Jesus Kristus via Jahn J Kassl, 8 december, 2019

Jesus Kristus via Jahn J Kassl, 8 december, 2019

BUDSKAP FRÅN JESUS KRISTUS OCH MÄNNISKO MASSORNA ÄR FORTFARANDE I DJUP SÖMN:

Dagarna går förbi och de går förbi utan att människorna vaknar!

• Vi närmar oss ”evenemanget” men människorna kommer inte närmare himlen.

• Det stora skiftet händer, bara samhällsmedborgarna förbliver oförändrade.

Icke desto mindre släpps strömmar av gudomlig nåd ut oupphörligen, och fram till det allra sista ögonblicket får alla sin chans att vända tillbaka.

Älskade människobarn,

Fortsätt att gå vägen av kärlek och ljus oförtröttligen. Även om andra skrattar åt dig, gör narr av dig, missförstår dig eller attackerar dig – fortsätt att följa i Guds fotspår. Förbliv sann i ditt val, stå fast även i motvind, se och ta vara på alla möjligheter till personlig utveckling i tidens utmaningar.

Ni blir smidda – som järnet smids till ett svärd. Ni blir formade – som en kruka som får sin skönhet av krukmakarens händer.

Folkmassorna vet litet om detta – och även om ett antal personer vaknar upp i imponerande antal så så är majoriteten ändå kvar i ett tillstånd av djup sömn.

Det kommer att visa sig att för de flesta kommer denna fas att fortsätta, och att de kommer att uppleva förändringarna endast i mycket begränsad utsträckning.

Deras beroende och tillit till matrixen är för djup för att låta deras horisont expandera och andliga vingar bredas ut. De kan inte se det gudomliga, varken i världen eller i sina egna hjärtan. Hur kan Gud visa sig för de blinda, och hur kan de döva höra Guds kallelse?

Det är nu tid för det slutliga avgörandet. Även om varje individ får chansen att vända tillbaka ända till den sista minuten, bara mycket få kommer att vara kapabla att ta den chansen, därför att de har negligerat den nödvändiga förberedelsen.

De som skyr även den minsta förändring i sitt leverne eller sin medvetenhet kommer inte att vara kapabla att hoppa på tåget till Den Nya Tidsåldern. Ett minimum av mod, risktagande och villighet till förändring av livet och sig själv fordras för att kunna se och urskilja tecknen i de sista dagarna.

Det är nödvändigt att ha utvecklat en viss nivå av inre klarhet för att kunna skilja mellan Guds kallelse och uppmaningarna från falska profeter när tidens ände kommer.

Så denna världen med dess människoskaror möter nu den sista processen – varje människa med sitt eget bagage av ansamlingar och sitt eget levnadsöde.

Välsignade är de som har befriat sig från sitt tunga bagage och är lättade därför att de färdas utan mörkt förflutet.

Bedra inte dig själv med att tro att i denna unika tid kommer alla att begynna sin resa hem. Men var förvissad om att du ska det, om du fortsätter att hängivet tjäna Gud och skimra och stråla som ett ljus i andra människors mörker – och så är det i allt väsentligt en fråga om att ge din hela din uppmärksamhet till dig själv.

HELA OCH LÄK DIG SJÄLV !

Du kan bara verka i tjänande till andra människor om du känner dig själv. Att hjälpa andra bör aldrig gå före din egen transformation.

Ditt eget helande kommer först, därefter andras helande, och sedan helandet av Moder Jord.

Allt kan göras efter att du åstadkommer harmoni, frid och gudomlig ordning i dig själv och dina omständigheter. Därefter intensifieras ditt gudomliga inre ljus och då finner andra dig utan att du behöver dra uppmärksamheten till dig.

Se framåt och fortsätt din vandring. Undvik att stå still och titta bakåt! Människoskarorna sover fortfarande och skall väckas vid en annan tidpunkt.

Gläd er, därför att en hel värld är upphöjd – med alla mänskliga varelser vars längtan efter Gud är stor och vars JA  till uppståndelse och uppstigning är mer än bara läpparnas bekännelse.

Genom att förbereda er har ni gjort allt ni kan göra. Ingen kan förändras i stället för er, och ingen annan kan gå tillbaka i ert ställe.

Celestiala trumpeter förkunnar slutet och begynnelsen. Välsignade är de som lyssnar, därför att som de förstår, de skall bli förstådda. 

Jag Är JESUS KRISTUS 

https://sananda.website/jesus-christ-via-jahn-j-kassl-december-8th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...