Källan via Galaxygirl, 14 december, 2020

Källan

Via Galaxygirl 14 december 2020

Jag är Källan. Jag är Källan av allt som är och allt som inte är. Jag är i ögonblicket och mellanrummet däremellan. Jag är helheten. Ni är en aspekt av mig i mänsklig form. Ni har varit många former. Ni har upplevt många resultat i många världar. Ni är en skärva av mig som ständigt expanderar. Precis som nya galaxer föds mellan de befintliga, så expanderar också jag, precis som ni, dyrbara del av mig. Ni utvecklas till ännu större storheter, till ännu fler erfarenheter. Erfarenheten utvidgas genom att ta bort tidigare uppfattningar om upplevda sanningar. Sanningen uppfattas bäst av individen, för den ses genom deras uppfattningsförmåga. 3D-linsen håller på att expandera, lyftas, sönderfaller till en högre vibrationell verklighet som kommer att erbjuda nya perspektiv av förståelse, tillväxt, välsignelser och kärlek. Kärlek kommer att utvidgas, för när den här mörka världen utvidgas, kommer kärleken att skapa nya upplevelser och alstra ännu mer kärlek. Ljuset har kommit. Det finns inom er.

För länge sedan planterade det forntida folket frön av uppvaknande som nu är i full blom. Ni är vakna, ni är medvetna. Många andra har uppvakningsfrön som börjar skjuta skott. Andra har stampat på frön av sin egen medvetenhet och hindrat sin tillväxt. De som väljer att uppleva ytterligare brist på medvetenhet, kommer att göra så. De som väljer ljuset upplever frukterna av sin val. Jag ser er som växter i blomning, ni som läser dessa ord. En underbar trädgård på Nova Gaia kommer att planteras från frön av tro, hopp och tillit. Orubbligheten är stark inom det mänskliga kollektivet. Tider av motgångar och prövningar har ytterligare stärkt er, och era rötter har vuxit djupt in i trons fundament.

Jag är så stolt över er. Jag är stolt över oss, för när ni läker, läker jag. Rensningen av mig har blivit pinsamt dyr. (Jag ser Galaktiska krig, uppror.) De som väljer kärlek väljer ljusets väg och högre vägar. Er belöning är den våg av välsignelser som ni har spridit ut och som har återvänt till er i mångfald. (Jag ser oändliga vågor i ett enormt hav.) Välsignelserna kommer att öka och fortsätta att byggas på. Välsignelser med Källans Medvetande i, är resultatet av upplysning. Men vi håller på att bli mer och mer upplysta för varje dag som går. Upplysning är inte ett slutspel. Det är en ändlös resa av jaget tillbaka mot helheten, till den Endes hjärta. Det är den väg ni befinner er på i detta ögonblick, och i många ögonblick och livstider framöver. Ni kommer att skapa, bygga och forma nya verkligheter att utforska som kommer att ge er mer insikt i mitt hjärta och som i sin tur utvecklar oss båda, för vi är Ett.

Jag är Källan. Energierna i er värld är nu sådana att ingen kan ignorera förändringarna av planetarisk omvälvning. Det kommer inte alltid att vara så här. Underbara ögonblick av fred kommer snart. Tappa inte hoppet. Kom ihåg att era rötter inte längre är bräckliga. Ni är färdigformade träd av ljus i full blom som överbrygger Nova Gaia till detta rike genom era energetiska rötter. (Jag ser Nova Gaias Ljusträds djupa rötter sträcka sig från riket strax ovanför vårt, och ljusrötterna från ljusarbetarnas nätverk sträcker sig upp för att möta dem.) Ja, det är en träffande bild. Fast, Galaxygirl, jag skulle vilja tillägga att du är omgiven av kärlek och hjälp från de, för närvarande, osynliga världarna. (Jag ser nu en cirkel av färggranna blommor som omger dessa två träd och representerar våra andliga familjer, federationer, ljusråd och förfäder. Vi är omgivna av kärlek.) Ja, Galaxygirl, du är omgiven av kärlek. Känn min kärlek till dig. Du behöver inte vänta på en kärleksexpklosion. Du är denna explosion av kärleksljus som du söker, för den finns inom dig. Jag skickar dig min kärlek. Känn denna närhet, detta ljus av vår anknytning och var i frid. Känn dig bekväm. Var detta kärleksljus för andra. Krama dina barn och dina kära. Var det stilla ljus som lyser i stormen, och du ska se stormen bedarra. För ljuset är för starkt för den.

Jag är Källan. Jag är du, jag finns inom dig. Jag är fylld av kärlek och tacksamhet för de av er som läser det här, för ni har uppfyllt ert löfte och växer med en väldig fart i processen. Och eftersom ni alla har unika individuella upplevelser, växer även jag. Eftersom fler väljer kärlek i denna verklighet kommer bristen på kärlek att försvinna. Oroa er inte för dem som har valt andra vägar. De tar helt enkelt den längre vägen. Alla vägar leder tillbaka till enheten. Det finns bara En. Det kan vara en hård läxa att lära för dem av er som har blivit programmerade och indoktrinerade till att tänka på ett annat sätt. Men kom ihåg att ni är här för att utvecklas och att utvidga ert tänkande. Utveckla er uppfattningsförmåga och er visdom och ni kommer att få mer kärlek, om ni låter det ske.

Jag är Källan. Känn friheten av att utvecklas och expandera. Vikten ni bär på är tung. Låt mig bära den med er så kan vi gå den här vägen tillsammans, som En. Jag är Källan och jag älskar er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...