Maria Magdalena, 24 mars 2015

Maria Magdalena

24 mars 2015

Kanal: Fran Zepeda

Hälsningar, Det är jag, Maria Magdalena, som tränger sig in i hela era synnerliga Väsen  med ren mjuk kärleksenergi, som expanderar genom era celler och införlivar hela ert Hela Väsen. JAG ÄR mjukheten av ren energi med vilken ni har en like – Skaparens kärlek i varje cell av ert Väsen – Kärleken expanderar med ren, mjuk sjungande essens som tar över ert Varande – De rena mjuka färgerna Guld och Magenta, anlagda och förankrade och expanderar till oändliga möjligheter.

Känn den nu, då jag införlivar er mycket Oändliga Essens med Kärleksenergi som är så ren och klar att ni känner det med varje cell, varje molekyl av varje cell, och varje atom, och om och om igen, i oändlighet, till den minsta partikeln av ert Väsen, i det att den absorberar alla föroreningar, och med alkemisk precision, skingrar och förvandlar alla föroreningar till den rena mjuka Kärlek som ni är, bara med er avsikt att absorbera och välkomna föroreningarna i ert synnerliga Väsen då det samtidigt förvandlas till den gudomliga Essens ni är – Ren Gyllene Energi med många av regnbågens färger som tränger in och bosätter sig i varje cell då den kristallina naturen (er natur) blir mer uppenbar.

Och det här är er alkemi. Detta är er sanna natur. Detta är er essens. Det är allt samma sak: Kärleken blir Ni och ni blir kärlek, och för evigt och alltid bor ni i den. Den bor inom er. Det är sammansättningen av varje minsta partikel av ert Väsen. Tillsammans smälter den in till Kärleken som ni är.

Och kära ni, detta är nyckeln till er uppstigning. Känn som om ni är flytande Kärlek, Kärlek inkarnerad, Kärlek i rörerlse, Kärlek i handling, Kärlek bland alla – Allt ibland er, i Kärlek och Renhet.

Kärnan i ert Väsen är kärnan i Allt då ni välkomnar den rena mjuka energin att vara kärnan i varje ord, varje tanke, varje handling, allt ni observerar, och allt ni tänker och gör – Allt som ni är. Nu och alltid.

Tänk på det så iställetför att se era celler som fyllda med fysisk materia, ni ser dem fyllda med gyllene och mjukt rosa och magenta slingor av mjukhet, virvlande och flytande i sammansättning. De strålar ut för att täcka hela ytan i och runt era celler. Ni blir flytande med Kärlek. Ni blir betydande i Kärlek. Ni. Blir. Kärlek – Ingenting annat än Kärlek.

Låt denna kärlek forma och skapa allt i er värld. Låt den bli grunden för era Tankar och Skapelser, och se den manifestera sig som det ni vill se i er värld, vad ni vill uppleva i er värld – Vad Ni Är i den här världen.

Kärleken som är Ni blir sedan en gåva till världen och en gåva till er som ni alltid värnar om. Ni är den gåvan. Ni är Kärleken. Ni är Allt i denna värld. För ni är Ett med den. Era Kärlekspartiklar stimulerar alla andra partiklar i er, och utåt för att stimulera alla andra partiklar och Väsen, som om bara genom att vara där, så sätter de på de andra partiklarna, på och utåt till Oändlighet.

Så nu finns det många Kärlekspartiklar som utgör allt i era kroppar, och ljuskroppar, allt i er omgivning, allt i ert universum och Multiuniversum. Allt blir kärlek eftersom det ÄR kärlek. De har precis satts på för att minnas sitt sanna väsen. Den tar över Världen; Den tar över Multiuniversum, denna alkemi mot Sann Gudomlig Kärlek som skapar allt i Multiuniversum.

Och Jag ger detta till er i äkta avsikt att ni gör det här till er egen sanning. Och jag stöder var och en av er i denna strävan.

För nu och alltid, JAG ÄR Maria Magdalena i Ren kärleksessens.

Namaste.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com http://www.ouremergingdivinity.com

Du gillar kanske också...