Per Beronius, 4 augusti

Meddelande:
Tema:
Kosmos´ krypterade språk

En udda dag ingen annan lik
En annorlunda dag, fylld av mystik

Det outgrundliga, om vilket vi inget
Med säkerhet kan veta, blott känna av, förnimma
Och så det är menat denna udda dag, där Solstormen
Utan pardon, över Jorden utmanande sveper
Det mesta på högkant sig ställer

Allt liv som på Jorden, på Moder Gaia är
Möbleras om i sin innersta kärna, om än det inte
I människan sätter några tydliga yttre spår

Det stort sker, sker tyst
Blott kan förnimmas likt en mjuk bris
I människans inre

Där kroppens varje cell
Mot denna, den kosmiska utstrålningen gensvarar
Förändrar struktur och färg

När den låter sig uppgraderas, förädlas
Från sin kolbaserade, till sin kristallina form
Den som harmoniskt vibrerar i en samklangens rytm
Och symbios, med ljuset från himlen

Den kosmiska strålning som lyfter allt
Mot den högre medvetenhet, som är ett villkor för livet
Och livets fortbestånd

Evolutionen ett mirakel
Obegripligt för det mänskliga sinnet
Men vi behöver inte förstå

Det räcker mer än väl
Det är nog att få var en medaktör i detta
Gudomlighetens mirakulösa spel

En ynnest ej självskriven
I en okänd framtid skall vi få veta mer om detta spel
Som i Kosmos försiggår

Men här och just nu är vi inte vid denna punkt
Ett steg i taget på utvecklingens stege
Det räcker, det är nog

Kryptiska ord detta må vara
Men vi behöver inte med vårt begränsade
Mänskliga sinne förstå

Det räcker, det är nog
Att den ovillkorliga kärleken inom sig bära
För ynnesten att få vara en aktör i detta Kosmos´
Outgrundliga spel

En udda dag ingen annan lik
En annorlunda dag fylld av mystik

*  *  *
Mottagen av Per Beronius
——————————————————-

Du gillar kanske också...