Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 6 december

Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 6 december

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer denna gång i de ögonblick ni befinner er i, där ni befinner er.

Många av er befinner sig fortfarande inom matrisen. Men alla ni vet hur ni kan lämna den. Och ni gör det ibland. Ni gör det då och då. Mer och mer upptäcker ni dock att ni kan vara utanför den.

De saker som händer runt omkring er i den yttre världen, påverkar er inte så mycket som de skulle ha gjort tidigare, och påverkar er verkligen inte så mycket som hos de som ännu inte har vaknat upp. Många av dem upplever världens förvirring och depression så som de ser det nu. Men när ni ser på världen, ni, de Uppvaknade, ni, Ljuskrigarna och Ljusets Grupper, när ni ser på världen så ser ni den genom ett rosa skimmer, som om ni tittar genom rosafärgade glasögon. Ni ser den på det sättet. För ni känner till verkligheten. Ni vet att detta är en illusion. Och eftersom det är en illusion, kan ni få vilken skapelse ni vill, närhelst ni vill.

Ni vet mer och mer, som vi har sagt många gånger, att tro är att se. Och när ni börjar förstå det konceptet, det är ett koncept, ett ideologiskt koncept. När ni förstår det mer och mer, kommer ni att skapa er verklighet, både inom och utom er själva. Det blir er skapelse.

Och även om en massa saker pågår i det här landet, i världen, och allt verkar vara kaos, kom alltid ihåg att från kaos kommer ordning. Beställ från kaos. Och även om det kan vara så som Illuminati säger, så är det mycket, mycket mer än så. För det är en verklighet bortom illusionen.

Och ni, ni som frivilligt ville komma hit och vara en del av uttrycket i dessa tider, ni är här för att åstadkomma det. Men inte som den Nya Världsordningen ni hört talas om. Utan den ordning som kommer från att återigen förverkliga enigheten med alla livsformer, hela livet, inte bara här på denna planet utan i hela universum. Och genom den anslutning som var och en av er har till den Stora Centrala Källan i detta universum men också, naturligtvis, till era Högre Själv, för när allt detta kommer samman och åstadkommer anslutningen, då kommer ni alla att inse att ni är fria. Ni har rätt till suveränitet inom er själva.

Och ingen, ingen, kan ta det ifrån er om ni inte tillåter det. Men många över hela världen tillåter de som försöker behålla kontrollen att göra det. De tillåter dem att ta friheten ifrån dem, utan att ens förstå att de gör det.

Men dessa mörka krafter vet hur de ska göra. De vet hur man gör. De har gjort det under många, många livstider. Men de av er, de Uppvaknade, står i vägen för dem. Ni är hindret som hindrar dem från att förverkliga sin målsättning, vilken är fullständig dominans.

Men ni vet alla att eftersom Ljuset redan har vunnit, så kommer deras drömmar om dominans att ta slut. Och de som finns på plats, har satt sig själva där för att stoppa dem. Och ni Markbesättningen, är också de som är är här för att stoppa dem. Många har kommit fram, de som ni kallar ”visselblåsare”, de blåser i visselpipan över all korruption som har pågått, inte bara här i landet utan över hela planeten, livstid efter livstid efter livstid. Men det är det spelet som har spelats hela den här tiden. Men det kommer att upphöra.

För själva tiden närmar sig sitt slut. Tiden så som ni känner till den, tar slut. Så alla behöver bara fortsätta framåt, hålla kursen. Håll kursen och vet att allt som händer inte bara sker utan vidare, utan precis på det sätt som är nödvändigt.

Så även om det ser ut som om det är ett nederlag för de i denna valprocess, även om det verkar så och ni hör många som förklarar segern för den de har valt, så är det inte så. Det kan inte vara så. Eftersom de utvalda bestämmer. Det är de som har kontrollen nu, de som är valda av Ljuset har gått framåt, de har gått bredvid eller steg upp framför, och leder nu massorna på hela planeten, inte bara i detta land utan på hela planeten.

Er nuvarande president leder nu hela världen. Och världen är redo att kapitulera, redo att följa hans ledarskap, liksom många andra som har ledarpositioner som tillsammans med honom också leder.

Alla måste helt enkelt fortsätta låta processen utvecklas. En utveckling är vad som sker. Allt vecklas ut framför er. Ni behöver bara veta att allt sker av en anledning. Allt sker precis som det måste, allt är arrangerat. Så fortsätt gå med flödet när allt avslöjas mer och mer.

Nästa år som kommer är avslöjandets år. Allt kommer att avslöjas nästa år. Allt.

Så det är dags nu: stå upp! Stå upp för er själva! Stå upp för era rättigheter som suveräna varelser. Stå upp och förklara för världen än en gång, att ni inte kommer att smyga på tå, utan att ni kommer att fortsätta slåss. Kämpa på. Kämpa som Krigare Ljuset. Det är vad ni är här för att göra. Det är ert uppdrag. Och uppdraget för var och en av er, utvecklas varje ögonblick när ni fortsätter att gå framåt.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu i fred, kärlek och enighet. Och vet att den Violetta Flamman alltid är med er, även om ni inte är medvetna om det. Den är alltid med er. Men när ni är medvetna om det, är den det ännu mer.

Må fred och kärlek vara med er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (Channeled by James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Och vilket underbart meddelande från Saint Germain, eller hur?

Vi är redo att svara på era frågor om ni har några, och fortsätta den här processen som startade för flera år sedan nu. Vi fortsätter med den och leder er genom denna uppstigningsprocess, som ni befinner er i.

Och vet att just den här processen som vi använder här genom den här kanalen, och genom många andra kanaler över hela världen, kommer också till ett slut inom en inte allt för lång framtid, där ni inte behöver ha just dessa typer av samtal. Men de kommer att fortsätta tills de inte längre behövs, och ni kommer att veta när den tiden kommer. Och vi kommer att berätta mycket mer om det under er nyårsafton, när vi säger adjö till detta något galna år ni befunnit er i, och vi välkomnar ett nytt år med ja, som Saint Germain sa, ett nytt år med avslöjanden för mänskligheten.

Har ni några frågor till OWS och Shoshanna? Och ja, ni kan slå på ljudet på era telefoner så att ni kan ställa frågor. Åh, gode tid, är det någon där ute?

Gäst: Jag vill ställa en fråga, OWS och Shoshanna.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Vi vet att det finns en plan och att vi redan har vunnit. Det vet vi alla. Men många av oss på samtalet idag och ljusarbetarna, var mycket förvånade över att Högsta Domstolen avslog ärendet från staterna. Jag vet att det måste vara en del av planen. Jag undrar om de kanske var hotade eller något från den dåliga sidan. Men kan ni belysa det?

Shoshanna: Vi kan dela.

OWS: Ja gör det snälla Shoshanna. Ja.

Shoshanna: Vi kan dela om detta, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, planen är den här: den frihet du vill ha ligger i dina händer. Den ligger i folkets händer. För att förbli fria måste därför folket lära sig att försvara denna frihet. De kan inte ge upp den till en handfull domare, och hoppas att detta problem kommer att lösas. Det är ett systemproblem. Det handlar inte om rättvisa, det handlar om att försvara vem du är. Och du måste göra det varje ögonblick av ditt liv för att vara trogen mot dig själv.

Så som vi ser det, från vårt perspektiv, så är planen att återlämna makten att försvara friheten till de som ni har valt som lagstiftare, för det är de som måste kämpa och försvara det för folket, deras väljare, förstår du. Inte domarna, det är inte deras sak.

Så du måste förstå att detta är en process av uppvaknande, eftersom de individer som inte har röstat, inte har varit inblandade i det statliga eller lokala styret, då ser att de har gjort ett misstag, förstår du. De har röstat in människor som de inte ens vetat eller förstått vilka de är, och tar just nu ansvar för det. Så det är en hård lektion. Det är en svår lektion. Men för att få de som vill förbli suveräna fria varelser att förstå, att det är deras uppgift att tillsätta ledare som kommer att försvara dessa friheter, inte de ledare som köps av andra för att göra det motsatta, för att kunna sitta kvar på det vi kallar, deras ’höga säten’.

Detta har vänts tillbaka till folket, för att folket måste vakna. Namaste.

OWS: Ja, och när vi talar om uppvakningsprocessen, titta hur folket vaknar över hela landet och så även i andra länder, eftersom de är medvetna om denna valprocess och hejar på Mr Trump, och för att Ljusets Krafter nu ska segra.

Titta på alla sammankomster. De som samlas på alla de olika platserna, ”mötena”, som ni kallar dem, de sker över hela landet. Även i andra länder. Eftersom fler börjar inse att de kämpar för sin rätt att leva som de vill, att ha den suveräna rätten att vara domare över sig själva, och inte låta någon annan döma dem, oavsett vad det handlar om. Och tanken som kommer över dem mer och mer, är att de måste kämpa för sin frihet. Kämpa för vilka de är. Det är vad det här handlar om. Det är det som sker.

Precis som då president Trump vände allt tillbaka till folket, så är det vad som måste fortsätta hända. Folket behöver resa sig. Inte i strider, inte med vapen eller något av den sorten, utan resa sig upp i det ljus och den kärlek de har inom sig. Och då nå ut till andra att göra samma sak. Och för att åstadkomma den Stora Omvandlingen som sker och som kommer till denna planet, på många olika sätt. Okej?

Shoshanna: Får vi dela?

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Får vi fortsätta, Kära Syster?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, det här kan kännas överraskande, men USA:s Högsta Domstol har stor visdom, och de har gjort ett klokt val. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag fortsätter som alla andra att läsa och höra om världens tudelning, och att det faktiskt finns ett oändligt antal universum, och att människor här antingen kommer att kunna ta sig till den högre vibrationen, eller inte. Det jag inte förstår är när människor inte gör det, hamnar de då på en annan version av planeten, där de fortfarande lider? Och betyder det att alla varelser, inklusive djur och så vidare, kommer att lida på en annan nivå, medan vi andra stiger upp?

OWS: Först och främst så behöver du inte vara orolig för detta, för det är deras livsplan. Precis som i diskussionen tidigare, som vi, ja, ’överhörde’, så att säga när vi ansluter genom den här kanalen och kan höra vad som händer i era diskussioner. Så det som händer över hela planeten, är allt en del av processen här.

Och det finns ingen anledning att vara orolig över vart någon ska, eller hur de kommer att uppleva det skifte som inträffar här. Och detta är återigen separationen av vetet från agnarna som det skrivits om i er bibel och i andra religiösa verk här.

Så ni behöver inte vara oroliga och verkligen inte för djuren. Djuren är precis där de behöver vara, och de kommer att uppleva exakt vad de förväntas få i sin upplevelse på sin väg. Om det är att lämna sina fysiska kroppar, så kommer de att göra det. Men de tänker inte på dödsprocessen som ni. De känner ingen oro över den. Det är bara en fråga om att gå vidare, och de vet detta djupt inom sig. Så de är i många avseenden mer vakna än många av er är, och verkligen mer än många i världens befolkning just vid denna punkt.

Så återigen, var inte orolig för vad som händer i skiftet med tudelningen här, eftersom ni säger att tiden ilar iväg. Det är inte läge att vara bekymrad vid denna tidpunkt. Var bara den du är, och bekymra dig bara över din egen väg, och hur den kan interagera med andra som är på en liknande väg, eller på en parallell väg som går samman med din väg här. Förstår du vad vi säger?

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Mycket bra. Shoshanna?

Shoshanna: Vi skulle vilja dela vårt perspektiv på detta. Får vi det?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, planeten du bor på har flera versioner av sig själv som spelas ut just nu. Det finns lager på lager och version på version precis framför dina ögon. Det är därför du ser död, förstörelse, liv tas bort. Du ser ljus, och kärlek, och ära och band. Du ser alla versioner samtidigt, förstår du. Det är flera. Det existerar inte utanför dig själv, det existerar nu inom din sfär, inom din syn. Den energi du har bestämmer din egen verklighet.

I varje ögonblick du lever kan du vara i den verklighet du väljer att se, den verklighet du väljer att förena dig med, vilken verklighet du vill göra dig av med, och du gör det i ditt sinne, i din kreativa förmåga, i ditt sinne och ditt eget perspektiv, förstår du. Du kan se detta hos individer. Du ser människor som är offer, som råkar ut för olyckor, som har problem, som har sjukdomar, problem till leda, i din närhet. Och så ser du människor som är perfekta, som njuter av sina liv, som är helt friska. Det här är perspektiv och övertygelser som spelas ut, och versioner av tidslinjer som alla sammanställs.

Vi vet att detta är en komplicerad fråga. Det vi vill säga till alla är att ni väljer vad ni vill se, vad du vill ansluta till och hur du vill leva. Det ligger i din kraft. Namaste.

OWS: Underbart. Underbart perspektiv.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna. Beträffande det tidigare svaret bara för en stund sedan, så skulle jag vilja veta, många av oss skulle vilja veta vad som kommer att hända. Hur det kommer att fungera. För om vi har en miljon människor som dyker upp vid Högsta Domstolen och ingenting kommer ut eller berättas av media, eller om vi varje gång vi anmäler något för att få fred, startar en rättegång eller gör en framställan, och det finns smutsiga domare och smutsiga lagstiftare varje steg på vägen, hur skulle det kunna få någon förändring till stånd och ge tillbaka det till folket? Det verkar som om det motverkas varje gång. Så kan ni ge oss lite inblick i det?

OWS: Allt handlar om processen för uppvaknande. Allt detta händer för att öka uppvaknandet på planeten. Många fler har vaknat upp till den korruption som har pågått i era regeringar och i er kongress, och alla dessa saker som visas för allmänheten nu har inte visats tidigare. Förstår du? Resultaten av valet eller bedrägeriet som har pågått inom denna valprocess, visas för åtminstone mer än hälften av befolkningen på denna planet, som vaknar till följd av detta. Detta skulle inte ha hänt om de bara hade kapitulerat och gått med på det som hände. Precis så som det har hänt val efter val före detta. Så allt händer igen precis som det måste för att öka på uppvaknandet, så att fler och fler människor förstår korruptionen i er regering, i er media och allt sådant. Titta på nyhetsstationerna, de ni kallar ”alternativa nyheter”, som har vuxit som ett resultat av allt detta. Även om de kanske har funnits före detta val, så se bara hur mycket mer de har kommit in i bilden nu, för att fler och fler människor ska vakna upp, och får höra sådant som är de sanna nyheterna, i stället för de programmerade nyheterna, förstår du? Shoshanna?

Shoshanna: Vi skulle vilja dela. Får vi det?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi vill visa en parallell för dig. Vi kommer att ställa en fråga till dig. Vad gör du om du ser en tegelmur framför dig, och vill komma till andra sidan av den? Vad gör du?

Gäst: Gå runt.

Shoshanna: Tänk om du inte kan det. Vad gör du då?

Gäst: Måste ta mig igenom den.

Shoshanna: Vill du krossa den?

Gäst: Jo, jag säger, om man vill komma till andra sidan så måste man bryta ner den på något sätt.

Shoshanna: Vad skulle hända om vi gav dig en stege?

Gäst: Åh ja, (skrattar) det skulle också fungera! (Skratt)

Shoshanna: Det skulle vara enklare.

Gäst: Ja, det skulle vara enklare (skrattar).

Shoshanna: Så det vi säger, Syster, i denna parallella berättelse är att det finns många som vet var stegen finns! Som även vet hur man kommer över muren! De utmaningar som uppstår nu, behöver ske så att människor blir suveräna varelser igen, så att de vaknar till vilka de är och förstår sin styrka. Det enda sättet, Kära Syster, när du väl vet om din kraft, är att använda den! Du vet inte vilken kraft du har förrän du använder den. Och ni förstår att det finns många, många, många av er som känner till sin kraft, och de gör de högsta stegarna redo för att klättra upp på murarna! För att komma till friheten på andra sidan, förstår du. Oroa dig inte för det här. Stöd dem bara med din kärlek och ditt ljus. Och detta blir så som du vill att det ska bli. Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Ja, det gör det. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Och om ni minns för en tid sedan i talet från er president Trump, där man sade till honom att stormen är över oss, och hans svar var: ”Jag är stormen.” Kom ihåg det. Han är den som tar ner det gamla paradigmet och gör det på ett sätt som om han skulle riva ner hela byggnaden på deras huvuden. Det är vad som händer nu. Naturligtvis inte bara han själv. Många arbetar tillsammans med honom. Men han är katalysatorn för allt detta, och han har många som arbetar med honom över hela planeten, som arbetar vid hans sida och med honom, och en del av hela uppvakningsprocessen är att riva ner denna byggnad på kabalen. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här nu? Ytterligare någon? Om det inte gör det så är vi färdiga med den här delen. Och vi har ingen e-postfråga. Även om det faktiskt fanns en e-postfråga, men den besvarades med ”stormen är över oss”. För han (President Trump) är stormen. Shoshanna, har du något avslutningsmeddelande?

Shoshanna: Vi kommer att säga, fokusera på den verklighet ni vill se, inte den ni inte vill se. Fokusera inte på hur det ser ut, utan på det ni vill se som ett resultat av ansträngningarna, från de som trycker på och skapar en ny verklighet för er och för andra. Se det ni vill se, inte det ni inte vill se. Att tro är att se. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi skulle bara då helt enkelt lägga till att ni bör vara i ögonblicket så mycket ni kan. Inte i det förflutna. Fokusera inte bara på det som kommer, utan på det som är nu. För om ni gör det kommer ni att gå med flödet och låta arrangemanget fortsätta som planerat.

Shanti. Frid vare med er. Var den Ende.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...