”Bowser” GCR/RV INTEL SITREP Fredag 12 maj, 2017

”Bowser”

GCR/RV INTEL SITREP

Fredag 12 maj, 2017

 

Nu har man utfört tester inom den nya finansiella block-kedje-algoritmen, genomfört registeröverföringar och samtliga omgångar inom systemet har bedömts vara intakta och har gjorts förenliga.

Detta innebär att T4-turordningen har inletts och är redo för ett fullt deltagande för allmänhetens handel.

Vilket innebär att utsläppet för Valuta-Gruppen på Internet är på G efter att marknaderna stänger, närsomhelst på fredagen den 12 maj.

Det tog 20 år att faktiskt avsluta starten på RV, som ägde rum den 10 september 1996 … och varför vissa människor har väntat alltsedan mitten på, till slutet av åttiotalet.

Inga fler godkännanden eller auktoriseringar behövs. Det globala utsläppet är nu spikat och alla som måste känna till denna häftiga dag och tid, håller just nu på att göra de sista nödvändiga förberedelserna för sitt lands välsignelse.

Det mycket verkliga hotet gällande någon incident som skulle kunna sätta igång ett världskrig, har reducerats till acceptabla nivåer och/eller har eliminerats.

Varenda nation finns nu ombord med FN:s villkor som följer GESARA, inklusive Israel och Ukraina, de två sista Sionist-regionerna. De var styvnackade katter och mycket svåra att tämja, men omkull gick de.

Ett utplånande gör oss alla till fegisar.

Det tog tolv år att bygga upp ett nytt finansiellt system och arton månader att bit för bit implementera, överföra i segment efter segment, samt att återfukta ett konto i taget.

Svårt att förklara de mirakel som i hemlighet sker överallt. Men de sker. Sannerligen historiska grejer för de färre än tio tusen som är trogna ’Dinarland’ och ständigt håller sig uppmärksamma (ner från fem miljoner).

Samtliga marknader har med säkerhet varit i bruk med mekanismer för en ständig översiktskontroll, som matematiskt förhindrar bedrägerier inom det nya dator-molnsystemet, förenad med hjälp av ett halvt dussin kvantumsatelliter med högkvarteret placerat på jorden någonstans i de kinesiska bergen.

De halvt dussin regionala satelliterna skapar en ständig övertalighet. Och det finns ytterligare ett halvt dussin uppbackande satelliter som väntar på att bli uppskjutna, i händelse av problem eller attack.

Det ni, kabalen.

För att förstå vidden av de förändringar som vi nu får uppleva – det förekommer ingen kod, inget konto eller samordnade för överföringar, som inte har blivit ersatta och överförda till den nya kvant-dator-algoritmen.

Vilket innebär att varje bank och konto globalt sett har flyttat in i det nya finansiella systemet.

Inga fler dolda konton ute på några öar. Inga fler gömmor för skattesmitande. Inget mer kanaliserande av pengar till hemliga korrumperade banksäten eller regeringar.

Varenda transaktion är nu synlig och känd och måste passera genom samma blockkedje-algoritm för att kunna förverkliga ett finansierande, från överallt i världen till överallt i världen.

Åh, det finns ett intressant faktum: Det gamla systemets digitala historia existerar inte längre fysiskt, ens på en bankmässigt mest grundläggande digital nivå.

Samtliga tidigare register ur det gamla systemet har blivit både transfererade och sedan förstörda. Som om de aldrig hade existerat.

I ett sammanhang betyder detta att hela spelet gällande andra världskriget/Bretton Woods ekonomiska arkitektur har utplånats från jordens yta.

Puff. Borta. Nästa!

Nåt att tugga på, kabalen.

Det betyder att BIS, FED, ECB, IMF, WB och ADB endast existerar till namnet för att inte skrämma allmänheten och har diskret gällande sin innebörd blivit ersatta av AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank).

Så, ja, era pengar är både trygga och säkrade för det finns nu faktiskt en ny sheriff i stan – som bokstavligen i en ögonblinkning kan nolla en individ, ett företag, en bank, en militär och ett land som inte fogar sig.

Hipp Hurra Bowser! (Tänk Sha-na-na)

Så segern har nåtts och det är varför till och med NWO går under, som när Israel & Ukraina (lejonet) till slut bestämde sig för att slå sig ner tillsammans med lammet (mänskligheten).

Samtliga måste överlämna sig själva till Gud, för att kunna framskrida i den nya eran av ljus och kärlek. Inga undantag eller dispenser. Så är det.

Gud är med oss.

 

 

“Bowser” – GCR/RV Intel SITREP – Friday – May 12, 2017

 

Du gillar kanske också...