Arkturierna via Daniel Scranton, 21 december, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

21 december, 2017

Den högsta nivån inom den fjärde dimensionen

”Var hälsade! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få förena oss med er alla.

Ni står inför en potential som ni ännu måste hantera i egenskap av ett mänskligt kollektiv. Ni står inför potentialen av att få ta er till den högsta nivån, eller oktaven såsom vissa benämner den, inom den fjärde dimensionen. Denna potential existerar delvis på grund av allt det arbete som ni har utfört, och den stöttas också av solståndets energier, Julhelgerna och Nyåret.

Den harmonisering som finns tillgänglig för er på grund av dessa tre händelser, kan driva fram er till den fjärde dimensionens sista nivå, den högsta frekvensvidd som ni hittills i egenskap av ett kollektiv på sin uppstigningsresa har kunnat upprätthålla. Nåväl, naturligtvis har ni tidigare varit nära att uppstiga på planeten Jorden, men aldrig förr har förhållandena varit så perfekta för er för att ni ska kunna göra denna resa.

Varför just nu, kanske ni undrar? Vad är så viktigt gällande denna tid i den mänskliga historien? Som vi har sagt, så har antalet uppvaknade individer på planeten Jorden aldrig varit högre, fastän det övergripande procenttalet fortfarande är lågt. Ni närmar er en punkt då ni når den kritiska massan.

Nu finns det tillräckligt många av er som firar solståndet och tillräckligt många av er som firar Julhelgen och alla är medvetna om Nyåret och följden av dessa harmoniseringar, som ett tillägg till de energier som kommer till er på dessa datum, är tillräcklig för att knuffa er till den fjärde dimensionens högsta nivå.

Vi vill att ni ska förstå att detta är ett gruppåtagande och att samtliga på planeten tar del, om de så är medvetna om det eller inte. De ställer sin energi i linje för att fira något, något som känns stort, något som påverkar er alla, eller allra minst den största majoriteten. Och som ett resultat kommer ni att uppnå den energimängd som behövs för att göra den sista knuffen och placera er rätt på randen till den femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att ha kontakt med er.”

 

The Arcturians via Daniel Scranton, December 21st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...