Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 25 november 2017

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 25 november 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 25 november 2017

– TRYCKET INTENSIFIERAS MOT APTB/NPTB.


– 800-NUMRENS FÖRSEGLING ÄR REDO ATT BRYTAS OCH GES UT TILL KURIRERNA.


– KURIRERNA KOMMER SEDAN ATT DISTRIBUERA NUMREN TILL INTELLEVERANTÖRERNA OCH WEBSIDORNA.


– VI FORTSÄTTER ATT VÄNTA PÅ DEN ILLUSORISKA BESLUTSHÄNDELSEN SOM SKALL GE OSS DET SLUTLIGA AVGÖRANDET

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

You may also like...