Promovering – Alternativet med en kärnvapensmäll av Jeremp 13 februari, 2017

Promovering

Alternativet med en kärnvapensmäll

av Jeremp

13 februari, 2017

Promovering är en schackregel som lyder att när en bonde når sin 8:e rad byts den omedelbart ut till spelarens val av drottning, springare, torn eller löpare av samma färg. Den nya pjäsen ersätter bonden på samma ruta, som en del av samma drag.”

Alltigenom den moderna upptecknade historien har vi kunnat se hur Kabalen fungerar (flygningen över Washington DC år 1952, mordet på JFK, 9/11 osv.) Fastän man har försökt dölja den sanna historien, blir mönstren tydliga.

Jag har varit i denna RV-värld alltsedan oktober 2013, då jag började göra efterforskningar i ämnet, läste på forum och lyssnade på uttalanden som sade att ”telefoncentralerna var bemannade och redo” och ”RV kommer att ske denna helg” osv… det fick jag höra upprepas i över tre års tid, och här befinner vi oss fortfarande.

Jag har kommit till den slutsatsen att vi, som ett RV-samhälle och de av oss som önskar växla valutor till en förmögenhet, utgör en speciell bricka (bonden) i detta spel. Men förstå att medan vissa bönder blir offrade under spelets gång; så kan bönderna ibland bli superkrafter i att vinna spelet, ofta på oväntade sätt och ofta under de sista dragen.

Vita hattarna har under en tid arbetat för att befria mänskligheten och Kabalen önskar hålla mänskligheten förslavad eller, om nödvändigt, välta spelbrädan (sabotage). Vi, en förmögen hop medborgare som inte tyngs ner av en daglig kamp för överlevnad, är svårkontrollerad och bägge sidor begriper detta.

Föreställ er, om ni vill, följande ”hypotetiska” förenklade scenario. RV har ”läckt ut” så att medvetna medborgare kan bli förmögna och därmed frigöra sig själva. Denna okontrollerbara, förmögna befolkning är det SISTA som Kabalen önskar sig och de kommer att göra ALLT för att förhindra det; fram till och inklusive att göra stegvisa eftergifter till vita hattarna i utbyte mot att köpa tid i ett försök att sabotera processen. Kabalen tror att alla eftergifter är temporära för de tror att de kommer att vinna och till slut blev eftergiften en bricka (en bonde) som kunde bli förbrukad.

RV:s fullbordan ($ i våra fickor) är vad jag kallar ’ett alternativ med en kärnvapensmälli’. Vita hattarna krävde att Kabalen skulle tro att ’alternativet med kärnenergi’ är genomförbart och nära förestående för att få till fler eftergifter såsom: Parisavtalet, kontrollen över guldet, en lösning på världens konflikter, politiska spel för gallerierna osv…

Varje gång de vita hattarna kom med en begäran om fler eftergifter gällande världsfreden hotades det med ’kärnvapen-alternativet’ och Kabalen skulle enbart gå med på det i och med en ansträngning att köpa sig mer tid. Vita hattarna hanterade riskerna omsorgsfullt, fullt medvetna om att Kabalen skulle använda denna tid till sabotage (Samson-Alternativet, falska flaggor, HAARP, osv).

Så idag befinner vi oss här; vita hattarna har fått positiva, stegvisa eftergifter av Kabalen genom olaga tvång och hot om ’Kärnvapenalternativet’ (vilket tack vare upprop och forum som hävdar att RV är omedelbart förestående, är ett trovärdigt hot). Vita hattarna har framgångsrikt hanterat flera försök till sabotage från Kabalens sida. Och vi befinner oss nästan vid en fredlig fullständig kapitulering av de flesta Kabal-medlemmarna.

Inget av detta skulle ha kunnat uppnås om vi, bönderna, inte hade blivit ledda till att tro att RV sker ”denna helg”. Om Kabalen hade varit medvetna om att telefoncentralerna, bankerna och ”Dinar-innehavarna” inte var redo, så skulle de aldrig ha gått med på någonting; de skulle ha kallat Vita hattarna för en bluff.

Så ja, vi har varit/vi är bönder (spelbrickor) under hela den här tiden; Kabalen befinner sig nu ljudligt i schack. Men nu befinner vi oss (den sista bonden) på spelets 7:e rad, vi är nu på den sista raden innan vi tar oss till den 8:e och vi får avancera. Vår promovering till en mäktigare pjäs kommer att försätta Kabalen i schack-matt.

VI ÄR DEN SLUTLIGA VINNANDE PJÄSEN.

SCHACK-MATT!

Jeremp.

 

 

 

 

Du gillar kanske också...