Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 23 december, 2017

Meddelande från Änglarna

via Ann Albers

23 december, 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket!

Fira! Detta är den säsong då mänskligheten tillfälligt lägger åt sidan sina olikheter och delar sin underbara mångfald, generositet, vänlighet och medkänsla. I den Enda Kärlekens väv, som väver oss alla samman, kan vi förnimma era hjärtan. Vi kan känna er glädje.

Vi kan också förnimma de ledsna tårar som vissa av er fäller, när ni för några dagar slutar upp med att distrahera er själva med brådska, och kan känna stingen av kärlekslängtan, anknytning och glädje. Till och med detta, kära ni, är kärlek som stiger upp till ytan. Vi håller varsamt om er, vi ger näring till ljuset inom er. Detta ljus visar sig inombords, till och med i de mörkaste av tider. Det längtar efter att få stiga fram inom er, fylla upp er och bli en fyr för att vägleda er. Mitt uppe i all brådska runtomkring er, eller till och med i stunder av stilla ensamhet, ta några minuter för att förena er med detta Ljus.

Andas djupt och ta er tid för att se er omkring. Till och med mitt i en affär full av folk kan ni blunda för ett ögonblick, andas djupt, förnimma hjärtat. Utifrån detta stilla perspektiv, se er omkring. Se på rummet. Se på människorna runtomkring er.

Föreställ er att ni strålar ut ljuset inifrån. Föreställ er att ni är en vägledande stjärna, som visar andra hur de ska älska. Föreställ er att ni är ljuset i krubban i den mörka natten. Föreställ er att ni är ett ljus som inte släcks ner. Föreställ er, kära ni, att ni är säsongens mirakel.

För i själva verket, så är ni miraklen, kära ni. Ni är ljuset. Ni är förkroppsligandet av ren kärlek! Om ni så känner det eller inte – oberoende av omständighet eller situation – så är ni inget mindre! Kristusbarnet, som låg bland djuren i en krubba, såg inte ut som det renaste förkroppsligandet av kärlek som skulle komma att vandra på jorden. Lampan såg inte ut som det mirakel den visade sig vara. Huruvida ni känner glädje eller ensamhet, frid eller kaos, generositet eller brist … så bor detta ljus inom er.

I tystnad gör ni anspråk på det. Genom att låta det fylla upp er, föder ni fram det till ert liv och ut till världen. Andas djupt nu, när ni läser detta. Fokusera på ljuset i hjärtat. Vi är medvetna om var och en av er när ni läser detta. Andas. Tro. Ta emot. Låt oss hjälpa er få lågorna i ljuset att flamma upp inom er, tills ni kan känna det i varenda cell och por i kroppen. Låt oss hjälpa det att stilla era emotioner och att lysa upp era tankar. Låt oss arbeta tillsammans med er tills ni kan känna änglarnas kärleksfulla närvaro och skönheten i ert eget strålande ljus! Vår högtidshälsning till er kära vänner, är att ni ska känna denna kärlek inom er, att ni ska veta vilka mirakler ni är, oberoende av utseende eller omständigheter och att ni – likt ljusen eller barnet i krubban – blir en fyr av hopp, ljus och inspiration för andra.

Gud välsigne er!

Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna.

 

Message from the Angels via Ann Albers, December 23d, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...