Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 1 februari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 1 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 1 februari 2018

Över 2000 dedikerade humanitärer i Europa, Kanada och USA väntar på det gröna ljuset för att växla in.

Dessa humanitärer blev inbjudna att växla före nivå 4 på grund av att dessa var separerade från dedikerade humanitära grupper.

Alla förväntas växla in inom 1-2 dagar när det gröna ljuset har givits.

Gruppledarna för dessa humanitärer var alla informerade att det skulle bli idag.

Efter att humanitärerna har växlat in, kommer den kvanthostade webbplatsen som innehåller 800-numren att gå online och en email-explosion (TETELESTAI) kommer att skickas ut.

Påminnelse: Alliansen är termen som används för de Kinesiska Äldste, Europeiska Äldste, Vita hattarna, Motståndsrörelser, Hemliga Rymdprogram och alla andra jordliga fraktioner som kämpar för Ljuset.

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...