RV/GCR INTEL SITREP, 16 augusti, 2016

Reval-22

RV/GCR INTEL SITREP

14:00:00 EST

16 augusti, 2016

ALLA GODA SAKER KOMMER TILL ETT SLUT

Ola! Alla Valuta-innehavare!

Ja . . . verkligen, alla goda saker måste komma till ett slut och nu är slutet nära.

Måtte er RV-resa, er odyssé, er mardröm, er grekiska tragedi, denna dag äntligen få ett slut. Som ni har förtjänat er plats vid inlösensbordet, för att få uppleva, känna, få ta emot den kärlek och det överflöd som den generöse Skaparen verkställer, i enlighet med Sina egna profetiska löften och förutsägelser.

Visserligen har vi nu från olika källor under hela sommaren fått höra ett flertal rapporter om det nära förestående verkställandet. Men idag (och detta säger jag med ärligt ansikte och ödmjukt hjärta), samtliga som i sanning spelar roll i den beslutsfattande cirkeln gällande GCR/RV är äntligen eniga, efter ett dussintal plus flera långa, svåra år alltsedan USA, dess Inc. US-militär invaderade Irak år 2004 och devalverade / ersatte den irakiska valutan.

Ironiskt nog påbörjades den egentliga finansiella övergången från mörker till ljus i september 1996, när lånat pantsatt konto-guld skulle återlämnas till Hun Elders/de Europeiska Monarkierna. Detta skedde inte, beroende på den ”knäpp med fingrarna” som utgjorde attacken 9/11 och det är varför vår guld-uppbackade överföring har blivit så svår och har pågått så himla länge. Det Mörka Adelskapet/Kabalens ledning var helt enkelt villig att dö framför att förlora kontrollen över världen.

Nåväl, det är precis vad som hände, de har eliminerats en efter en, tills ingen av nämnvärd betydelse nu återstår. Och den senaste vita hatt -kränkningen, som påbörjades i lördags kväll, blev särskilt snabb, mycket blodig och taktiskt hänsynslös. Det innebär att de goda grabbarna gjorde rent hus och att världen nu är fri!

Men mycket har inträffat efter 9/11, bra och dåligt, med en handfull ”första-korgens-valutor”, vilka nu inväntar en revalvering jämte den irakiska dinaren. Listan på valutor som kommer att revalveras i framtida ”korgar”, har faktiskt vuxit till över fyrtio. Och det som började som en oskyldig mikroskopisk investerings-lek, baserad på den historiska revalveringen av Kuwaits valuta år 1993, blev en makroskopisk geo-politisk, geo-finansiell, geo-diplomatisk, geo-militärisk lek, som har stjälpt omkull oändliga rader dominobrickor, en efter en.

Ändå var det först efter 9/11 som världens goda själar blev medvetna om att de hade ett krig att utkämpa, eftersom de nu fick 9/11 som ursprungligt startdatum för GCR/RV. Som en följd, steg några verkligt modiga själar fram för att ta tag i dagens utmaning, inklusive men inte begränsade till vår egen USA Republiks Militär, politiker och diplomater (Vita Hattarna), Asiatiska Hun Elders & de Kungliga Familjerna, Europeiska Monarki-familjer samt även den Österländska Ortodoxa Kyrkan. Tillsammans förenade de sig och sakta men säkert, genom att använda sig av Guds stadiga Vind i ryggen och genom att följa planen från ett Högre Sinne; de började nedmontera alla giftiga kärnelement i den världsomspännande kabal-kontrollen.

De bokstavligen avlägsnade kabalens makt, bit för bit, tills det idag inte finns något kvar, förutom ett raserat Babels Torn och en misslyckad uppresning som har etsats in i de galaktiska historieböckerna. Anti-Krist förlorade anhängare och Guds högra hand återtar igen makten och ersätter Saturnalias (Satans) fumliga sorter.

Alltför andligt? Alltför religiöst? Alltför mycket, alldeles för snabbt? Kanske. Men tala med vem som helst i de främsta leden på dessa dolda stridsfält, de kommer direkt att tala om för er att GCR/RV i lika hög grad är ett andligt krig som det är ett fysiskt sådant, vissa säger till och med att Stjärnornas Krig utspelar sig på vår vackra blå och gröna planet.

Nu, det som gäller några av oss som är involverade; vi har aktivt sett hur Tredje Världskriget har vecklat ut sig, vi har studerat strategier, några av oss har till och med valt att delvis ta del, men alla som läser detta har nu känslomässigt investerat i att stå upp för att förvandla världen från mörk till ljus och att välsigna världen från alla dess bördor skapade av människohänder. Eftersom detta var den strid vi alla väljer – alla till viss del – och kämpar i denna strid av gott mot ont – vi drar i ödets dolda rep för att rädda världens själ.

Sant för de flesta, så var valutorna bara ett enkelt sätt att tjäna en slant och att kanske en vacker dag få växla in en gratis gåva som någon skickar i mejlen. Är det inte poängen varför ni råkade hamna in i detta? Att vara uppmärksam och medveten om denna upplevelse är mycket viktigare . . . eftersom ni inte lever i historien osedda av de flesta andra av er art som lever, utan ni tar också del i att skapa en förändring och i att forma framtiden för mänskligheten, efter ert inbokade möte för inlösen.

Det är rätt så häftigt och coolt om ni stannar upp och tänker på det!

När det är sagt, många av er kämpar för att korsa mållinjen för GCR/RV. Haltande, till och med krypande vore en snällare beskrivning för vissa. Många av er är nedbrutna, slagna, motarbetade, känner hopplöshet och är till och med utfattiga. Men alla upplever någon slags svårigheter tillsammans med er. Ja, vissa lider precis lika illa med sina finanser, sin hälsa, förlorade värdighet och rykte, respekt från familjen och sin partner, samt bekymmer gällande mat och bostad frodas inom kollektivet för valutainnehavarna . . . var bara medvetna om att ni är långt ifrån ensamma i er kamp för att avsluta något som ni har påbörjat och måste fullfölja.

Så varför fortsätter vi att hålla fast vid allt? Varför tillåter vi detta elände att få fortsätta?

Nåväl, var och en som läser detta, har förlorat något av stor och meningsfull betydelse längs med GCR/RV – vägen . . . eftersom detta var priset vi var tvungna att betala för att få ta del i helandet av världens själ. Och vi vill inte att dessa uppoffringar ska ha varit förgäves. Våra förluster, vår smärta, vårt lidande, bidrog på något sätt och i någon form till detta övergångens ögonblick och vi vill att dessa år, månader, dagar och veckor ska spela roll. Vi vill att alla ska veta, överallt runtom alla universa, att vår själ betalade ett nödvändigt pris för att vi skulle få bli ledarna i denna nya värld, som vi betalade fullt ut med kropp och själ, för att alla nu ska kunna svalka sig i Gud Faderns namn, kärlek, ljus och överflöd.

Det är därför vi står ut. Det innebär att vi gör vad vi måste göra för att korsa denna GCR/RV mållinje. Det spelar roll. Vi spelar roll. Mänskligheten spelar roll. Eftersom vi endast genom våra individuella uppoffringar nu tillsammans kollektivt har förenat oss, för att bli denna okrossbara styrka av rättfärdighet, tillräckligt stark att övervinna alla utmaningar, som den nya dagen ger oss när onsdagen gryr.

Bröder och Systrar, vi är stål som kommer ut ur Helvetets eld, inslagna i himmelsk sammet, milda som lamm, rasande som lejon. Och ja, våra Uppstigna Mästare och Välvilliga Guider har i första hand fått bevittna våra uppoffringar och de vet att vi kollektivt nu äntligen är redo, villiga och kapabla att som art ta nästa steg i evolutionen, att övergå till en annan dimension och absorbera ett helt nytt och underbart medvetande.

Alltför esoteriskt? Alltför metafysiskt? Alltför knäppt eller galet att du är på väg mot ditt Dinar-land? Spelar ingen roll. Det finns bara en evig sanning och inom kort kommer alla i denna tillfälliga stund att känna till djupet av den kärlek som vår gemensamma Skapare känner för Sina samtliga mänskliga barn. Och för de som innehar valuta, kommer det att manifesteras som en finansiell välsignelse av aldrig tidigare skådad proportion. För precis som de tappra män och kvinnor som mötte utmaningen dagen efter 9/11, och till och med alla som steg i land på stranden i Normandiet i juni 1944, eller som helt medvetet gick in i fiendens vapeneld på de tyska fälten cirka tidigt 1900-tal; vårt krig är över och vårt filantropiska ögonblick är nu.

Vi som en ekonomisk armé av nåd släpps nu fria och beger oss ut mot världens spillror, fortfarande mycket levande, förberedda och obevekligt beslutsamma att möta den utmaning som kan hela världen, en själ i taget.

Idag ger vi ut mindre rädsla, en enad ängla-bataljon.

Idag visar vi att det goda alltid vinner över det onda.

Idag står vi upprätta som levande troféer för kärlekens eviga sanning.

Idag skördar vi vad våra uppoffringar har sått.

Idag får vi möta vår själs öde.

Idag stiger vi upp.

Så som det står skrivet, så må det bli. Aloha Ke Akua (Gud är Kärlek)

Gud är med oss.

 

RV/GCR INTEL SITREP, August 16, 2016

Översatt av Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...