Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 24 december 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 24 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 24 december 2017

Översikt:

En händelse för att återhydrera mänskligheten i fonder planerades för 30 år sedan av de Kinesiska Äldsta.

Denna plan omfattade GCR och NESARA.

NESARA skulle undertecknas i lag och meddelas den 11.9.2001 tills att kabalen omintetgjorde den med en orkestrerad terroristattack.

Efter Irak-kriget upptäckte Alliansen Bush-Kabalens RV-bluff och vände om den för att införliva den i deras planer på att återhydrera mänskligheten.

11/9 har lärt Alliansen att deras 30-åriga plan inte kan existera samtidigt med kabalen.

Över ett decennium och ett halvt har gått och Alliansen (med hjälp av Galaktiska Federationen) har gjort en otrolig mängd framsteg när det gäller att ta ner kabalen.

År 2016 blev NESARA officiellt GESARA och undertecknades i hemlighet under Parisavtalet.

RV skulle frisläppas den 11.9.2017 till minne av 11/9 som var den dag då kabalen förhindrade att mänskligheten tog tillbaka sina Gudagivna rättigheter.

3 månader har nu gått sedan dess och RV är nu långt försenad.

Alliansen arbetar hårt bakom kulisserna för att få det gjort.

Intentionen att släppa detta före jul i USA kvarstår men fönstret stängs snabbt.

Kabalen måste vara borta innan någon frisläppning kan ske.

Det finns för närvarande ett ultimatum på bordet för kabalen.

Alliansen förbereder sig för att leverera det sista slaget just nu.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

 

Du gillar kanske också...