Sai Baba via Jahn J. Kassl, 12 mars 2018

Sai Baba via Jahn J. Kassl

12 mars 2018

VAD ÄR DET SOM FATTAS I DENNA VÄRLD?

Där det föreligger brist på barmhärtighet fortsätter fejder att existera, och där det inte finns förlåtelse är våldshandlingar förhärskande.

Älskade människor,

Att leva i en brutal och hänsynslös omgivning kräver det yttersta av er. Därför tror många människor att de måste anpassa sig till sin omgivning i vissa områden. För att överleva i denna värld, tror de felaktigt, att man måste anpassa sig till omgivningen och anta särskilda tänkesätt och beteenden.

Långt ifrån det, älskade människa!

Det är nödvändigt nu att konfrontera denna värld med ett alternativt levnadssätt. Att föra in kärlek där det finns hat, att vara generös när man möter avundsjuka, att utveckla genuin glädje där det finns svartsjuka, och utöva förlåtelse när hämnd utkrävs. Det är vad det handlar om idag.

ATT LEVA DET ALTERNATIVA KONCEPTET

Förändring i denna värld och förstöringen av inhumana sociala system sker inifrån och ut. Därför måste ni arbeta med era egna inre åsikter först. Ersätt allt betingat tänkande som håller er nere i den mörka matrisen. Det betyder: ifrågasätt allt som vädjar till er låga natur och framkallar låga känslor.

Denna matris är en expert på att ge bränsle åt hot och rädsla tills även den fridfullaste krigare sträcker sig efter sitt svärd och går i strid. Det betyder inte att ni inte ska försvara er eller stå upp för er sak, utan att ni först och främst måste få slut på striden ni fortfarande för mot er själva.

Denna inre strid mot er själva förs av alla vars frekvens inte är i samklang med den harmoniska enheten i några aspekter av livet.

Människor som bär inre konflikter vibrerar med en oharmonisk frekvens. Dessa konflikter måste betraktas och lösas för att för att återställa harmoni inom er.

För att göra det är det nödvändigt att ni blir medvetna om roten till dessa inre konflikter. Och för det är det nödvändigt att ha ett klart sinne, en klar syn och ett klart fokus.

Detta kan i sin tur uppnås genom meditation och ljusarbete. För en del är det nödvändigt att börja med psykologiska sittningar för att blottlägga de första lagren av deras andlighet. För en del är det bra att vända sig till en verklig mästare och för andra är direktkontakt med Gud nyckeln till healing.

STÅR NI MED TOMMA HÄNDER?

Det finns många sätt, och det är hög tid för er att välja en. Många bara väntar, och deras väntan är förgäves; för himlen kan bara ge till er när era händer är tomma. Det är ert ansvar att försäkra er om det – ingen kan göra det åt er.

Så bli inte förvånade över att så länge ni accepterar era egna inre konflikter, så kommer världen att presentera en oacceptabel spegel för er.

Släpp era inre blockeringar. Gör er av med åsikter och koncept. Lägg era liv i Guds händer och öppna era hjärtan för all healing.

Var redo att ovillkorligt acceptera allt och att släppa allt – då förstår ni och då är ni värdiga upplysning.

Förtvivla inte i denna värld – koppla bort allt som orsakar desperation och som invärtes binder er till denna matris.

Detta är ännu en nyckel till frigörelse, och denna nyckel finns inom er.

Stig upp och lev det ni är – i denna eller i en annan värld. Ni är rent ljus, rent varande och ovillkorlig kärlek

Jag är SAI BABA

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...