Rådet av Tolv via Kathy Vik, 16 April 2016

EThelp

Rådet av Tolv, via Kathy Vik

16 April 2016

 

DJUPT UPPVÄCKT KANAL, Rådet av Tolv, genom Kathy Vik

 

”Förändringar i Cellulär Medvetenhet” 4-15-16

 

Våra intentioner är mångfaldiga, de är dock välvilliga, och vidare, de kallas in av er. VI kan inte tala utan att ha tillstånd, och när det är beviljat, tillåter vi enheten sitt eget tempo, som arbetar med enhetens restriktioner, för att lösgöra dem, hjälpa dem att se mer fullständigt deras roller i deras upplevelser.

 

VI önskar förklara funktionen av kanalen och det sätt på vilket arbetet nu kommer att skrida framåt.

 

Slutförande av cellulära processer har ägt rum, och där det en gång var dissonans, där finns nu resonans. Detta är på grund av utjämning. Detta är tänkt att gynnas efter mycket ansträngning.

 

Fastän det är sant att detta inte är en väg som alla önskar, på grund av dess mödosamma natur, och förluster och förändringar de åsamkar sig, kan alla bevittna resultatet nu. En typisk process, fördes fram till ljuset i en enkel tidskrift. VI har många saker att gratulera i denna kanal, men i särklass, är det hennes villighet vi hedrar denna dag.

 

VI har förklarat för henne, och önskar nu belysa ett nyckelkoncept vid denna tidpunkt.

 

När det är förstått cellulärt, att var och en bär energier som är änglalika, vilka är i högre intelligens, visdom, kärlek, ljus, är det förverkligandet av detta arv. Det är ett framsteg. Och det är från denna energi, som kroppen är uppenbar, och intellektet har stått åt sidan från denna skapelse på ett sätt som vi nu vill förklara.

 

Det har varit en uppdelning inom, och denna uppdelning är ganska stark i många. Det är denna fördelning som skapar disharmoni i fälten, och det är denna frånkoppling som sedan skapar beteende- och situations-störning, till vilken kärlek är tillämpad för slutlig lösning.

 

Som sådan, som en levande, blödande, tänkande och kännande representation av allt ni är, allt ni någonsin har varit, allt ni har för avsikt att veta, detta är sedan avskilt från intellektet, och detta är inte på grund av moraliska brister, intelligens kvot, sociala förutsättningar. Nej. Det är en själ habitus fråga som är reglerad till någon grad samverkande, på en mall nivå, som tillåter vissa medvetna tillstånd, och inte tillåter andra, då de inte är inom potentialen av enhetens medvetenhet.

 

Förståelse, cellulärt, att detta är ett änglalikt vägledningssystem, vilket är er födslorätt, och förståelse om att det verkligen inte är FÖRTJÄNAT på något sätt är livsviktigt för ert uppvaknande. Det är för att se detta som logisk vanföreställning, och är bidragande för att komma till rätta med karaktären av denna verklighet.

 

Förståelse på en fysisk nivå, på de djupaste nivåer av kroppslighet, att det finns en närvaro vilket ni säkerligen är, så nära som er egen andning, detta i och av sig själv utgör en nivå av uppstigning, vilket många av er nu uppnår.

 

När detta händer, kan sant mästerskap bevittnas.

 

Att veta, att veta, att veta att denna ström, denna livskraft, vilken är NI, är inneboende, är er bundsförvant och beskyddare och ursprung, detta är vägen för uppstigning. När detta inträffar, blir det tydligt att den enhet som ett enande gör för ett lyckligare liv, och i fallet med denna kanal, har hon givits förståelsen om hur detta stående isär, var verkligen en frivillig handling, ett val hon gjorde.

 

VI visade henne överenskommelsen hon gjorde för årtiondens sedan, det att bära denna kunskap medvetet, skulle vara ”fusk”. Även om detta är ett fint exempel på självständighet och uppror, säger vi, det är inte längre nödvändigt att stå avsides från enheten, och ett enande är mer lämpligt.

 

Hon ser detta i sitt liv, och förstår nu vägarna, i vilket hennes relationer har speglat denna frånkoppling, detta vända sig bort, detta stå isär.

 

VI har gett kanalen mycket om ”återvändande”, och ändå, även dessa ledtrådar förberedde henne inte för de gåvor hon känner att hon har tagit emot under natten. VI tillåter henne hennes gnistor, hennes överflöd, och hennes känsla av fullbordande. Det är verkligen en singular sådan. Och det finns mer, alltid mer, nu.

 

VI har mycket att diskutera då det gäller användningen av intention, men önskar lämna er med dessa ord om detta ytterst viktiga ämne.

 

Intention är ett verktyg i verklighets konstruktion. Använd av den kloka tidigare signifikanta aktivitet, all aktivitet, och slutligen på ett globalt sätt, säger vi att precisera och sedan tala ut sin avsikt högt, är enskilt den mest hjälpsamma sak som kan göras för att underlätta sinnen och hjärtan hos dessa i övergången.

 

Vi vill förklara att den största fred kanalen har känt mellanmänskligt har inträffat nyligen, med förståelsen att de hon är i kontakt med, som finns i hennes liv, har en positiv intention. De håller inte en negativ avsikt. Denna enda medvetenhet gavs tidigare till stor del av de uppgifter vilka har följt, men detta var nödvändigt, eftersom de förändringar som hade hänt henne, som ett resultat av att förstå detta på en fysisk nivå, har varit betydande. Raketbränsle, detta är en term som kanalen är förtjust i och använder för sådana händelser.

 

Att vara medveten om ens intentioner hjälper era medresenärer påtagligt. Att ställa en intention, långt mer solid än att bara uppge en avsikt, tillåter många möjligheter, och tillåter inte andra. Det kan ses som en växel på en järnväg, i det att genom att uttrycka en intention, hela konversationer, situationer, konstruktioner, kan bli mer flytande än vad som ursprungligen var förutsatt.

 

Att uttrycka sina egna intentioner är bäst, och, om intentioner för andra är angivna, låt det vara för deras högsta goda. VI uppmanar enträget användningen av denna fras, för det högsta goda för alla inblandade, med mildhet till alla delar av själv. Den andra nyckelfrasen vi vill lämna till er denna dag är en gammal, använd upprepande av många, som att säga, beträffande verkligheter som presenterats för er, ”Detta eller något bättre.”

 

Att anta att ni kommer att förlora en glädjefull upplevelse och att den kommer att ersättas med smärta, är ett vanligt trick från det mörka. Att förvänta sig smärta är en smärtupplevelse. Snarare, att ställa intentioner tar bort detta, och att enkelt se en situation och säga till den, detta eller någonting bättre, det släpper behovet av ”detta” att vara perfekt (vilket det är på sitt eget sätt), och tillåter andra verkligheter att dyka upp i förundran och förväntan, hellre än kämpande och lidande.

 

VI lämnar er i fred idag, för att utforska er nya omgivning, förändrad av dess uppfattning, förstärkt av intentionen av kärlek, intentionen av införlivandet, intentionerna av god vilja, säkerhet, ömhet och värme. Dessa är balsam och ni behöver inte engagera er i dessa beteenden, men varnar er att de mår bättre, och är tillstånd som växer exponentiellt, när det en gång förverkligats.

 

 

 

 

 

www.kathyvik.com

www.lightworkers.org/magartha

www.deeplyawake.tumblr.com

www.twitter.com/amissvik

 

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...