Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 19 oktober 2021

 

 

Nytt Meddelande Kanaliserat av Ailia Mira
Tisdag 19 oktober 2021

 

Hej, Gudomliga Ni,

Det är vi, de Galaktiska Drakarna. Det är underbart för oss att få en möjlighet att samlas här med er. Vi ser er energetiskt, alltid, och vi vill reflektera tillbaka till er att vi ser förändringar i ert energifält efter att ni fokuserar på inre utforskning och förbindelse med det större du. När ni deltar i livet på dessa sätt, är när vi märker mer rymd.

Det finns mer rymlighet inom ert fält och även vissa aspekter av vad ni kanske skulle kalla förfining.

En av de saker vi vill påpeka för er om vad vi uppfattar i er energi nu är att ni inte behöver göra något speciellt, när ni ansluter till det större du, för att få detta att hända. Det är själva kopplingen som bemyndigar denna förändring.

Det är ett resultat av att vara annorlunda i ditt förkroppsligande – att spendera tid på att vara på ett annat sätt. Att leva och fokusera på sätt som erkänner sanningen om din varelse, Enheten som Är. Sanningen. Att vara sann.

Vi vill att ni ska börja tänka på att lätthet och nåd … och enkel utveckling är tillgänglig i era liv. Och allt sker genom dig, i ditt förkroppsligade jag, genom att använda fri vilja för att fokusera på sätt som öppnar och utökar din relation med det Oändliga och där du omfamnar den du verkligen är.

Vi inbjuder dig att inse – att ju mer du är, eller lever medvetet, multidimensionellt, och bjuder in allt du är, och är öppen för Allt Som Är… Oftare… Och öppet. Ju mer stärker du utvecklingen av medvetandet. Evolutionen av form, för att ta emot utökat medvetande.

Genom att göra detta ökar du gradvis din förmåga att stanna kvar i det tillståndet av medvetenhet längre och oftare. När du gör detta kommer du att märka att ditt liv blir mer och mer rymligt och det finns en känsla av naturlighet och lätthet.

Att vara den du verkligen är, vilket är ett evigt fält av medvetande, fokuserat multidimensionellt i en mänsklig form… Att vara vaken för vem du verkligen är, medveten om vem du verkligen är, och alltmer föra in det fokuset till varande om och om igen. Detta är ett kraftfullt sätt att stärka din medvetna evolution och evolutionen av ditt medvetande!

Detta är att leva ett liv bortom separation. Detta är en livgivande övning, en som är transformerande ja, och också? Helt naturlig.

Hur du deltar påverkar vad du upplever. Vad du uppfattar, ja, men levande Enhet? Detta är större än manifestationer av den materiella världen. Som är tillfälliga och helt enkelt uttryck för vem du är. Det vi talar om här är utvecklingen av ditt väsen – ditt medvetande – här, hur du är här. Hur människor är närvarande.

Denna inre öppning och att inbjuda den större enheten, och allt som du är, till att flöda genom dig. Ohämmat. Det här är vägen framåt…

Att expandera, höja, stiga gradvis till en mer komplett och expanderad form av medvetande. Högre energiformer som struktur. Det här är huvudhändelsen här. Och din själ vet hur man gör detta!

Så du, att öppna upp till allt du är, gör denna förvandling möjlig.

Du ger den kraft att gå vidare, att fortsätta att gradvis och graciöst växla till nya uttryck för livet, genom dig. Dessa är det nya medvetandets övertoner som Ärkeängel Mikael och Rådet av Strålande Ljus talade om, i den allra första Svävarträffen. Den allra första händelsen som Ailia skapade när hon gick in i den här kroppen våren 2013.

Den allra första Svävarträffen handlade om dessa nya övertoner, och här är vi åtta år senare och hänvisar till detta igen, och dessutom — Är det inte kul att tänka tillbaka och lägga märke till hur annorlunda ni är nu?

Är ni inte så mycket mer medvetna nu om att utvecklingen av medvetandet eller Uppstigningen eller skiftet eller vad ni nu vill kalla denna upplevelse som sker i detta planetariska fält, i var och en av er, handlar så mycket mer om att komma helt in i er mänsklighet? Att omfamna er mänsklighet?

Uppstigning handlar egentligen om att uppfylla potentialerna för förkroppsligande.

Att låta dig själv vara den du är. Helhet.

Det handlar om att expandera energier i hur du sänder och uttrycker dig genom dina kroppar, genom din mänsklighet, genom din unika personliga identitet här. Och det handlar också om att tillåta alla de saker som är annorlunda i dig, unika för dig, av vilka en del du brukade tänka på som ofullkomligheter. Och mer och mer ser vi i mänskligheten, en omfamning av mångfalden, alltså! Det blir mindre och mindre av känslan att du på något sätt behöver förkasta delar av din upplevelse eller bli av med dem. Det finns mycket mer acceptans. Det finns ett mycket mer öppet, korrekt, expansivt perspektiv på vad som kan uppskattas. Att älska är lättare. Älska dig själv, älska andra.

Och det finns också en djup vetskap om att det som är sant för dig är precis rätt väg för dig.

Och när du mer och mer omfamnar allt – allt du upplever. Låter det flöda. Lär dig hur du tillåter dig själv att flöda i ditt liv. Lär dig att låta situationer komma och gå. Lär dig känna dina känslor och låta dem komma och gå. Lär dig att inte motstå energin som stiger inom dig och utgår från dig. Vet att du kan känna det som en rörelse och öka och minska som ebb och flod och välja vad som flyter och släpps och vad som flyter och uttrycks.

Du väljer. Du vet.

Att lära dig mer och mer för att ge dig själv friheten att vara ditt sanna jag här och uttrycka dig själv på ett autentiskt sätt. Du känner dig mer och mer fri, och mer och mer centrerad och glad. För det här sättet att vara är det som verkligen betyder något.

Det enda ideal som vi föreslår att någon av er håller för era liv, är att vara fullheten av er varelse! Att tillåta allt du är att flöda in i dig och uppfylla dig. Om och om igen. Tänk över detta. Öppna för det. Bjud in det! Kapitulera till det till och med…

Fler och fler av er som arbetar på det här sättet med er energi, uppmärksamhet, ert liv, fokus, känner er alltmer kapabla att vara i pågående resonans med vem ni verkligen är – att leva er sanning. Detta är den stora händelsen.

Ja! Och det är också hur du bidrar till världen på de sätt som bara du kan – på ditt sätt… och ditt sätt är det perfekta sättet!

För dig. Alltid! Det finns aldrig något behov av att bli någon som inte är den du är. Trots hur ofta människor säger åt varandra att göra detta, trots hur ofta människor har lärt sig att göra detta. Och trots hur ofta du kanske försöker göra detta så fungerar det verkligen aldrig. Det är omöjligt att upprätthålla något som är i strid med ditt sanna jag; det kommer helt enkelt att falla isär.

Men vad är sant! Det som är sant, är stabilt. Det är pålitligt. Det är konsekvent. Det är jämnt, väldigt mjukt och milt inom dig och ändå är det så stadigt att det finns en enorm styrka i det. Det är också tillfälligt men det har ett naturligt flöde, en båge och möjligheter att utvecklas och du kommer att känna energin av det när det utspelar sig och veta hur du ska vara med det. Du kan känna vad som är sant inom dig och anpassa dig till det och smälta samman med det och flöda med det, dansa med det. Det här är glädjefullt och det här är verkligen LEVANDE!

Och om du tillåter det – det som är sant, det som är känt inom dig, att vara det du tonar in dig på, det du orienterar dig mot, då kommer sanningen om ditt väsen att lysa fram inifrån dig och inspirera och framkalla uttryck från dig.

Allt du är, energin som är din essens, den vill röra sig, den vill flöda, den vill uttryckas och utvecklas till form. Den vill emanera fram och vara här i ett ständigt växande uttryck. Utgående från dig, ja, men också uttryckas av dig och vara kreativt; skapande nya former av varelser.

Det är det du kom hit för, för att vara du, för att bidra, för att göra skillnad och för att få fram ett annat harmoniskt uttryck av ditt väsen. Att föra fram ljuset inom dig och nya former av varande och uttryck… Att tillåta ditt medvetande att fyllas i, och att bli en ren emanation av ande som du.

Vackra varelser, ni har ingen aning om hur härlig er själssång, era övertoner, verkligen är. De är så utsökta och så betydelsefulla, men var och en av er är mer och mer medvetna om skönheten i världen.

Var och en av er har, i och av dig själv, viktiga och vackra harmoniska arrangemang i basen av din varelse. Övertoner som anpassar energi omkring dig på meningsfulla och uppmuntrande sätt. Energier som är en del av vem du är, som komplimenterar och katalyserar och lugnar och påskyndar världen. Denna ytterligare expansivitet och frihet på sätt som är upplyftande och så välkomna.

Ni, stora ljusvarelser, kom hit för att lysa och vara ert träds sanna jag för att återvinna er inre koppling till allt som är och låta livets framväxande potentialer flöda genom er till form, in i ert förkroppsligande, öppnande upp er medvetenhet, höjande ert fält..

Och utvecklande din fysiska form i formerna av annat liv här så att högre medvetande blir normen.

Och du talar energetiskt, sjunger alltid som det kommer att vara för oss, harmoniskt … till luften, träden, himlen, marken, till djuren och människorna omkring dig.

Det finns ett energetiskt emanerande samtal som ständigt pågår och du är inte den enda som sjunger. Vi ser allt detta och känner att det energetiskt är fantastisk musik. Och du behöver bara odla din resonans med det sanna jaget, det verkliga du, det inre gudomliga, för att få fram de mest utsökta harmoniska emanationer från ditt väsen.

Bara genom att vara dig själv på de sätt som känns naturliga för dig.

Och ju mer du är, den du naturligt, lätt och bekvämt är, desto mer strålande är du. Själva din varelse består av strålande ljus! Ju mer anpassad du är med allt du är? Ju mer kommer du att se livet genom ögonen på allt du är, och därmed erkänna det vackra i livet. Tillåtande dig att vara i din mänsklighet, som du helt naturligt är avsedd att vara som människa: en älskare.

En älskare av det som är, en älskare av allt som är, en älskare av allt som du möter och upplever. Att älska är naturligt för människor, när de har det bra, när de är sig själva.

För i det tillståndet av medvetenhet är du avslappnad, du är i frid. Du gör det som är naturligt och bekvämt och sant för dig. Och sedan om du lägger till denna medvetna multidimensionalitet? Att vara medveten om alltings storhet?

Då blir allt du vet, ser, upplever och möter helt enkelt en annan version av Enheten som är du.

Och i början kan det vara något konceptuellt, men alltmer kommer det att vara något väldigt verkligt för dig. Det är ganska bländande och rörande. Den otroliga mångfalden blir så väldigt vacker.

Idag, när du rör dig genom hela din dag, så mycket du kan, kom ihåg! Kom ihåg vem du verkligen är. Ta dig tid att ge näring åt dig själv och djupa förbindelser med din inre anslutning, med allt du är – det Gudomliga Jaget och med allt Liv, med Allt Som Är.

Bjud in från allt du är, din utökade förmåga att se livet som det verkligen är: helt och ständigt expanderande.

Detta är en gudomlig ordning i uttryck, dynamiskt utvecklande och tillgängligt för att uppfattas av dig.

Vi älskar er väldigt mycket.

Vi är fullbordade.

 

Vi är de Galaktiska Drakarna med Ärkeängel Mikael och Rådet av Strålande Ljus.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...