Pallas Athena via Natalie Glasson, 21 oktober 2022

 

Pallas Athena kanaliserar, av Natalie Glasson, 21 oktober 2022

 

How to Be Powerful by Pallas Athena Channeling by Natalie Glasson

Pallas Athena

Hur man Är Kraftfull, av Pallas Athena

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är Pallas Athena. Jag är övervakare av den 12:e ljusstrålen. Det är mitt syfte att övervaka Kristusmedvetandeenergin, Skaparens ovillkorliga kärlek. Det är mitt syfte att distribuera denna energi över hela Skaparens Universum och tillåta alla att uppnå sina Kristusmedvetandeinitieringar. Kristusmedvetandet har ingenting med religion att göra. Det är helt enkelt den villkorslösa vibrationen av kärlek från Skaparen.

Kärlek har så många uppvaknande egenskaper. Det tillåter var och en av oss att utforska sanningen om Skaparen inom vårt väsen. När vi befinner oss i ett utrymme av kärlek, när vi förkroppsligar kärlek och känner igen kärlek i vår varelse, är vi kraftfulla. Många uppfattar kärlek som svag, men när du befinner dig i ett kärleksrum, när du känner igen den renaste, villkorslösa kärleken inom ditt väsen får du tillgång till din kraft. Du får tillgång till din sanning och din essens, och låter detta flöda fram in i dina skapelser och din verklighet.

Idag är vi här för att tala om hur man kan vara kraftfull i sin Uppstigning och i sin fysiska verklighet. Vi måste först förstå vad kraft är. Kraft är en livskraftsenergi, en drivkraft och ett momentum, fött från Skaparen som flödar genom ditt väsen. Det är Skaparens väsen; därför är det essensen av ditt väsen. När du är i linje med din sanning, med Skaparen, är du i din kraft. Detta beror på att du är balanserad, du är i frid, i ett utrymme av kärlek, du har klarhet, intuition, förbindelse med Skaparen och därför är det sanning du för fram. Sättet du väljer att föra fram denna sanning på som ett uttryck är helt unikt för dig, och det är i uttrycket som många ofta blir förvirrade över vad kraft är. Många tror att kraften måste vara stark, vara högljudd, vara självsäker, kanske vara överväldigande. Vissa kan uppfatta kraft som våldsam eller skadlig. Vi kan inse att kraft är ett heligt uttryck för din sanning. Ett sanningsenligt uttryck för essensen inom ditt väsen. När du är i linje med detta och du tillåter att din sanning uttrycks genom dig på ett autentiskt sätt, följt av din intuition och inre vägledning, då vet du att ditt uttryck av kraft är sant, lämpligt och väglett.

Många fruktar kraft eftersom de missförstår kraft. Många har blivit offer och känner att deras kraft har tagits ifrån dem. När du är ansluten till din sanning, när du är i linje med allt du är, din essens, finns det inget sätt som du kan vara ett offer på eller svag och det finns inget sätt som du kan uttrycka kraft på ett sätt som är falskt. Du kan bara uttrycka kraft på ett kraftfullt kärleksfullt och sanningsenligt sätt, och så betyder det att du kan lita på dig själv och lita på din egen kraft. Vissa kanske säger att de har varit ett offer och att deras kraft har tagits ifrån dem, de har blivit sårade, de känner sig förvirrade, upprörda, kanske till och med sjuka. Var vänlig inse att din kraft inte har tagits ifrån dig, om du ser inåt kommer du att se den fortfarande, de som fick dig att känna dig som ett offer eller svag kom inte från en plats av kraft eller ens övermannade dig, de kom från en plats av att reagera, att vara skadade själva eller skadade inombords. I själva verket, att vara överväldigande eller att vara offer, de har ingenting att göra med din sanna kraft och du existerar kraftfullt i din Uppstigning och din verklighet.

Du kanske behöver tid för att begrunda detta, du kan behöva tid att begrunda det i din verklighet. Det kan finnas vissa människor som får dig att känna att din kraft är begränsad. Kom ihåg att detta bara är en reaktion, en känslomässig och mental reaktion eftersom de kan agera på samma sätt men du kan tillåta dig själv att vara i din kraft, att vara anpassad, att vara centrerad, att vara balanserad och att vara ansluten. Detta kan uppnås genom att helt enkelt andas djupt, till och med erkänna närvaron av kärlek inom ditt väsen, och din koppling till allt som är Skaparen. När du är i ett utrymme av anslutning är du i din kraft och kan sedan närma dig samma person eller situation från det utrymmet.

Inse vad kraft gör och hur din kraft vägleder dig. Du kan uppleva att du reagerar på ett annat sätt. Du kanske kommer på att du delar ord, handlingar på ett annat sätt. Du kanske till och med uppfattar den andra personen eller situationen annorlunda. När vi börjar inse att kraft är sanningen inom oss och att det för att kunna leva kraftfullt finns ett behov av att ansluta till sanningen inom oss, då börjar vi se illusionen av kraft runt om och inom, och börjar lösa upp denna illusion. Ha därför tillgång till nya vibrationer av ljus, nya förståelser, upplysning och nya sätt att vara.

Föreställ dig att det finns en övning, ett musikstycke, kanske ett mantra eller en bok som när du är med vad i det än är känner du dig mer centrerad, mer som dig själv, mer i din sanning. Jag inbjuder dig att hitta vad det kan vara, att uppleva det och att inse att när du förbinder dig med kärlek och frid inom ditt väsen, är du i närvaro av din kraft och att den väntar på att tala med dig, att delas, att uttryckas genom ditt väsen och att arbeta med dig i din Uppstigning och verklighet.

Tack för att jag fick tala,

Jag är Pallas Athena,

Jag tackar dig.

More Pallas Athena

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...