Pallas Athena via Natalie Glasson, 20:e oktober

 

Att Manifestera ett kärleksförhållande av Pallas Athena

Kanaliserat genom Natalie Glasson 20:e oktober 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

 

Kärlek är ett av de viktigaste uttrycken av Skaparen. Kärlek är den mest sanningsenliga känslan och upplevelsen, som påminner, anpassar oss till, och väcker Skaparens rena vibrationer inom oss. Kärleken är den etikett från Skaparen, som kan upplevas i den mänskliga och fysiska verkligheten. Kärleken representerar den renaste vibrationen från Skaparen, som finns inom er varelse.

Skaparen kan uttryckas på många olika sätt, kvaliteter och energier, samma sak gäller kvaliteten på kärlek. Det finns erfarenheter och situationer, som människor har benämnt som kärlek, trots att de inte är ett uttryck, och inte heller liknar ren och äkta kärlek, eller essensen av Skaparen. Kärleken till Skaparen, som jag, Pallas Athena talar om, är ovillkorlig, erbjuder konstant stöd, aktiverar sanningen om Skaparen, ger förlåtelse, har förmågan att läka, skapar lycka och glädje, håller inte fast, förespråkar frihet, är fredlig och känner sig kraftfull för att stärka andra. Den högsta frekvensen av kärlek skapar också visdom och kunskap, född ur en plats av kärlek och Skaparens essens. När kärleken till Skaparen finns, kan egot, rädslan och lidandet inte förekomma, såvida en individ inte medvetet inbjuder eller fokuserar på dessa begränsande egenskaper, som kan skapa känslor av separation. Orsaker till att fokusera på begränsande egenskaper, kan vara för processen av förståelse, tillväxt och inlärning, eller ett energiskt fasthållande av vanor, som manifesterar sig som repetitiva mönster. Vi måste också komma ihåg att tillståndet av människors erfarenhet från begynnelsen, uppmuntrar också till att begränsa egenskaper och erfarenheter, snarare än närvaron av kärlek. Även de som fokuserar på andligt uppvaknande, kan behålla och ge energi till sina egon, rädslor och lidande, utan att förstå det. Man kan förkroppsliga en viss del av Skaparens kärlek, och fortfarande följa mönstret från sina egon. Det är först när en individ ger efter för kärleken från Skaparen, som de lättare kan se, känna eller bekräfta närvaron av egot, och sedan medvetet kunna befria sig från gamla begränsande mönster. När kärleken är närvarande i en individ, vet vi att Skaparen är erkänd och aktiverad, eftersom kärleken arbetar genom den enskilde och med deras medvetande.

Vi kan känna igen aspekterna av manifestationer och reaktioner från egot, som föddes ur separationen, medan aspekter, manifestationer och reaktioner av kärlek utgör en medveten medvetenhet om samband och förening med Skaparen. Ibland kan uttryck tyckas vara födda ur kärlek, fast de faktiskt utvecklas från känslorna av att vara separerad från Skaparen. Det är viktigt att känna att kärleken i ert eget hjärta, föddes ur ert erkännande av enheten med Skaparen; då kommer ni att kunna känna igen samma kärlek hos andra, och genom er erfarenhet kunna släppa allt som inte är kärleken till Skaparen.

När ni öppnar upp för Skaparens kärlek, blir det en ständig del av ert väsen och verklighet. Ni känner er frigjorda och mindre benägna att döma, vara rädda eller ledsna, eftersom ni vet och känner att ni får stöd och kärlek från Skaparen, och detta en fantastisk upplevelse. Vanor från begränsning kan fortfarande uppstå i er varelse. Men kärleken som kommer från er varelse, gör att ni kan känna igen den falska naturen, och ni kan fortsätta att vara i ett utrymme av kärlek. Ibland kan ni känna er låga, upprörda eller negativa, men när ni jämför med hur ni var förut, kommer ni att märka att era upplevelser och känslor är av högre vibrationer än tidigare. Ni kommer att märka att även om ni känner er ledsna eller arga, så lämnar kärleken från Skaparen er aldrig, det blir mer som om ni är med i en teater, i stället för att bli totalt uppslukade.

Mönster av separation kan också bli konstant och beroende; ofta kan individer uppleva en kraft i att uppleva separation från Skaparen. Det är en falsk kraft, eftersom de tror att de har kontroll över sin varelse och sitt liv om de förblir som de är, fast, deras själ försöker alltid vägleda dem tillbaka till enheten med Skaparen, vilket till en början orsakar en inre kamp. Kärlek kan existera parallellt med övertygelser om separationen inom en individ. Emellertid, ju mer kärlek man anammar, desto lättare blir det att släppa separation av alla slag. Det kan vara bra att förstå, att om kärleken kan existera inom en person vid sidan om separationen, då kanske kärleken kan erkännas av individen, med att den inte är i sitt renaste tillstånd, eller ännu inte helt har upplevts av individen som inte överlämnat sig till den. När vi överlämnar oss till kärleken, även om det bara är för ett ögonblick, då går vi in i ett underbart sinnestillstånd, där vi känner oss som kärlek, omgivna av kärlek, och det viktigaste, vi ser kärlekens kraft. En insikt gryr om att allt kan bli botat med ren kärlek från Skaparen, eftersom det är inte bara en känsla, det är en anslutning till högre medvetande, en mäktig våg av livskraft som ger energi; Det är ett tillstånd som tillåter oss att vara i vår kraft.

Många partnerskap eller romantiska relationer, kan hos alla individer skapas från en kärlek som finns vid sidan om separationen. Detta betyder inte att kärleksförhållandet är falskt; Det betyder helt enkelt att det finns högre nivåer av kärlek att utforska. Föreställ er kärleken mellan två människor där det finns övertygelser som begränsar, osäkerhet eller känslan av att vara ovärdig, då skapar varje begränsande tanke, känsla eller reaktion en blockering, så att dessa två inte kan se varandra tydligt eller det som är äkta, samtidigt som det skapar en del separation inom förhållandet. Föreställ er nu en relation, där båda två har överlämnat sig till Skaparens kärlek, de kommer från kärlek och även när tankar av begränsning, känslor eller reaktioner uppstår, så påverkar de sina inre känslor med kärlek, och släpper taget för att stanna kvar i utrymmet av kärlek. Båda människorna i relationen, kommer att kunna stödja varandra för att få tillgång till djupare kärlek inom sig, såväl som i deras förhållande, som sanningsenliga skapare av kärlek. Resultatet blir en mer meningsfull relation till Skaparen, för båda.

När separationen finns hos individer, är de rädda, hatiska, dömande och även sårande, samtidigt som de upplever djupa känslor av kärlek. Sådana egenskaper och upplevelser föds ur en plats av bristande tro på sin egen kraft. Det är ett misstag att tro, att kraft skall användas för kontroll eller styrning. När ni förkroppsligar Skaparens kärlek, är ni kraftfulla beroende på er styrka, snarare än från svaghet, som smärta, gamla sår och lidande. Det enda sättet ni kan existera på, från ett utrymme av villkorslös kärlek och kraft i ert väsen, är att medvetet fokusera på det som kommer från kärlek, och samtidigt vara medvetna om, men inte fast i separationens energier som ni upplever, och hur de manifesteras i er verklighet. Hat, rädsla, dömande och så vidare, är helt enkelt gamla sår av smärta. När ni är healade och släpper dessa gamla sår, så ger ni er själva mer utrymme att fokusera på kärlek, och det blir mycket svårt att hata, vara rädda eller ens döma, eftersom såren som skapade reaktionerna som manifesteras, inte längre finns. Därför har reaktionen tagits bort, och den enda reaktion som återstår, är av kärlek.

Frekventa negativa, begränsande eller försvagande handlingar mot er själva, eller någon annan, har ingenting att göra med er nuvarande situation; det är helt enkelt gamla sår som ger sig till känna, eller kommer upp till ytan. När ni börjar känna igen era reaktioner från energier ni håller fast vid i ert inre, så är det mycket lättare att skapa de nödvändiga förändringarna för att lösa upp separationen och flytta till ett tillstånd av kärlek.

Det finns ett löfte hos er själ, som har getts till er av er Skapare; det är ett löfte om fullbordan och ständig omsorg om er. Det är den gudomliga viljan från Skaparen av er verklighet. Många människor är omedvetna om Skaparens löfte till dem, som finns i själen. Det är bara tron och fokuset på separationen, som hindrar detta löfte till att manifesteras fullt ut i er verklighet. Under meditation eller lugn stund, då ni inom er ber om att bli anslutna med, observera och få uppleva löftet som Skaparen gett till er, då kommer ni att bli medvetna om det, och dess energi med gudomlig timing. Ni kan sedan låta energivibrationerna av löftet, pulsera genom hela ert väsen, kropp och verklighet, för er erfarenhet på Jorden.

Med detta löfte i åtanke, av fullbordan och omsorg från Skaparen, förstår vi att detta också innebär att varje själ innehåller samma löfte, vilket innebär att varje individs syfte är att skapa och få uppfyllelse, liksom att kärleksfullt ta hand om sig själva och andra, på det lämpligast vägledda sättet. Därför har varje själ på jorden möjlighet att uppleva en djup kärleksfull relation, om detta är vad själen vill uppleva i sin nuvarande livstid. De flesta själar vill uppleva en verkligt kärleksfull relation med en annan, eftersom föreningen med Skapares rena kärlek, avlägsnar ytterligare gränser av separation, vilket skapar större kärlek och återförening med Skaparen. Relationen i sig kan stödja inre rensning, kraftsättning och utveckling med stor intensitet och styrka.

Det är viktigt att komma ihåg, att relationen mellan er själva och Skaparen är mycket betydelsefull, för att skapa och komma ihåg er sanna kärleksrelation med er själva och Skaparen, vilken gör att allt annat som föddes ur ren kärlek, faller på plats i er verklighet och manifesterar gudomliga erfarenheter av kärlek.

Många faktorer kan hindra uttrycken av en kärleksfull relation eller förening, från att manifesteras i er verklighet. Tidigare livstiders mönster, lärdomar och sår, kan fortsätta att skapa avtryck i er nuvarande verklighet, genom känslor av ovärdighet eller att ni inte förtjänar en sådan relation. Det kan vara för mycket fokus på er inre smärta, rädsla, lidande eller någon form av separation, som hindrar er från att uttrycka er kärlek, och gör att ni blir självupptagna. Känslor av, eller att tro att ni ensamma, kan förhindra att en relation manifesteras. Att fortsätta, genom healing och genom att frigöra alla dessa begränsningar, kanske känns som om ni slösar bort ert liv och tid, eftersom ni skulle få uppleva en djup och meningsfull relation i föreningen med Skaparen. Men allt har ett syfte med vad ni upplever i era liv, oavsett vilka begränsningar ni måste ta er igenom, så växer er själ, växer och blir kraftfull, så det är verkligen perfekt.

En begränsning för att manifestera en djupt kärleksfull relation, är längtan efter ett sådant förhållande i ert liv. När ni längtar efter en romantisk eller kärleksfull andlig relation, när ni längtar efter sällskap, eller någon som ni på djupet kan dela den med, är det i själva verket så, att ni faktiskt längtar efter en djupare förbindelse med Skaparen. Det är samma sak då ni längtar efter att uppleva något annat, som spänning, något materiellt, vänner eller kanske bara pengar. Varje själ längtar efter att bli älskad av Skaparen oavsett omständigheterna. Detta innebär att ni inte är medvetna om, eller inte kommer ihåg löftet till er från Skaparen, med att uppfylla och ta hand om er, vilket betyder att ni är djupt älskade. Det är inte så att Skaparen har försummat att leverera detta löfte till er, utan det är ni själva som inte har öppnat er helt, för att ta emot gåvan. Det visar också på att en aspekt av er, inte är villig att älska er själva. Utan kärlek till er själva, kan ni inte känna igen den rena och sanningsenliga kärleken från Skaparen och andra. Kom ihåg att egenkärlek inte har någonting att göra med egoism, utan det är att erbjuda er själva villkorslös kärlek, stöd, sanning, förlåtelse, healande, lycka och glädje. När ni älskar er själva villkorslöst, skapar ni tid och rum i er verklighet för andra att kunna älska er, vilket innebär att ni välkomnar stöd från andra, och inte tycker att allt måste klaras av på egen hand. Oförmågan att lita på att andra kan hjälpa er, kan också bli ett hinder för en djup kärleksfull relation, vilken kan ha uppstått från en tro på att Skaparen inte kan hjälpa er. Gamla sår, som kommer upp genom övertygelser, till exempel genom att vara övertygad om att ni inte kan ha en kärleksfull relation på grund av era tidigare erfarenheter, och er oförmåga att älska er själva begränsar er. Detta är att skapa en övertygelse från någon tidigare upplevelse, eftersom egot inte är villigt att släppa taget om separationen, och gå in i fred och kärlek.

När ni löser upp all separation, då strömmar Skaparen genom er och samskapar med er, för att manifestera det ni vill uppleva. Kom ihåg att alla manifestationer först kommer från ert innersta. Om ni inte känner att er verklighet representerar sanningen om er väsen, fråga er då själva inom vilket område ni håller fast vid separationen? Den största Sanningen är att ni är villkorslöst älskade av Skaparen, för att ni ska bli uppfyllda och känna kärleksfullt stöd. Det är nu dags för er att öppna upp, och ta emot allt som Skaparen vill dela med er. Släpp all skuld, ilska eller bitterhet; det är helt enkelt gamla sår, som kan vara betydelsefulla för er självinsikt och healing. Inse att ni befinner er i den mest perfekta och lämpligaste perioden av er verklighet, genom det ni upplever. Släpp alla domar från tidigare och i nuet och tillåt er själva att stiga in i kärlek.

Ni kanske också är intresserade av att veta, att ju mer maskulina och feminina energier från Skaparen som kommer i harmoni på Jorden och hos mänskligheten, också kommer att orsaka att många får uppleva djupt kärleksfulla relationer.

Jag är kär i dig,

Lady Pallas Athena

 

Read More from Pallas Athena

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

Du gillar kanske också...