Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 31 juli

Ärkeängel Gabriel

31 juli 2015

Kanal: Shanta Gabriel

Lejonets 8-8-8 Väg Portal

Anpassning med Sant Mästerskap för att

Skapa en Ny Grund av Kärlek

 

Mina kära,

Varje år den 8 augusti allierar sig Jorden med det Galaktiska Centret i Universum för att skapa en extremt fördelaktig portal, för att accelerera uppstignings energierna inom er. Denna Lejon Ingångsport tillåter intensiva Ljusvågor från den Stora Central Solen, till att strömma genom vår Sol och förankra nya solcells koder för Mästerskap och högre aspekter av Kärlek på planeten. I år erbjuds en sällsynt trippel 8 Väg Portal Aktivering, som 2015 (2+0+1+5=8) lägger till en till 8 till ekvationen, vilket skapar en ännu mer kraftfull portal in till de högre rikena av Gudomlighet.

Lejonets 8-8-8 Väg Portal öppnade de 26 juli för att inspirera ny balans mellan ert hjärtas intelligens och ert tänkande sinne, till att skapa en förbindelse som kommer att bli er nya verklighet; En verklighet så djupt allierad mer er själ, att den ger en plattform för en djupgående inre grund av Kärlek. Denna inriktning med det Galaktiska Center inspirerar er djupaste förbindelse med det Kristna Hjärtat inom er. När ni smakar på denna nya verklighet öppnas dörren, försiktigt avslöjas för er harmonin som är möjlig när ni lämnar ifrån er rädsla, och öppnar upp till anslutning med Gudomlig Kärlek.

Freden som råder under denna portal period ger er en tydlig indikation på vad ni har längtat efter i ert hjärta. Den expansiva förmågan att älska med hela ert hjärta och sinne är den nya nivån av energi som erbjuds i 8-8-8 Justeringen. Detta ger er frihet och inspiration så att ni kan välja Kärlek som er enda verklighet och expandera ert energifält till att leva i ett tillstånd av sann Frid inom ert hjärta.

Som inbjudning, som det låter, kan det vara obekvämt för vissa. De flesta människor är inte vana vid nivån av expansion som ett tillstånd av Fred medför, eftersom de flesta är bekanta med att deras energifält fungerar på ett sammandraget tillstånd att känna sig mer säker i de nya frekvenser som elektrifierar nervsystemet.

Emellertid, de aktiveringar som tillhandahålls dagligen under Lejonets Väg Portal erbjuder ert energisystem ett lyft i Ljus Frekvensen, så att ni kan ha en sann upplevelse inom er varelse. Er Hypofys/Pineal Center (tallkottkörteln) som är ansluten med rent Ljus till ert Högre Hjärta, är i fokus för just er väsentliga tid. 

Ert arbete som Ljusbärare av den nya medvetenheten är fullt öppen till uppfattningen av denna främmande verklighet, som en av Kärlek och Anpassning med er Själs gåvor. Lejonets Väg är portalen där ni kan tillåta denna sammankoppling till er Själ att bli medvetenheten som inspirerar era liv.

”Nämn det och hävda det” blir en användbar process för skapandet i er nya verklighet. Erkännandet och fokus på ert balanserade sinne/hjärtas förbindelse, tränar ert energisystem att arbeta på ett nytt sätt: Något som vill uppfylla er själs behov av Harmoni och Frid i ert hjärta. När ni etablerar Kärlek som er nya grund för att leva, föregår det utvecklandet av utvidgning och nivåer av frihet i varje område av era liv.

Alltigenom skiftet i medvetandet som inträffar i Lejonets Väg, var medveten om Mästarna och Ärkeänglarna i arbetet att hålla fokus på Riktningen i förgrunden för er medvetenhet. Portalen ni upplever är inte en mental konstruktion, men en demonstration av en av de mest kraftfulla riktningar ni någonsin har upplevt. De mer förfinade energier som har uppväckt dem som förbereder vägen för hela mänskligheten, har gjort det möjligt för renhet av portalen för detta år. Nya tydliga inriktningar som är direkt kopplade till er individuella Själ, är nu möjliga genom arbetet av många som har åtagit sig till uppstigning för alla varelser på planeten just nu.

Alltigenom den energetiska väg period som sker nu framtill efter den 8 augusti, ta er tid att att öppna er inre portal av medvetenhet genom fokus på Tredje Ögats Chakra. Be om att anpassa frekvenserna för Kristet ljus från den Stora Central Solen, och tillåt er att känna aktiveringen av er Pineal/Pituitary (tallkottkörtel/hypofys) Center. Gör anspråk på Kärlek och Frid som er enda verklighet och låt det förankras i ert Höga Hjärta. När denna nya Ljusenergi strömmar genom er fysiska varelse, höjer det era energicentra till de nya harmoniserings frekvenser av Lejonets Väg Portal, i ren linje med er mest Gudomliga Källa.

Låt briljansen av denna rena Anpassning aktivera frekvenserna i era lägre Chakra center och var mycket medvetna om er förmåga att ansluta denna energi till Jorden. Föreställ er ert djupa samband med Jorden, som låter den nya frekvensen av expansiv hjärtcentrerad energi att öppet expandera och skapa en ny grund för era liv.

Ni vägleds i denna process genom de upplysta varelser som aktivt håller frekvenser för hela mänskligheten till att vakna. 8-8-8 Portalen är den tid som avsatts för ett nytt galaktiskt år att bemästra ert Hjärta och Sinnes förening. Använd denna tid för att aktivera frihet och nytt liv inom er, så att ni kan ta ut er Själs gåvor till er nya verklighet av kärlek. Känn stödet från Ärkeänglarna och vet djupt i sann tillit att ni är älskade.

Och så är det.

Ärkeängen Gabriel

Genom Shanta Gabriel

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

 

Du gillar kanske också...