Kosmisk medvetenhet via Will Berlinghof, 20 april, 2016

cosmic-awareness

Kosmisk medvetenhet

via Will Berlinghof

20 april, 2016

Upprätthåll en neutral helig hållning

En Kosmisk Medvetenhet finns tillgänglig. Vänligen, Joan, fortsätt.

Tack! Och välkommen Medvetenheten till vår session den 10 april, 2016 med Rainbow-Phoenix Membership. Will Berlinghof är den Kosmiska Medvetenhetens röst, Joan Mills är energihöjare och ställer frågor. Har ni ett inledande budskap eller någon händelse som ni just nu önskar diskutera?

Denna Medvetenhet säger att många energier nu kan kännas av och att detta är en tid av instabilitet och oro, och att det är en fortsättning på de energier som denna Medvetenhet talade om förra månaden, i mars månad och till och med före mars.

Nu är tiden verkligen mycket kraftfull, och detta kan skapa stor oreda i världen, men det kan också skapa stor oreda i ens eget land eller nation, i ens eget närområde och helt säkerligen i ens eget liv.

Därför, ifall det gäller för alla som går igenom en svår tid, när det är oroligt och utmanande, vill denna Medvetenhet be alla att minnas vikten av att vid denna tid upprätthålla en helig neutral hållning, att försöka hitta ett sätt att inte dras in i de negativa energier som bombarderar planeten, och som riktas och dirigeras av vissa som ruvar på en plan.

Detta gäller speciellt världshändelser och nationella händelser, det är lätt att fångas upp i dessa skeenden och att fångs upp av terror, speciellt när det gäller de händelser som kanske dyker upp under den närmaste tiden och som kommer att föra med sig mycket terror, ångest och stor rädsla.

Vad som än händer, ska ni hålla er neutrala, försök stiga in i det som är en helig neutral hållning, för detta är också vad man skulle kunna förstå som varande ”stormens öga”, och när energierna sveper runtomkring er, stormar runtomkring er, på de många nivåer och i de flera lager där de kan uttrycka sig själva, står ni kvar i stormens öga, i den centrala kärnan av er varelse, genom att upprätthålla en helig neutral hållning, utan att döma vad som är rätt eller fel hos dem som är indragna i dessa handlingar, vilka ni inte tycker är berättigade eller riktiga.

Hursomhelst, om ni stannar kvar i stormens öga i er heliga neutrala hållning, kommer ni att få tillgång till de medel som ni behöver för att komma igenom de svåra oroliga energier som i hög grad pyr in vid den här tiden, som bryter ut vid denna tid.

Till dem som inte har liknande upplevelser, de som genomlever lugna tider och vilkas liv inte befinner sig i uppror och kaos, vill denna Medvetenhet säga att ni grejar det, ni befinner er i stormens öga, i er centrala kärna av er varelse och ni upprätthåller er förståelse gällande en helig neutral hållning och detta kan ni visa för andra helt enkelt genom att stanna kvar på en balanserad plats, på en plats där ni inte känner rädsla eller ångest.

De som uppnår detta, de som befinner sig i ett sådant läge, blir synliga för andra som är i samma läge, så bli inte överraskade om vissa kommer fram till er för att ställa frågor gällande hur ni kan upprätthålla ett sådant lugn, en sådan stabilitet, en sådan positivitet.

Ta då detta som ett tillfälle för dem som befinner sig i detta tillstånd av balans, harmoni och positivitet, där ni kan se den större bilden och inte bara de faktorer som har lett till den bilden, de små detaljerna som har blivit manipulerade.

Använd er av er position för att få dela med er till andra, hur ni ser på saker och ting, hur ni förstår skeenden och hur ni upprätthåller saker och ting. Ni behöver inte sätta er upp på några höga hästar; ni behöver inte tvinga andra att se på saker och ting på ert sätt. Men om ni får frågor från dem som ser att ni befinner er i stabilitet och balans, tala helt enkelt ur ert hjärta, ur den sanna kärnan i er varelse och hur ni ser på saker och ting och hur ni lever ert liv.

I tider av stor instabilitet kan sådant också inträffa, många är verkligen i färd med att vakna upp, det är självaste stormen som skakar liv i dem och väcker dem och detta blir till en möjlighet, både för deras egen personliga tillväxt och utveckling, att nå platsen av stabilitet och balans, så väl som att det är ett tillfälle för dem som lever på den platsen, i den centrala punkten för att kunna dela med sig till andra; hur de ser på saker och ting, hur de känner på sig saker och hur de tror och vad de vet.

Under dessa veckor och månader, kom framför allt ihåg att vad som än inträffar, så är allting en resa. Det hela är ett äventyr och ni har valt detta äventyr, ni har kommit hit till denna ert livs upplevelse och inom detta val har ni förmågan att se på den, antingen som en kaotisk resa full av oreda och förstörelse, kaos och desperation, eller från en högre utsiktspunkt varifrån ni förstår att ni har gjort detta val.

Det måste finnas en anledning till varför ni har valt det och ni vet från denna högre utsiktspunkt i er varelse att ni är här för att genomgå detta och för att lugna ner vattnen och hjälpa de många som nu så brutalt blir knuffade mot väggen, men som genom att de blir knuffade mot väggen, nu är redo att börja ställa frågor och att ändra sin åsikt.

Nu är det spännande tider på gång, tiderna är generösa, det är tider då Den Stora Anden ska komma igenom till det som är kollektivet. Ni är en del av kollektivet, men ni är också ett av Den Stora Andens uttryck, av den Gudomliga Källan, av det högsta begrepp av det som är er multi-dimensionalitet. Som en multi-dimensionell varelse som har en upplevelse av en livstid, så säger denna Medvetenhet till er och till alla: njut av färden, njut av resan, se till att den blir till ett äventyr som ni alltid har önskat er och lev ert liv som om det vore det, för så är det verkligen.

Detta avslutar det Inledande Budskapet.

Tack, det var underbart, mycket inspirerande, väldigt mycket uppskattat. Tack igen.

 

“Maintain the Sacred Neutral,” channeled by Will Berlinghof, April 10, 2016, at http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20160410Q1.pdf

Source Link: Rainbow Phoenix: Rising To Ascension

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...