Ni kan lätt föreställa er att, för att kunna släppa gamla rädslor, det finns mycket arbete att göra för att verkligen kunna lita på hjärt-medvetandet, på ett nytt medvetande som säger: ni är inte bara era kroppar. Era kroppar är en del av er, en ovärderlig del i vilken ni lever tillfälligt och genom vilken ni uttrycker er själva. Men ni är så mycket mer än det.

Ni är ett själs-medvetande; ni är levande ljus som är oberoende av fysisk och materiell form. Vilket språng i medvetande det är! Och ett kanske större språng är att ni är fria från socialt tvång. För socialt tvång, att tillhöra en grupp, för ofta människor till den lägsta vibrationsnivån: folksamlings-medvetandet. Det är ofta fallet att det som dominerar en grupp eller folkmassa, en maktstruktur eller person, ingjuter den största rädslan i människor och manipulerar dem.

Dessa rädslor är de största hinder som människor upplevt i det förgångna. Och på grund av dessa rädslor går människor ner till vi-platsen av tillhörighet som motarbetar andra människor eller något utanför sin grupp. Då börjar ni tänka i termer av vi och dom; det är livsviktigt att tillhöra er grupp.

Rädslan måste sedan alltid bekräftas, tillsammans med berättigade botemedel: sättet att hantera dessa rädslor inkluderar våld och dominans mot dem utanför gruppen. Detta tema har flutit upp till ytan mycket starkt i denna tid, något ni kan se i världen omkring er.

Ett större medvetande behövs nu, ett som sammanbinder och ser likheten i alla andra människor, även om de kommer från en totalt annorlunda miljö, med en annorlunda historia och annan kultur. Förstå vad vi har gemensamt med de andra, även då de är väldigt annorlunda. Detta är den stora uppgiften nu, både på ett inre plan och mellan länder och kulturer. Det är det stora genombrottet som kommer att hela denna värld.

Och det största steget framåt mot det helandet är att släppa er identifikation med kroppen och med er socialt formade personlighet; att resa er över dessa identiteter och att åter erkänna er själs kallelse. Er själ talar om för er att allt är möjligt, medan rädslan i er insinuerar att mycket lite är möjligt, att ni behöver skydda er själv mot t.ex. andra eller mot sjukdomar. Men själen som lever i er är modig och stark, den överträffar begränsningar.

Jag vill säga er, de till vilka jag nu talar, att ni har redan, genom många liv och under lång tid, hjälpt till att öka medvetandet på Jorden. Redan innan detta liv smakade ni på känslan av enhet som jag talar om: känslan av att vara ett med någon annan, även om den andra har en mycket annorlunda bakgrund.

Ni är redan bekanta med känslan att vilja stå över klass och social status, även om den energin inte alltid var välkommen på Jorden. Det har varit en läroprocess för er att behöva hantera skillnaden mellan hur ni känner och tänker och hur världen omkring er känner och tänker, eller hur majoriteten av människor uppfattar saker.

Och glöm inte att många människor skulle vilja tänka annorlunda, känna annorlunda, för ingen är lycklig i klorna på rädsla, ingen vill det.

Det som händer i denna tid är att ett ökande antal människor har fått nog av ett liv baserat på rädsla. Det finns nu så mycket ny energi i Jordens atmosfär – en känsla av möjligheter att saker kan vara på ett annat sätt – att människor vaknar upp.

Och de unga, de nya generationerna som nu föds på Jorden smakar mer och mer på denna nya energi som ni burit med er i sekler, och finner mindre och mindre nöje i de gamla sätten. Men från de existerande tankemönstrens perspektiv ses den nya generationens energi som vild, inte passande den etablerade normen, som kaotisk eller leder till anpassningsproblem. Denna energi innehåller födslovåndor; något nytt är på väg att födas.

Jag kommer nu till huvudpunkten i detta tal. Ni är här som mentorer för att tjäna som barnmorskor vid födseln av denna nya energi, i denna tid. Det kräver dock mycket av er eftersom ni fortfarande inom er bär trauman av missbedömningar och avvisning: ni vet hur det är att bli dömd för era nya idéer. Det är en del av ert arv att vara socialt isolerade, att vara annorlunda, och det har lämnat känslomässiga sår i er från den dag ni föddes. Faktiskt fanns de i er innan det här livet började.

Nu är tiden inne då ni ska bli ombedda att komma ut ur ert skal, att visa upp er; att hjälpa till med den nya energin som nu framförallt manifesteras av unga människor, att vägleda dem, så att säga. Ni kan vara en kanal för ni har en djup förståelse av både det gamla och det nya. Ni står med ena benet i det gamla, ni har blivit sårade av det gamla så ni har medkänsla med människor som är rädda för att bli avvisade och ensamma.

Ni har också medkänsla med människor som är skräckslagna inför döden då de tror att det inte finns något annat än denna fysiska kropp. Ert medvetande har blivit expanderat just för att ni varit tvungna att leva och arbeta i mörkret, och därför är ni de som kan vara en brygga mellan det gamla och det nya.

Så jag vädjar till er. Jag ber er ta er naturliga plats, även om jag vet hur mycket det kan kosta er. Ni har blivit så vana att tro att det inte finns någon plats för er så ni blir helt utslitna av ansträngningen. Men det är just vid denna punkt som ni förs till uppgiften.

När ni kommer till en punkt där ni tänker, ”jag ger upp, det finns inget mer jag kan göra”, då blir det vändpunkten där ni slutligen tillåter vadhelst som händer att flöda genom er. Ni uppger er personliga vilja, era idéer om hur saker borde vara och ni låter er själva gå med flödet av er själ.

Den styrka ni utvecklat, och smärta ni lidit, har på något sätt brutit ert ego. Och det är en smärtsam process därför att varje ego motsätter sig smärta och att bli bruten. Men detta är den enda vägen, för smärtan och traumat ni bär med er är, på ett sätt, en del av vägen.

Då ni verkligen känner denna smärta och omger den med medkänsla, då släpper ni. Ni blir, på ett sätt, villiga att ”dö”, på grund av vetskapen att något större bär er. Ni ger upp för er djupaste och sannaste kärna och ni kämpar inte längre med den jordliga verkligheten.

Ni slutar också att försöka övertyga andra, för ni har verkligen blivit er själva. Ni är inte längre här för att förändra andra och heller inte längre för att förändra er själva: ni bara är er själva. Och det är precis den brygg-funktion som är er naturliga plats. Ha medkänsla med er själva och den gamla smärta som kvarstår i ert liv och bara låt healing ske.

Genom att se denna process som en del av er väg, och att lämna den gamla smärtan där, kommer healing att ske av sig självt. Ni kommer att få hjälp från alla håll. Allt som strävar mot liv och tillväxt och glädje vill tjäna er: guider, hjälpande krafter från universum. Ni måste bara vara villiga att ta er naturliga plats och säga er själva: ”jag vill inte längre leva i rädsla. Rädslorna kanske fortfarande finns där, men jag är så mycket, mycket mer än det. Och det påminner jag mig om varje dag”.

Då kommer ni att se att livet för er till den plats ni tillhör, där ni mår bra, där ni kan uppleva glädje. Att vara ljusarbetare, den som kommer med förändringen, behöver inte längre vara en tung plikt, full av vånda. Sådant tillhör det förflutna och är inte längre ert öde. Vägen till det nya betyder också för er en ny födelse, i frid med Jorden och där ni tar er plats på ett naturligt sätt.

Slutligen, se om dessa ord, ”ta er naturliga plats”, spontant för upp bilder i ert sinne. Kanske kommer platser från ert dagliga liv upp; eller situationer, eller sökande, eller kanske något kommer upp som en möjlighet för framtiden.

Var känner ni er verkligen avslappnad och lycklig? Det är de platser där ni kan låta er energi flyta naturligt. Se om någon ropar på er; kanske är det någon ni känner. Kanske kommer någon miljö upp för ert sinnes öga; finns det något där som inbjuder er, på ett lyckligt sätt, att komma? Bli inte rädda att prova på saker för det finns gott om utrymme för fri lek.

Att komma in i er kraft är att komma hem på Jorden som den ni är och ta er plats här. Det låter enkelt, men det är kulmen på en lång resa ni som själ skapat. Jag ber er överlämna er till den platsen. Den är inte längre långt borta. Tack så mycket för er uppmärksamhet.

Maria Magdalena

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...