Orion, 22 mars 2015

Orions Högsta Råd

22 mars 2015

Via Holly Hawkins Marwood

Hälsningar kära vänner. Vi är Orions Högsta Råd. Idag skulle vi vilja dela med oss av en mycket, mycket kraftfull teknologi för er omvandling. Det är en teknologi som ni redan känner till, nämligen affirmationer. Vi har i tidigare meddelanden talat om att allt som är skapande är Enhet. När ni är skilda från vad er ideala upplevelse är, har ni inte funnit det vibrationspar som den andra halvan av er helhet har, för att skapa Enhet. Om ni upplever något ”negativt” i er värld, var då medvetna om och försök att förstå att inom detta Enhetsfält, inom detta medvetande där fullbordan sker, måste den andra halvan finnas.

Det ni upplever per definition, finns inom fältet. Om ni inte upplever att ni vill ha den vibration som matchar och för er närmare det som ni önskar i ert liv, eller känner att det inte kommer att uppfylla det ni har i ert liv, så är det okej.

Ett av de kraftfullaste sätten att göra det på är genom affirmation, för genom att upprepa affirmationen uppstår en förändring på vibrationsnivå inom er själva. Det för er närmre det ni önskar. Det är viktigt att visualisera, att drömma, att vara klarsynt. Det är ännu viktigare att undersöka de delarna av er som kanske inte känner sig värdiga det ni önskar. I den energetiska strävan mot det ni vill, är det viktigt att börja förändra er vibration. Att förändra vibrationen för att komma närmare målet kan göras enkelt med affirmation.

Affirmation är, på ett positivt sätt, att göra en framställning för det ni önskar. Ni behöver inte tro att ni någonsin kan få det. Allt ni behöver göra är att börja utforma de rätta orden om det, oavsett om ni säger dem högt, skriver ner dem, tänker dem eller sjunger dem, spelar ingen roll. Poängen är att när ni uttalar dem så förändrar ni vibrationen inom er.

Det gör att ni vibrerar på en annan nivå, vilket i sin tur gör att ni kommer närmare det ni önskar. Det finns många diskussioner i er värld i dessa dagar om hur man passar ihop energimässigt sett, men vi är här för att tala om för er att i fråga om bokstavlig teknik, skulle vi kalla det, är det inte bara en stor andlig tanke, utan en vibrationsteknik för att hjälpa er att vibrera på en ny nivå.

Vi uppmuntrar var och en av er att börja tänka på det som ni önskar, kanske göra en lista över det och var väldigt tydliga med det. Sedan skulle vi vilja uppmuntra er till att börja affirmera vad det är ni önskar. Många av er är förmodligen medvetna om att affirmationer ska sägas på ett positivt sätt och som att det redan har skett, som att det redan är en del av er verklighet. Varför är det så?

Därför att bortom er mänskliga upplevelse är ni denna Själ, och Själen är en energetisk del av hela Enheten, av Allt Som Är, så förstå att i ert innersta väsen är ni en del av detta Enhetsfält. Ert innersta väsen vet vad det är ni önskar och vill i den här dimensionen. Som ni vet har den här dimensionen begränsningar som inte finns där er sanna natur faktiskt existerar.

Vi ber att börja leka med tanken på affirmationer och verkligen tänka på dem på ett annorlunda sätt. Istället för att se dem som en nyckfull och kul grej att göra, vilket det är och kan vara, skulle vi vilja att ni tänker på det som att ni använder en mycket kraftfull, andlig, energetisk vibrationsteknik och riktar den till det väsen som ni är, och som sänder ut det meddelandet så att ni kan börja manifestera det som ni önskar.

Som vi brukar säga, ha roligt! Njut av resan. Hitta glädjen i de små tingen. Finn många, många skäl att le under dagen.

Var välsignade. Vi är Orions Högsta Råd.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...