Sheldan Nidle för den Galaktiska Federationen av Ljus, 4 augusti

 

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! Vi kommer åter! Stora framsteg görs världen över. Domarna som går emot den mörka kabalen fortsätter att växa. Den viktigaste faktionen, världens militär, sätter fart. Deras uppgift är att komma samman och formulera en plan för att genomföra arresteringar av det återstående toppskikt inom regeringar, banker och inom det juridiska. Under tiden håller de inom den mörka kabalen på att sätta ihop sin sista räddningsplanka – en serie av internationella handelspartnerskap. Dessa associeringar är i själva verket modifierade versioner av deras ”nya världsordning”. Dessa falska överenskommelser kommer att triumferas över av NESARA och en serie liknande åtaganden runt om i världen. I korthet så är de mörkas plan helt illusorisk. Överallt så finns det allierade till de urgamla familjerna som är beredda på att åsidosätta dessa illegala överenskommelser. Medan detta händer så håller ett antal nya globala finansiella institutioner på att sakta sträcka på vingarna. Den nya banken startad av BRIC länderna och den kinesiska AIIB banken börjar göra intrång på målsättningarna som den mörka kabalen har lagt på plats för handel och utveckling. Processen som nu sker globalt är för att visa hur det mycket större behovet av utveckling av infrastruktur kan uppnås.

Den viktigaste delen är framstegen med att integrera världens militär i de jordiska allierades många projekt. För närvarande väntar militären på avslutet på ett antal juridiska fall som ger dem en konstitutionell orsak för en massiv intervention i nationens affärer. Ett exempel är USAs inbördes krigsföring under 1860 talet, vilket till slut ledde till mördandet av President Lincoln 1865 och fortsatte med kabalens underliga omorganisation av den Amerikanska huvudstadens regering 1871. Allt detta började i tystnad med The Pilgrim Society år 1820. Kabalens grundare på 1770 och 1780 talet sökte ett sätt på vilket de helt fullt kunde utöva deras växande makt, då Amerika blev en nation. De tyckte att ett fullskaligt mellanregionalt krig över slaveri skulle vara ett bra sätt för att isolera deras fiender i parlamentet och med tiden skulle de uppnå kontroll över USAs regering. Vid 1913 så ledde detta till en serie av förändringar som öppnade upp deras program till en fullständig seger. Det är denna aggressiva del av kabalen som vid 1960 talet hade blivit makten av kontroll i Amerika.

Det är denna grupp av omoraliska skojare, som är den största faktionen som nu besegras av våra jordiska allierade runt om i världen. Liksom sina föregångare på 1700 talet trodde de att de skulle förbli allsmäktiga under ett århundrade eller mer. Förlusten av deras överherrar, Anunnaki, vid mitten av 1990 talet öppnade upp dem till nederlag. Vad de gjorde i början av det nya årtusendet var deras strategi för att förhindra deras undergång. Vår ankomst vid mitten av 1990 talet och makten vi utövade för att motarbeta denna serie av snabba anfall gjorde att kabalen blev uttröttad och oförmögen att helt förstå vad som låg framför dem. Detta gav medlen till våra allierade att omgruppera och påbörja deras egna motattacker. Resultaten från det senaste årtiondet är bevis på vad som inom kort kommer att hända. Kabalen är på drift och använder alla metoder som fungerade för dem innan Anunnaki gav sig av. De mörka ser hur ett hemligt nederlag snabbt upprepas i en annan del av världen. Ovanpå detta finns det trängande behovet av en ny uppsättning av globala verkligheter, vilket får världen att kräva från kabalen ett slutgiltigt erkännande av nederlag och tillåta omvärdering av ett antal utvalda nyckel-valutor som en inledning till en global valuta och slutet på fiat valutor.

För er kan denna tid förefalla mycket frustrerande. Vi ber er helt enkelt att ni släpper detta och fokuserar er på det positiva. Många händelser sker som våra förbindelser delvis är ansvariga för. Denna nya verklighet skall ge er frihet och välstånd som kommer att tillåta er uppnå de ting som ni har drömt om under en längre tid. Vi ser på ert globala samhälle och ser att det är mitt i en stor förändring. Händelser skapas nu som lovar att till sist ta ned kabalen och transformera hur denna verklighet är sammansatt. Som tidigare har sagts så kommer den verkliga revolutionen inte att visas på TV. Det blir en serie av händelser som snabbt sker och snabbt påverkar nästa händelse i kedjan. Dessa ting kommer till en början att chockera er. För många, är de glädjerika. Slappna av och vet att dessa händelser står mycket nära till att manifestera. Var alltid redo att göra er del i denna storslagna utveckling av frihet och välstånd. Vid den rätta gudomliga tiden förbereder vi oss för att göra vårt framträdande och tillåta era slutliga segrar att manifestera! Var självsäkra och vet att goda ting håller på att hända!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna verklighet förskjuts då medvetandegraden inom växer. Varje dag anländer storslagna energier från den centrala spirituella kärnan. Dessa energier tilltar för varje dag. De påverkar er aura och alla era chakra. Vi häpnas över hur dessa energier gradvis transformerar er kropp och för fram det inre jaget som ni har behövt skydda sedan barnsben. Ta er tid varje dag, mina Kära, att se på dessa förändringar och låt era spirituella beskyddare förklara vad allt detta betyder. Då alla dessa meddelanden tillåts perkolera så ser ni hur en berättelse tar form. Dessa förändringar är bara ett av de sätt på vilka den nådige Skaparen transformerar ert fysiska väsen och låter ert inre jag komma fram i glädje. Återta den ni är! Låt dessa ting ske och använd nyfikenhet för att söka vad som ligger bakom. Då ni gör så kommer berättelsen ni hör att ta en djup betydelse. Det är en förvisning av vilka ni kommer att bli.

Inträdet till fullt medvetande kommer att förändra er. Världen ni lever i förändras också. De som har styrt klotet sedan er förflyttning till begränsat medvetande håller på att tappa bort sig. Snart kommer denna förändring att ta ned detta rike och få oss alla att vara redo att bana vägen mot vår eviga dröm. Vi gläder oss åt detta, eftersom bara några få av oss har tillåtits göra denna spirituellt perfekta resa. Att sänka dessa formidabla barriärer är att sätta stopp på mänsklighetens sedan länge beslöjade blick mot Himlen och en oändlig mängd av hörsägen som oupphörligt trycks av de mörka. Ni kommer att bli fria att se er omkring och att se och höra Sanningen. Alla fabler ni känner till kommer att bytas ut mot verkliga händelser. Ni kommer till slut att höra de storslagna meddelandena från Herrens stora profeter. Dessa ting som kommer gör oss uppspända och vi vet om det stora ansvaret som vi har fått från Himlen. Ni kommer till sist att känna de heliga och nådiga välsignelserna från Himlen. Halleluja! Halleluja!

Vi förbereder med glädje era lektioner. De som så lättfärdigt har styrt över er har manipulerat er. Denna missinriktning kommer att rättas till. Himlens storslagna Herre skickar sagolika energier!! Detta kommer att bli bakgrunden för vad vi kommer att säga. Vi har i vårt ägo speciella verktyg, som kan visa er vad som verkligen hände i historian och varför. Vi har nio lektioner att ge er. Var och en är konstruerad för att ge en stor moralisk lektion. Dessa historier kommer att lära er ett nytt sätt för att lära er ett antal heliga moraliska sanningar. Alla världens religioner och deras kärnor är parallella med varandra. Skillnaderna har skapats av människan. Storslagna berättelser ändrades utav de mäktiga och användes för att separera er från era fränder. Nu är tiden för enhet. Det är en tid för alla att se hur en storslagen historia som berättas sanningsenligt kan förena er, istället för att dela er från varandra. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag så fortsatte vi våra veckomeddelanden. Var redo att Älska och att acceptera alla! Var beredda på att släppa allt ologiskt hat och vara en i denna storslagna enhet. Mycket står redo att ske! Denna värld har gått till randen och tiden är kommen för att ställa om oss på nytt. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...