Ljusförbundet via MaryAnn Rada, 23 oktober 2016

Ljusförbundet

Via

MaryAnn Rada, 23 oktober 2016

 

 

Återigen hälsar vi er med kärlek från vårt folk, vår familj, våra vänner och grannar. Vi är medlemmar i den Galaktiska Ljusfederationen som förmedlar budskap till er under beskydd av Anica, i samverkan med Ljusförbundet. Detta, vårt andra meddelande på det här sättet, kommer i en tid av osäkerhet och oro, när strukturen i er värld lider under trycket av långt försenade förändringar. Vi kommer att vara korta och gå rakt på sak, och ge utrymme för Anicas kommentarer efteråt.

Många av era finaste röster förblir ohörda mitt i en kakafoni av oenighet, men ändå vinner sorlet av förnuft, fred och gemensam samstämmighet. Det är en tidsfråga innan bakgrundssorlet gör sin röst hörd och maktspelet hamnar i baksätet, så att säga, och den drivande kraften av mänskligheten omdefinierar sig själva helt och hållet. Vi talar om vissa oundvikliga saker i er sammanflätade globala civilisation. Vi talar om att den växande medvetenheten om planetens överlevnad har blivit ett primärt fokus, och behovet för mänskligheten att fatta beslut om vad varje enskild person kan göra för att göra världen säkrare och få jorden att återhämta sig.

Uppfattningen bland världens befolkning har varit att det inte är lätt att uppnå. Oro, rädsla och osäkerhet har sänkt stämningen hos många, och arrogans, självgodhet och självrättfärdighet har krossat andan hos andra. Grannar undviker varandra och kaos är nyheten för dagen, och till och med i tillflyktsorter av hopp, kämpar själarna med att inte drunkna inför de utmaningar de möter.

(Här läser ni utan att förstå vart något av det här är på väg. Fortsätt läsa, det finns en poäng med det.)

Snart kommer de förändringar som ni ser händer omkring er, stora som små, att öka takten så snabbt att ni förmodligen inte kommer att fungera på det sätt ni är vana vid. I själva verket kan ni komma på er själva med att inte kunna bearbeta den information ni har framför er, därför att så mycket kommer att hända så snabbt. Slappna av och låt det ske.

Det är en naturlig process som pågår, vilken förankrar sig i en alternativ verklighet, medan den nuvarande verkligheten håller på att dö. Övergångsfrekvensen inom skiftet kommer att nedmontera en struktur av verkligheten, medan en annan struktur av verkligheten monterar ihop sig själv.

Processen, som vi har sagt, är redan långt gången, men eftersom vi alla samtidigt, på ett sätt, kommer att uppleva intensifieringen av övergångsfrekvensen är det nödvändigt att göra sig av med en del uppfattningar om hur saker och ting borde vara. Fokusera på det mest fördelaktiga och lönsamma resultatet. Förändringarna som kommer snabbt, kommer att omvandla allt på ett ögonblick.

Ni kommer att få den värld ni har väntat på, men den kanske inte kommer på det sätt som ni hade förväntat er. Det finns ännu tid för att skapa fred. Vi i de galaktiska sfärerna uppmanar er att se bortom konturerna av framtidens verklighetsbild, och låta framtiden överraska er. Inget av det ni har föreställt er har nått den nivå av förståelse om hur morgondagens värld kommer att se ut, även om en del av er har idéer om den. Slutet på väntan är nära.

Vi tacka er för att ni har lyssnat till vad vi har haft att säga. Vi ber er att lyssna till ert inre för vägledning när händelser verkar riskabla, om ni känner er osäkra. Saker och ting kommer att hända snabbt nu för många av er. Vi förblir medvetna och engagerade. Vi kommer i frid.

En kommentar från Anica.

Efter att har lyssnat på orden i detta meddelande, skulle jag vilja lägga till mina egna ord, från hjärtat av Ljusförbundet.

Den växande upprördhet som många känner för den utmanande vändningen av världens händelser, är fött ur gammal rädsla, som i sig själv har sin grund i ett urgammalt trauma. De som ville kontrollera mänskligheten och göra den till underordnade slavar under en främmande illusionsideologi och förtryck, är de samma som, för många tusen år sedan, förde med sig kärnvapen till den nobla uråldriga människorasen. Det är ekot av det som har återvänt och nu känns igen. Därav allt kaos.

Håll fast vid det och låt det överglänsa alla skamfilade bilder ni har matats med. Som ett kollektiv reflekteras ni av ett sammanhållande ljus, immuna mot omstörtning och rena i ert medvetna jag och alla ekon av förintelse måste, genom naturens lag, försvinna in i det ostrukturerade intet. I detta ligger er frihet och ert hopp. Våra hjärtan är med er vår älskade familj.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Dimensionshttp://luminousdimensions.wordpress.com
by Maryann Rada (Opalescent Nine website

 

Du gillar kanske också...