Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 20 december 2017

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 20 december 2017

 

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/
RV/INTELLIGENCE ALERT – 20 december 2017

Vi är för närvarande i den förutspådda tidsramen (20-23) för RV-utgåvan och USN-meddelandet. Denna tidsramsberäkning bygger på samlad information från den senaste veckan.

Observera att energiblockaden som förhindrar att det aktuella släppdatumet läcker ut gäller fortfarande. Det finns ett motiv att släppa ut RV i december månad, helst före jul.

Alliansens mål är att hålla Kabalen i förvar. Kabal och RV kan inte existera samtidigt.

Källor har fått gag-order (munkavle) i väntan på den förestående frisläppningen.

Ingen ny information har kommit in under dagen.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...