Quan Yin via Caroline Oceana Ryan, 8 juni 2023

 

Quan Yin via Caroline Oceana Ryan

8 juni 2023

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementaler, Älvors Äldre, Änglalegioner, Ärkeänglar och andra Gudomliga Varelser, kända som Kollektivet:

Hälsingar vänner! Vi är mycket glada att få denna stund för att tala med er igen idag.

Idag talar vår skrivare med Uppstigna Mästaren Quan Yin, för många känd som gudinnan av nåd, vänlighet och medkänsla.

COR: Hälsningar, Lady Mästare!

QUAN YIN: Hälsningar, kära du!

COR: Jag kommer till er idag med en fråga och en begäran. Frågan har att göra med att de flesta Ljusbärare/Stjärnfrön känner stora skiften och störningar nu, då så många kraftfulla energier slår mot oss på en gång, och inte bara från pågående soleruptioner. De Vita Riddarna i Ashtar Command och andra källor rapporterade att en stjärna exploderade och blev en supernova i Pinwheel-galaxen. Dess Ljus når nu oss här på Jorden, efter en resa på 87 miljoner Ljusår.

Celia Fenn har i sin blogg skrivit att supernovor ”skickar ut vågor av ljus och information som innehåller uppgifterna eller informationen om den döende stjärnan. Det är en större överföring av information från den stjärnan till arkiven och biblioteken i Kosmos”.

Hon noterar att känsliga människor kan känna denna enorma nedladdning av information till en sådan grad att de känner sig överbelastade: ”Vi kan känna oss överväldigade och oförmögna att ”fungera”, eftersom det på de högre nivåerna kommer så mycket information som översvämmar våra system för registerföring”.

”Vi kanske också känner ”känslorna” hos en döende stjärna, som sorgsenhet, känslor av att släppa taget, liksom känslor av glädje då ljuset skickas ut i Kosmos.

Helt klart är denna supernova ännu en orsak till varför vi har upplevt så många kraftfulla intag av Ljus de senaste veckorna!

Celia kallar denna upplevelse ”att bevittna döds- och återfödelseprocessen hos en medlem av vår Himmelska Familj. Fenix-processen. Att dö för att för evigt Leva i annan form, och skänkande oss dess visdom och kunskap”.

Så, tillsammans med kraftfull solaktivitet har intensiteten i de nuvarande energierna bara ökat med denna supernova, plus att andra portaler öppnas och planetära orienteringar.

Energierna av den Fulla Månen 3 juni var så befriande och positiva. Men nu känner jag och så många andra bara att vi tidvis befinner oss i kaos. Den har rört upp något från djupt inom oss. Min fråga är, Snabbar detta upp vår Uppstigning och befriar vår planet från de mörka styrkorna? Och min begäran är, Kan du och andra Uppstigna Mästare vänligen hjälpa oss att integrera allt detta? Och hjälpa oss att kalla på våra högre själv för vägledning, så vi inte blir Överbelastade? Vi skulle vara mycket tacksamma, Mästare! Mitt i alla dessa skiften har jag vissa dagar frågat mig själv (inte första gången i mitt liv), ”varför måste livet vara så svårt?

QUAN YIN: Vi vet vad du talar om.

Jag och alla era vänner i Kollektivet, och alla de själsgrupper jag arbetar med nu för att hjälpa er i Uppstigningsprocessen, är alla kraftfullt involverade i allt du talar om, kära du.

Du och många andra kan verkligen känna er isolerade vissa dagar, då ni försöker balansera alla inkommande energier och de budskap de innehåller. Några av dessa är nya former av information, och andra är så uråldriga att de är tidlösa. Men alla dessa kodade meddelanden talar kraftfullt till DNA:t och till den eteriska kroppen, liksom till den förbindelse den fysiska kroppen har till själen och det högre självet.

Fröken Fenn har rätt när hon säger att stjärnan har haft sitt eget liv, och att det slutliga uttrycket för det livet, och fördelningen av dess historia till de universella arkiven, kommer att påverka alla som mottar stjärnans återstående Ljus.

Ni kan verkligen känna både sorgsenhet och Glädje vissa dagar, en lätthet som avbryts av stunder av sorg eller osäkerhet, som om saker på Jorden var besvärligare än ni trott.

Men ändå – de är också mer Ljusfyllda! En stor gåta som många upplever nu. Även de många på skeppen runt planeten känner extremerna i den känslomässiga och metaboliska temperaturen, kan man säga.

Och de mycket stora skiften som åtföljer uppvaknanden som inte förändrar bara en planet eller grupp av varelser, utan Universum i stort.

COR: Detta känns för mig som att det skulle vara överväldigande för de flesta.

QUAN YIN: Det kan vara ganska överväldigande för många, ja. Men det finns stunder av nåd och lugn som kan återställa en snabbare än man tror.

Det finns också nya vägar till inre förståelse angående vad det är man kom hit för att uppleva, att heala, att påbörja, och att avsluta.

COR: Det är så mycket från våra tidigare liv som kommer upp nu. Det är bara förbluffande. Eftersom jag erbjuder kanaliseringar till människor, ser jag så många kraftfulla exempel på gamla kontrakt och överenskommelser, gamla eder och löften, gamla förbannelser eller gammalt trauma, som stiger till ytan för att släppas, en gång för alla.

Det är häpnadsväckande vad mänskligheten upplever nu. Så, Lady Mästare, hur tar vi oss genom allt detta utan att känna oss fullkomligt utan stöd vissa dagar?

Mitt i stor förändring är det mycket som ”skakas loss”, kan man säga.

Likt många tycker jag att nästan allt förändras nu.

Vi kan känna att hur vi klär oss, vad vi äter, hur mycket sömn vi behöver, hur mycket vatten vi måste dricka, vilken information vi tar in under dagen och hur det påverkar oss – allt detta förändras. Jag tror till och med min andning förändras. Allt detta kanske är positivt, men ibland kan det skaka om oss.

QUAN YIN: Ja, naturligtvis. Det skulle inte vara en uppstigning annars.

Man kan säga att dessa skiften är en kraftfull avgiftning från tätheten och ja, fasorna, i den tredje dimensionen på den här planeten.

Det finns andra planeter som har experimenterat med den tredje dimensionen, men de flesta (bortsett från parallella verkligheter på Jorden) har inte gått så lågt och så långt in i täthet.

Ni hade med största säkerhet förstört er själva vid det här laget, om det hade varit tillåtet. Kaoset har varit så allvarligt och så hänsysnlöst.

COR: Vi är skyldiga Änglasfärerna och våra välvilliga vänner i de galaktiska sfärerna väldigt mycket!

QUAN YIN: Ja, men – de gjorde upp kontrakt med mänskligheten för att säkra att det inte gick för långt, på den nuvarande tidslinjen. Så de uppfyllde det löftet till sig själva, till mänskligheten, till den Gudomliga Modern.

Du frågade om att skapa balans mellan dessa stunder av extrem tillväxt och stor ”omskakning”.

Det finns förstås det lugn man kan vila i, i stunder av kontemplation över Naturens skönhet, meditation eller annan stillhet.

Och vi ska säga, alla dessa aktiviteter – och tid i stillhet är helt säkert en positiv handling och ingen passivitet – de finns alla där för att hjälpa er att kvarstå så balanserade och så på rätt köl som möjligt, då ni justerar in er för att återvända till era sanna själv.

COR: Vilka är intergalaktiska till sin natur, och också mer eteriska än fysiska?

QUAN YIN: Så är det. Och det är förstås signifikant.

Men vi refererar till medvetenhet i den vakna meningen. Och också till vibrationen hos det inre medvetandet, som ni bara delvis är medvetna om.

Er djupaste (och högsta) nivå av medvetande har varit dolt för er under så lång tid.

Så era liv har kretsat kring de minsta nivåer av bemyndigande och inre resurser som kunde föras fram, medan ni fortfarande hade liv i kroppen.

COR: Så vi har existerat på en otroligt liten mängd av våra större själv.

QUAN YIN: Ja, men allt det förändras nu.

Det undermedvetna sinnet är förstås oroligt över förändringarna, liksom kroppen, det medvetna sinnet och känslorna. Det känns tidvis som för mycket att klara av, speciellt fysiskt.

Det är därför uppgraderingen av den fysiska kroppen är så viktig nu. Detta är i sig en stor del av vägen mot Uppstigning.

COR: Vad är resten av vägen?

QUAN YIN: Er egen villighet att lära er vad ni måste heala, hur ni måste flytta in i ett dagligt liv som stöttar det öppna hjärtat. Och att det finns tydliga gränser mellan människor (och alla varelser) som måste respekteras, mycket som medlemmarna i den galaktiska federationen måste komma ihåg att visa respekt för Jordvarelser, och inte ”zooma in” på att rädda dem när saker verkar svåra.

COR: Det är en annan fråga, Lady Mästare! Så många vill ha mer hjälp från dem som kan ge den, som är stationerade på och runt Jorden nu.

Men vi hör nu om icke-inblandning som varande den Universella lagen, utom i mycket specifika, extrema omständigheter.

QUAN YIN: Ja, så är det verkligen. Men en del av överenskommelsen mänskligheten har med sig självt, liksom med Ashtar Command och hela den Intergalaktiska Confederationen, är att hjälp ges då det mänskliga medvetandet stiger – i direkt proportion till detta stigande medvetande och livsvibration.

COR: Jag hör alltid, ”Kalla på oss”, från de Vita Riddarnas kontakter.

QUAN YIN: Och många har kallat in sina stjärnfamiljer, och det är bra! Vi är inte långt borta, vi överger inte heller er, som är våra egna.

COR: Vi verkar ligga så nära den kanten, med beaktande av vad den gamla maktstrukturen har planerat och så hårt försöker implementera nu.

QUAN YIN: De kommer inte att lyckas. Det vet ni alla djupt inom er.

Ni är bara sårbara för deras propaganda, ni har tränats (och betingats) att tro på vad medierna och ”auktoriteterna”, vilket inte är rätt benämning på dem, säger.

COR: Nej. De flesta av dem är så vilsna.

QUAN YIN: Då du vet detta är du gott och väl tillräckligt stark för att skaka av dig påverkan från deras uttalanden angående ”vad som kommer härnäst”.

Det som kommer härnäst, och som redan är på gång, är befrielsen av en hel planet och alla Hennes varelser. Ni är här, ni känner energierna av den utvecklingen, och vet att det blir så! Tvivla inte på era egna intuitiva insikter. De kommer från den Gudomliga Källan själv.

COR: Tack, Lady Mästare! Jag bugar för din nåd och visdom och allt du delat med oss idag.

QUAN YIN: Vi är mer än glada att hjälpa till närsomhelst, kära ni! Vi finns här, så ja – kalla på oss!

Vi kanske inte dyker upp i ett skepp ni kan se fysiskt – det kan vara ett moln som liknar ett skepp, eller bara en känsla av vår närvaro, eller ett meddelande i drömmen. Eller ett sådant här meddelande.

Men vi finns här, och är redo att hjälpa vid behov.

COR: Vi är så tacksamma för allt de Uppstigna Mästarna göt för oss! Och hela Himlens Kompani. Namaste, kära du!

QUAN YIN: Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *