Saint Germain och One Who Serves via James MacConnell, 6 juni 2021

 

Saint Germain och One Who Serves via James MacConnell

6 juni 2021

(Denna kanalisering börjar med en vägledd meditation)

Andas djupt nu. Djupa andetag. Släpp era kroppar. Fokusera på att slappna av. Sjunk djupare med varje andetag. Då ni andas in livets andetag andas ni ut allt som inte är livet. Andas in ljuset och andas ut mörkret. Andas in ljuset och andas ut mörkret. Andas in ljuset och andas ut mörkret.

Fokusera nu på er eteriska kropp och era chakra-center. Och se alla era chakran stå i linje uppför er ryggrad, med deras respektive färger, och vibrationen i dessa färger är särskilt viktig.

Och ju mer ni fokuserar på era chakran från och med nu, fokusera på vibrationen i dem. Därför att, som ni många gånger fått information om, allt är medvetande och vibration. Det finns ingenting, och ingen sak, som inte är vibration och medvetande.

Så fokusera på chakrana nu och känn energin i dem. Se inte bara energin. Visualisera den inte bara, även om det är viktigt. Men känn energin. Känn den inom er. Er eteriska kropp finns inom er. Den ansluter till er fysiska kropp. Den är en del av er. Så känn anslutningen där. Känn er eteriska kropp, med chakrana som lever upp nu, deras respektive färger: rött, orange, gult, blågrön, himmelsblått, mörkblått, och kronchakrat guld eller violett eller silver. Och det åttonde: själens stjärnchakra, lysande rent vitt.

Och åter, se inte bara färgerna, känn dem. Känn vibrationen i färgerna. För färger ger ut vibration. Ni vet det. Hur ni känner er när ni är bland de högre vibrationella färgerna. De kallas inte så utan orsak. De är högre vibrationella. De är färger av högre frekvens. Så känn det inom dem. Känn energin. Och ännu viktigare nu, var den energin.

Och nu, ja, den Violetta Flamman. Känn den växa inom er. Känn den expandera. Den expanderar tills den omsluter hela er fysiska kropp. Er eteriska kropp ger ut denna Violetta Flamma. Den Violetta Flamman är dock en del av den eteriska kroppen. Den är en del av er. Och ja, den har legat vilande i mänskligheten under en lång tid. Men den har nu åter vaknat. Så känn den omkring er. Känn er själva inom den Violetta Flamman.

Känn nu er själva i JAG ÄR närvaron, den JAG ÄR närvaro som är ni, som är Guds-Källan inom er. JAG ÄR vad JAG ÄR. Känn det. Vet det. Upplev det. Och ja, viktigare, var det. Var detta JAG ÄR varje ögonblick i ert liv. JAG ÄR. JAG ÄR mäktig. JAG ÄR ett med allting. JAG ÄR ett med Gud och universum. För JAG ÄR Gud och universum. JAG ÄR Gud. JAG ÄR universum. Vet detta nu.

Vet och känn kraften inom er då den Violetta Flamman nu fortsätter expandera och växa, och rör vid alla i detta rum precis nu, er Violetta Flamma rör vid nästa, och nästa, bildande en full cirkel av Violett Flamma.

Och i centrum av denna cirkel finns en stråle av energi, en stråle av rosa ljus från Källan, från den universella källan för hela skapelsen. En stråle energi, en puls av ljus, en pelare av ljus kommer rakt ner i centrum av detta rum.

Och de av er som inte är här i fysisk form, ni är här i alla fall. Ni behöver inte vara här fysiskt. Det är bara sinnet som förväntar mer från det fysiska uttrycket. Hjärtat vet annat.

Så känn energin som kommer ner i centrum av detta rum, in i kristallerna som också är där i mitten av rummet, som tränger in i dessa kristaller nu. Precis som ni gjorde igår kväll. Men nu är dessa kristaller genomsyrade med kraften från universums Centrala Sol. Och den sprider nu ut sig till kristallerna som finns överallt i detta rum också. Och åter, de av er som inte är här i fysisk form, var här ändå. Och era kristaller, om ni har dem med er, blir också genomsyrade på detta sätt. För kristallerna i mitten av detta rum och inom den Violetta Flammans cirkel som är här nu och alla här, se denna cirkel av Violett Flamma. Allas Violetta Flamma rör vi varandra, bildande en perfekt cirkel. Och denna stråle av energi som kommer ner, in i dessa kristaller i rummets mitt. Som sedan skjuter ut till kristallerna omkring er och ansluter till denna stråle av energi, till denna stråle av Käll-energi som kommer från den stora kosmiska källan.

Och nu expanderar er Violetta Flamma mer och mer, skjuter ut i alla riktningar, ut, omsluter detta hem, omsluter detta grannskap, denna stad, expanderar ut, expanderar ut längre och längre för att omsluta den stat ni befinner er i, Arizona. Ut längre och längre till nästa stat, och nästa. Sprider ut sig i cirkel. Låt den vara som en cirkel. Sprider ut sig längre och längre. Eller som en annan liknelse, som en tsunami, en våg av Violett Flamma som bara sprider sig i alla riktningar på en gång, omsluter stat efter stat, omsluter hela landet. Omsluter Centralamerika, Sydamerika. Sprider sig norrut till Kanada, till Grönland. Över Atlanten, till Europa. Till Mellersta Östern, Egypten, Afrika, Kina, Ryssland och alla länder omkring Ryssland. Till Japan, Australien, Arktis och Antarktis. Sprider ut sig längre och längre tills hela planeten är den Violetta Flamman. En enorm Violett Flamma. Men sluta inte där. Låt den fortsätta expandera ut förbi Jordens atmosfär, omslutande alla skepp och planeter här i solsystemet. Och själva solen. Allt detta får bränsle av denna stråle av energi som kom ner från den Stora Centrala Solen i detta universum. Känn kraften som finns i den strålen, den energistrålen. Och hela Jorden, hela Gaia, svarar nu på denna våg av Violett Flamma som omslutit hela planeten.

Om ni vill, om ni inte redan gjort det, kunde ni ha lyft er ut, in i er astrala kropp. Ni behöver inte bli visade hur det går till längre. Ni kan göra det på ett ögonblick och bara vara, nu tittande ner på allt som händer som ett resultat av att denna Violetta Flamma sprider sig runt planeten.

Och ja, vi har gjort detta förut, men aldrig på det här sättet. Aldrig med medvetandet, det fulla medvetandet hos den Stora Centrala Kosmiska Källan i universum. Den Universella Guden, Högste Skaparen ligger bakom detta, och är med er i detta.

Så, då ni hört, och har hört, att det kräver ett slutförande av det Kristallina Nätverket, Kristusmedvetandets Nätverk, för att kunna få igång händelsen, vet att precis nu, i detta NU-ögonblick, i JAG ÄR närvaron i denna stund, beordrar ni slutförandet av detta nätverk. Ni har makten att göra detta. Vi har alla tillsammans makten att göra detta.

Men ni måste gå bortom ert sinne, ert misstroende sinne, och egot som finns där, som förhånar er och säger, ”nej, ni har ingen makt, ni har ingen makt över mig.” Men det har ni. Ni har makten. Ni är makten. Ni är närvaron av Gud som arbetar inom er just nu.

Slutför nätverket. Slutför det i eterisk form precis nu. Se det slutfört. Precis nu. Alla ni. Slutför nätverket. Se det sista elektriska- eller ljusslutförandet göra sin anslutning, var det nu kan vara. För många skulle det vara i Mellan Östern. Också i Afrika. Några i Sydamerika. Och i Antarktis. Men se det bli slutfört. Gör den där sista anslutningen som om ni lade ett pussel. Tusentals och åter tusentals bitar i det pusslet. Och ni har en kvar. En att lägga i pusslet ni arbetat med i många, många, många livstider. En. En sista bit. Lägg den på plats nu. Gör den där sista anslutningen. Det är upp till er. Inte upp för användning. Det är upp till er.

Var makten. Var Guds-Källan inom er nu. JAG ÄR makten. JAG ÄR ljuset. JAG ÄR kärleken. JAG ÄR den Ende.

Och nu, när den sista biten väl lagts, den sista anslutningen gjorts, se resultaten av det. Visualisera de resultaten nu i detta NU-ögonblick, i de högre dimensionella frekvenserna, vad som sker precis nu, i detta ögonblick. Och er Schumannresonans är på väg genom taket just nu!

Och ni, ni, denna grupp, Ancient Awakenings, gör detta! Varför tror ni vi arbetat så flitigt med er varje vecka, när vi samlats för att få till fler och annorlunda sätt att hjälpa er så här långt? Vi kunde inte ha gjort det själva. Vi hade inte tillåtelse till det. Om vi kunde, skulle vi ha avslutat detta för länge sedan. Men det är inte vi som ska göra det. Det är ni … med lite hjälp från era vänner.

Se nu vad som sker och vad som kommer att ske efter Händelsen. Se det. Då den sista biten blivit lagd kan Händelsen inträffa när som helst. Men det är upp till mänsklighetens kollektiva medvetande att få detta att hända. Men ni, de till synes få, är många. Många i den ende. Och den ende i de många.

Ha tillit till er själva. Lita på kraften inom er. Den kraften som är inkarnerad inom er. Ni har alltid haft den kraften. Den har aldrig lämnat er, utom i ert sinnes programmering. Grip tag i den nu. Acceptera den nu. Var den nu. Känn den allsmäktiga närvaron inom er nu! Då ni med kraft, med en röst, säger till himlen: ”Det är slutfört!” Grupp: ”Det är slutfört!” Känn det. Känn det djupt inom er. Känn kraften stiga upp i er då ni åter säger det nu: (grupp:) ”Det är slutfört!” Tro det och ni kommer att se det.

Det finns ingenting, och ingen sak, som stoppar det nu. Och resten av mänskligheten, resten av det kollektiva medvetandet hos människan, kommer antingen att komma ombord eller inte. Men det är inte er sak att avgöra.

Det är er sak att hjälpa till när ni får kallelsen, precis som ni kom när ni fick kallelsen för länge sedan och kom för att hjälpa till. När någon kallar på er, var redo. Var redo att utföra er Faders uppdrag. För det är ert uppdrag. Det är det ni kom hit för.

Låt er själva nu andas, kom tillbaka. Kom tillbaka från den oerhörda höjd ni är på nu.

För makt ger er verkligen den höjden! Varför tror ni de mörka styrkorna vill ha makten? De vet hur det är. Men deras makt upphör då vibrationerna ökar. Det är därför de gjort allt i sin makt för att hålla ner vibrationerna på denna planet, hålla planeten i rädsla, hålla befolkningen i rädsla, så att de kunde styra och hålla vibrationen nere. De har känt till allt om vibrationer i tusentals år. Men deras tid är över. De låga vibrationerna ger vika för de högre vibrationerna. Mörkrets styrkor ger nu vika för ljusets makt, kärlekens makt.

Och som ni hört tidigare, det är inte längre kärleken till makten, det är kärlekens makt. Men även med det sagt, är det kraften inom er, er rättmätiga makt, er makt av ljus, er makt av kärlek, som kommer att fortsätta slunga denna planet in i den Nya Gyllene Tidsåldern på Gaia, in i Vattumannens Tidsålder. Den tidsålder som förutspåtts i många, många tusen år nu. Det här är den. Ni är på vågens topp, vid randen eller mållinjen, eller crescendot, eller någon annan term ni vill använda nu.

Och ni är precis på gränsen, på gränsen att förverkliga De Stora som kom före er, av vilka några av er var en del, en del av Grundarna. Ja: några av er var det. Vi kommer inte att tala om för er vilka. Men jag, Saint Germain, var där, och jag känner många av er från den tiden. För jag uppmuntrade er att skriva under det dokumentet, precis som jag nu uppmuntrar er att återigen kliva fram i er makt och släppa allt som håller er tillbaka.

Släpp rädslan! Släpp osäkerheten! Bara släpp nu. Och var den ni är förutbestämd att vara, när ni klev fram och sade, ”Jag är med; jag är med”, och ni for iväg. Och ni kom. Och ni är här. Och ni är färdiga.

Och jag är färdig.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om , mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

Grupp: Hälsningar!

OWS: Känner ni det?

Grupp: Ja!

OWS: Åh, förresten: om ni inte redan är det, kom tillbaka!

(Skratt)

OWS: Kom tillbaka! Kom tillbaka till era kroppar. Kom tillbaka. Sätt er ned. Var er själva här igen. Men var er själva som era nya själv. Tänk på det! Ni är era nya själv. Ni är de själv ni kom hit för att vara. Om ni tillåter det. Som alltid, om ni tillåter det. Men, det är också alltid, det är fortfarande programmeringen: släpp den. Släpp den. Sången från den där animerade filmen, ”Let it go.” Lyssna på den sången när ni kan. Det är en underbar sång. Den var avsedd för Ljusarbetar-Gemenskapen. Släpp det. Låt det vara. Gå vidare.

Kom tillbaka nu, allihopa, om ni inte har det redan, till fullt medvetandetillstånd och cirkulation, till fullo åter-vitaliserade och uppfriskade.

Var inte Saint Germain något, eller hur! Nu har ni lite kunskap om vad han åstadkom när han var här med dem som var redo att skriva under Självständighetsförklaringen, men som hållits tillbaka.

Och det han precis gav er var lite av det budskap han gav dem vid den tiden. Inte exakt de orden, visst, men mycket nära. Men viktigare, nära i vibration. Makt. Han gav dem makten inom sig själva. Gav dem tillåtelse att ha den makten inom sig igen och röra sig ut från rädslan och åstadkomma något som, om de inte hade gjort det, hur skulle det vara idag? Ni tror att ni är förslavade på många sätt nu? Det skulle ha varit mycket mer så.

Men när vi säger förslavade, ni är inte förslavade. Det är bara, återigen, sinnet som tror att det är så, på grund av programmeringen.

Ni har hört termen ”fängelseplanet”. Använd inte det ordet längre. Ni befinner er inte på en fängelseplanet. Fängelseplaneten är tredje-dimensionell. Den är inte femte-dimensionell. Släpp den. Var här nu i detta ögonblick. Och var sedan i nästa ögonblick, och nästa. Fortsätt finna glädje i varje stund när ni framskrider. Och om ni gör det mer och mer och mer, kommer ni att hitta er själva i den femte dimensionen, och ni kommer att se att ni uppstiger och att ni aldrig behöver gå tillbaka, såvida ni inte väljer att göra det.

Och förstås, när vi säger gå tillbaka, menar vi inte tillbaka till slavgörat. Vi menar inte tillbaka till tumultet i den tredje-dimensionella illusionen. Vi menar inte tillbaka till illusionen alls. Vi menar att ta ert femte-dimensionella uttryck av er själva och gå tillbaka till de lägre vibrationerna och ändå hålla kvar er vibration i dem. Precis som om vi nu skulle komma in i ert rum där ni är nu, och vi kom i fysiskt uttryck och sänkte våra vibrationer för att göra det, men ändå hålla i den vi är, att hålla i det femte-dimensionella uttrycket av oss själva. Det är vad ni kommer att göra om ni så väljer.

Och ni behöver inte ens gå tillbaka till fysiskt kroppsuttryck. Ni kan göra det vi gör: en liten knuff här och där är allt vissa behöver. Precis som det för vissa av er är allt som krävs för att påbörja denna process i ert uppvaknande.

Vi är nu redo för era frågor och Shoshanna är redo.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja. Var snäll och kom fram och tala i mikrofonerna.

Gäst: Tack. Någon gång igår, det var antingen eftermiddag eller kväll, förde jag mig några oktaver högre i medvetande och var precis på gränsen till dygnet runt extas. Jag kände mig nästan som på en LSD-tripp, vilket jag gjort förut. Men insidan av mig var mycket varm och jag var så intonad på musiken jag lyssnade på och det var nästan elektriskt. Min fråga är om ni kan ge mig en procentsats på hur mycket av denna resa var jag och hur mycket av den som var mina guider eller vänner på andra sidan som trycker på.

OWS: Vi skulle säga att det är en kombination av olika saker. Men vi ska också säga dig att du släppte något. Du släppte något som varit vilande inom dig och byggts upp, och byggts upp och byggts upp. Och även om det kom ut i ett svall av ilska och så, så var det nödvändigt. Det var nödvändigt i stunden, även om de som var här hade svårigheter med det och kanske inte skulle hålla med oss i stunden, det var ändå nödvändigt. Därför att det tar fram det gamla och går bortom det. Men det är nyckeln här. Du måste gå bortom det. Du måste släppa det. Ni måste alla göra samma sak. Ni måste gå vidare och släppa det. Annars kommer ni att hållas tillbaka. Så enkelt är det. Det är ett påhäng. Släpp det. Gå vidare. Glöm det. Och fortsätt finna glädjen i stunderna framåt, i nästa stund och nästa och nästa, och så vidare.

Så du har mycket hjälp, Kära Du. Ni har alla mycket hjälp. Ni har ingen aning om hur mycket. Någon talade tidigare med James om änglarna som finns omkring er, vid ett annat Advance ni hade. Men gissa vad? Ni har ännu mer här den här gången! De är överallt här. Det finns änglar som är här för att hjälpa. Men det finns de som tittar! De är här för att se vad all uppståndelse handlar om, för att se vad denna grupp gör här. Ja. Tro på det. Shoshanna?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, Kanaliserad av Joanna McConnell)

Vi kan dela.

Gäst: Ja gärna, kan ni?

Shoshanna: Kära Broder, vi vill dela vårt perspektiv på detta. Det du har sagt här. Vi hörde detta: hur mycket är jag och hur mycket är dem? Är det korrekt?

Gäst: Ja, det är vad jag frågade.

Shoshanna: Kära Broder, det finns inget jag. Det finns inget dem. Det är den enda, förstår du. Det är det enda medvetandet som genomsyrar medvetandet hos den varelse som skapar den högre verkligheten, förstår du. Så genom att fråga, och att tillåta, deltar den enda med dig och du blir det, genom att fråga, förstår du. Den enda deltar med dig, och du blir det genom att fråga. När varelsen säger ”jag” så är det påhänget, Kära Broder. Det är påhänget. Vi måste släppa detta jag och ersätta det med vi eller den enda, förstår du. Namaste.

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Ja.

Gäst: Kan jag fråga…

OWS: Ja?

Gäst: Igår, kristallerna som laddades här igår kväll, hur många sekunder eller minuter tar det när man rör en annan kristall som inte var här igår kväll?

OWS: Du ser på det här från en synpunkt av tid?

Shoshanna: Logik.

OWS: Ja, logik. Tredje-dimensionellt nonsens. Tid. Inte relevant här. Energi. Vibration. Relevant.

Shoshanna: Vi ska dela.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi dela?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Det är omedelbart. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Tack.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Saint Germain talade och sa, ”det är gjort, det är slutfört”. Vad är ”det?”

OWS: Det finns analys och logik som kommer från en annan ingenjör här. Ja. Vi skulle säga att när vi säger att det är slutfört, och vi säger att det är gjort, är det gjort inom självet, inom den enda, inom den enda Källan inom var och en av er. Det är gjort om ni tror på att det är gjort. Det är nyckeln här. Ni måste tro fullt ut. Och när ni tror till fullo, finns det inget ni inte kan åstadkomma, till och med till den grad som ni som följt Saint Germain och läst hans Diskussioner och läst om de Avslöjade Mysterierna sett, när han satte ut sin hand och omedelbart fick en mugg vatten i den, men inte vatten som ni känner till vatten, utan en livgivande vätska som han producerade där, rakt framför den han visade det för. Det är trons makt. Det är vetandets makt. Det är makten hos JAG ÄR närvaron inom er när ni till fullo accepterar den närvaron. Det var ingen slump att JoAnna gavs vägledningen från hennes Högre Guds-Själv, Shoshanna, att föra fram Diskussionerna till denna Advance. Allt hade ett syfte, allt var del av synkroniciteten här. Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Vi ska dela. Får vi dela, Kära Broder?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Kära Broder, ”det” är den 3D-programmering som binder människan till Jorden, som binder människan till de tredje-dimensionella fånerierna, förstår du. Så när det är slutfört, blir hela idén med total enhet, frigörelse och frihet förkroppsligad inom varandet. Verkar det vettigt, Kära Broder.

Gäst: Ja, det gör det.

Shoshanna: Vi bryr oss inte om att det är vettigt eller inte, så är det. Du måste tänka på detta. Och försök inte analysera det.

OWS: Ja, Vi försöker på många olika sätt att ge er samma budskap, gång på gång. Var färdiga med den tredje-dimensionella illusionen. Var bara färdig med den. Lev ert liv. Ni måste fortsätta göra det. Så ni har inte uppstigit fullt ut ännu. Är det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: När ni talade om Saint Germain där med Förfäderna, såg jag Saint Germain på balkongen och de var här nere. De var redo att skriva under Självständighetsförklaringen. Varför såg jag det?

OWS: Först och främst, de var inte redo att skriva under. Det är orsaken till att han visade sig för dem. Och ja, han var i bakgrunden, borta från dem så mycket han kunde, försökte att vara osynlig. Men när han såg att de inte skulle resa sig till tillfället, reste han sig till tillfället och hjälpte dem att också göra detta. Han hjälpte dem att finna kraften inom sig, den JAG ÄR närvaro inom dem som hjälpte dem komma över sin rädsla, att komma över sin rädsla och skriva under dokumentet.

Gäst: Det var vad jag tänkte fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Att de var rädda för sina liv och sina familjers liv.

OWS: Ja, och många av dem förlorade livet.

Gäst: Åh!

OWS: Ja. Men de gjorde det i alla fall. Era Grundande Fäder är på många sätt tillbaka. De är i form nu, det visas inte ännu, utom för en eller två här och där. Men de är tillbaka för att slutföra det de startade vid den tiden. Nu är detta förstås för landet, Förenta Staterna för Amerika. Men inte bara för detta land. Det är för hela planeten som de är här nu, för att en gång för alla åstadkomma vad de påbörjade. För planeten. För Gaia.

Gäst: Jag lade märke till att du sa ”För Amerika”.

OWS: Ja. Det var aldrig ”Av Amerika”. Det var alltid ”För Amerika”. Det var ”För folket genom Folket”.

Gäst: Av företaget.

OWS: Ja.

Gäst: Tack. Vi älskar er så mycket.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Var Saint Germain i fysisk form som en av de Grundande Fäderna, eller överlyste han dem bara?

OWS: Ja. Han var i fysisk form, men han överlyste inte de andra. Han var här för att fysiskt ge dem den kraft de behövde då. Shoshanna, vi vill inte lämna dig utanför här, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Vi vill tillägga. Får vi det?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Systrar och Bröder, Saint Germain gavs uppgiften att förena mänskligheten i enhet och frigörelse och frihet för alla. Han visste att detta var enormt och eftersom det var hans uppgift måste han fullgöra den, förstår ni. Han var tvungen att påverka de människor som var förtegna för att kunna fullgöra den. De var vettskrämda. De var vettskrämda, förstår ni, eftersom de levde i den stora splittringen. De som tvekade ville ha en kung igen, för de visste inget om det okända , förstår ni. De var vettskrämda. Och Saint Germain ville förena dem och påverka dem, och han kunde inte lämna dem förrän det blev gjort, förstår ni. Och många inser inte att detta år när denna Självständighetsförklaring skrevs under, var början på den Nya Tidsåldern. Det var början på människans frihet. Nu har det varit en lång resa. Det har varit en lång resa. Men hans uppgift var att påbörja den. Er uppgift är att slutföra den. Namaste.

Gäst: Är ni villiga att dela vilken individ han var vid den tiden?

Shoshanna: Han var Saint Germain!

OWS: Han visade sig för dem som Saint Germain.

Shoshanna: Han var inte en av dem.

Gäst: Åh, jag förstår.

Shoshanna: De visste att någon makt av stor magnitud hade inträtt i rummet och att de måste slutföra det.

OWS: Ja. Många av dem sa efter att han försvann, ”Vem var den främlingen?”

OWS: Redo för nästa fråga? Ja?

Gäst: Först, angående den frågan. Jag älskade filmen ”1776” och jag blev känd för att ha sett den fyra dagar på raken. Den kommer automatiskt upp i mitt sinne när Saint Germain sa det där, John Adams, och det skulle vara som om min personlighet trycker på alla. Ni behöver inte bekräfta, men det var vad jag kom att tänka på.

Men till min fråga. Jag fick en vision i övningen att om man är på en nöjespark med radiobilar, och de är anslutna till det där uppe i taket, och de alla går runt, hit och dit och överallt. Jag såg oss, anslutna via kronan till det kristallina nätverket som nu är färdigt, som dessa radiobilar. Och man kan liksom åka dit man vill. Man kan åka rakt genom människor eftersom ens ljus passerar rakt genom, och alltid kvarstå anslutna till det nätverket. Så jag undrar om detta är giltigt. Det känns som jag blivit lite större av det nu, en halv tum tack vare det påhänget, och jag undrar om det är en giltig typ av liknelse. Och om vi funderar på det, vi kan hålla det i minnet, kommer det att tillhandahålla åt oss?

OWS: Det är verkligen giltigt om du vill att det ska vara giltigt. Det spelar ingen roll vad liknelsen är, om det fungerar för dig, då fungerar det, det är bra. Analysera det inte. Bara låt det vara och var det. Ok?

Gäst: Ok. Bra.

OWS: Shoshanna, har ni något att tillägga?

Shoshanna: Kära Syster, får vi ställa en fråga?

Gäst: Ja gärna.

Shoshanna: Vilken färg hade din radiobil? Vi skojar.

Gäst: Skrattar. Vit. Skrattar.

OWS: Några andra frågor?

Gäst: ja, jag skulle vilja flika in.

OWS: Ja?

Gäst: Och ställa två frågor. Först angående min syster, min medbetraktare som jag nämnt tidigare. Jag vill inbjuda henne att fundera på att gå ihop med oss som ett lag med The Great Silent Watcher, och jag undrar om det är lämpligt och hur det skulle göras.

OWS: Vi har en fråga till dig nu. Vad refererar du till som The Great Silent Watcher?

Gäst: Enok.

OWS: Och vad får dig att tro att denne var The Great Silent Watcher?

Gäst: Nej, jag ber min syster göra mig sällskap och ansluta till The Great Silent Watcher.

OWS: Ja. Men vi frågar dig, vem är denne Great Silent Watcher som du talar om? Du sa Enok. Varför tror du att han var The Great Silent Watcher?

Gäst: Jag gissar på Enok. Jag utgår från ett diagram jag har i min ägo.

OWS: Ja. Du utgår från något du läst eller tittat på. Och eftersom det var något du såg, trodde du direkt att det hade relevans. Vi säger inte att det inte har relevans, men åter, vi är vid samma dilemma här. Är det rätt ord, dilemma?

Gäster: Ja.

OWS: Konstigt ord. Men ja. Det som får dig att tro att det ligger något i detta, eller att det måste göra det, är att det du gör är att du analyserar. Du använder logik här. Istället för att säga till denna, den du talar om, ”Om vi skulle träffas? Om vi skulle maila varandra? Kan vi kommunicera och dela?”

Shoshanna: Bygga en relation.

OWS: Ja, bygga en relation. Och om det är meningen, blir det så. Om inte, så blir det inte. Men analysera det inte. Låt det bara ske som det måste. Ok?

Gäst: Ok, så jag är den tysta betraktaren, av vad jag hör er erbjuda.

OWS: Du och hon, och andra var säkert tysta betraktare, ja. Men vi kan inte säga här om det finns en Great Silent Watcher, förstår du? Såvida du inte tycker att en Great Silent Watcher är Högste Skaparen. Det är den högste betraktaren av alla, förstår du?

Grupp: (Skratt)

Gäst: Jag attraherar blixt och dunder. Kan ni ge mig ert perspektiv på det. Kanske Shoshanna har mer information om det.

OWS: Shoshanna, hon undrar om du har något perspektiv på den delen.

Shoshanna: Vi vill ge ett perspektiv, men vi förstår inte vad du frågar.

Gäst: Ok, jag vill veta vilken min förbindelse är till blixt och dunder. Det är på väg just nu. Och det tenderar att dyka upp vid mycket intressanta tillfällen. Jag har haft några mycket intressanta upplevelser med blixt och dunder.

Shoshanna: Kära Syster, vi ska dela. Får vi erbjuda vårt perspektiv på detta?

Gäst: Gör så.

Shoshanna: Såsom inom, så utom. Namaste.

OWS: Med andra ord, du behöver fundera på detta.

Shoshanna: Nej, med andra ord, hon drar till sig dunder därför att dundret finns inom henne.

OWS: Ja. Mycket bra.

Gäster: Skrattar

Shoshanna: Såsom inom, så utom.

OWS: Mycket bra.

Gäst: OK. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Då vi uppgraderar vårt DNA, tar vi bort ett gammalt, icke längre användbart DNA, något sådant?

OWS: Upprepa frågan, jag förstod den inte riktigt.

Gäst: Jag hade en dröm där jag drev ut något från min kropp. Jag hade den två gånger. Vanligtvis kommer jag inte ens ihåg mina drömmar. Men det såg ut som ett grått DNA-liknande mikro, och jag undrar om vi gör oss av med gammalt DNA, sådant vi inte längre behöver, som inte fyller något syfte?

OWS: Vad du upplever, Kära Du, är vad några andra har upplevt, inklusive den vi talar genom nu. När du gör dina nattliga resor och strider vid Ärkeängel Mikaels sida mot mörkret, så att säga. När du gör det blir du ibland så hänförd av processen du utför på en mer undermedveten nivå, och dras snabbt tillbaka till din kropp, till ditt medvetna vetande själv igen, så tar du med dig en liten rest av det du stred mot, förstår du? Förstår du detta?

Gäst: Ja, tack. Det känns vettigt också, för det har hänt på morgonen precis innan jag vaknar. Tack.

OWS: Ja. Några av er har hört det här förut, men denne, James, hade en kväll en liknande upplevelse och vaknade från sitt sömntillstånd och spottade ut något direkt på golvet. När han tittade på det, hade det lite av ett ljus i sig, men det minskade och bara försvann så småningom.

Gäst: Som i ”Matrix”, när de kastade bort en liten sak de tog ut ur hans mage, och som hade ljus.

OWS: Ja. Man kan se på det på det sättet, ja. Mycket bra. Bra liknelse.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, gör det.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela?

Gäst: Ja, gärna. Det skulle vara bra.

Shoshanna: Vi skulle vilja vara säkra på att det inte finns någon varelse som tror att de kan göra sig av med sitt DNA. Ni kan inte göra er av med DNA. Ni kan förbättra det. Ni kan återansluta det. Ni kan bygga på det. Men det är som om ni skulle göra er av med er arm! Ni kan inte göra er av med något av detta, förstår ni? Den eteriska kroppen som innehåller perfektionen av DNA vill att ni ska nå den nivån, men inte att ni gör er av med det. Vi ville bara säga det. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Häromdagen vaknade jag på morgonen, men jag vaknade upp i mitt astrala och insåg det när jag gick in i köket och inte kunde tända lyset – åh, jag är i det astrala. Jag gick tillbaka till mitt rum, det var mörkt. Och av någon anledning, jag vet inte varför, ropade jag, eller skrek, ut i mörkret så HÖGT jag kunde, och det ekade. Jag vet inte varför jag gjorde det. Och sedan, precis när jag var klar, röt någon åt mig, bakom mig. Jag skulle vilja få lite mer information om det om ni kan.

OWS: Först, vad kände du att det var?

Gäst: Förvånande nog blev jag inte så rädd som jag normalt skulle ha blivit tidigare. Allt jag gjorde var att jag tänkte på merkaban och lade den omkring mig för min säkerhet, sedan släppte jag det. Det var liksom inte så märkvärdigt.

OWS: Mycket bra. Då har du verkligen kommit långt på din resa.

Gäst: Ja.

OWS: Och att få veta vad det var är egentligen inte nödvändigt, för där vi igen, analyserande. Användande logik för att förstå något det kanske skulle vara bättre för er att inte förstå så här långt.

Gäst: (Skrattar) Ok.

OWS: Shoshanna, har ni ett annat perspektiv på detta kanske?

Shoshanna: Vi har verkligen ett annat perspektiv, men vi har vårt eget perspektiv.

Gäst: Ok.

Shoshanna: Får vi dela det?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, vi vill gratulera dig. Du använder ditt ljus för att bekämpa mörkret. Vi kan inte förstå varför någon skulle vilja besöka astralplanet. Det är fullt av misstag. Fullt av misstag, fullt av utmaningar. Det är där som allt skräp hamnar.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Det är där smärta och lidande hamnar. Så, om en människa är benägen att attraheras till smärta och lidande, kommer den smärtan och det lidandet att ta en form. Och den kommer att försöka ta ner dig, förstår du.

Gäst: Mmhmm.

Shoshanna: Så, vi ser att det finns mycket för dig att se här. Och lidandet och smärtan du har upplevt i kroppen du har bildades i det astrala! Och den astrala grunden var detta, förstår du.

Gäst: Åh, wow.

Shoshanna: Och du gick och sa, ”far åt skogen”

Gäst: Skrattar.

Shoshanna: Vi kommer inte att ta det här längre, och du omgav dig med din ljuskropp, som alltid funnits med dig, och smärtan och lidandet som tog sig den form som tänkte ta dig, krympte tillbaka. Detta är monumentalt, förstår du. Detta är en monumental upplevelse. Och vi ska säga att du vet detta. Du förstår detta. Vi gav dig bara lite mer kött på benen. Namaste.

Gäst: Namaste.

En annan gäst: Vi kan höra det i hennes röst, förändringen. Jag kan höra det i din röst. Det är mycket talande.

Gäst: Jag är mycket glad att jag ställde frågan, att jag inte var tyst.

Jag vill säga en sak om jag får, och det är till min Kära Syster, ja, jag skulle vilja komma i kontakt med dig, vi kan göra det via email så länge. Så jag kommer att ta kontakt med dig så att du får min mail på något sätt, och vi kan börja kommunicera. Jag skulle tycka om det. Älskar dig. Älskar er alla.

(Gruppen skrattar, applåderar)

OWS: Mycket bra. Fler frågor här?

Shoshanna: Vill någon ställa fler frågor? Vi kan gå vidare här.

OWS: Fler frågor?

Gäst: En snabb fråga. Jag vet att någon nämnde ett tillkännagivande. Det är ett tag sedan. Och det verkar liksom ha försvunnit. Jag undrar om det fortfarande är på gång, om det fortfarande kommer att göras? Eller är det inte?

OWS: Ja.

Gäst: Ok, bra.

OWS: Ja. Det är fortfarande på gång, och det kommer ganska snart, som vi ser det.

Gäst: Bra. Ok, tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har bara en kort kommentar. För några dagar sedan hade vi en ceremoni där vi brände munskydden och vi transmuterade å planetens vägnar. Och idag hörde jag från Filippinerna att kyrkorna börjar öppna, ingen mer nedstängning. Det chockerade mig, för det var ett starkt nedstängnings-center. Och ingen uppenbar orsak. Idag, på söndag, öppnade de.

Grupp: Applåderar.

OWS: Makt!

Shoshanna: (Skrattar)

OWS: Makt! Se på makten inom er. Se på symbologin där. Att bränna munskydden. Bränna bort det gamla. Föra in det nya, förstår ni? Ni gjorde det! Och specifikt du som frågar, du var mest fokuserad på det området, eller hur.

Gäst: Det var jag.

OWS: Ja.

Gäst: Vi gjorde det!

Grupp: Applåderar.

Gäst: Får jag dela? Jag har ingen fråga. Jag vill bara dela eftersom jag är super-exalterad. Jag har i många år arbetat med mig själv och för alla Latinamerikanska länder som är mig så kära, på grund av mina förfäder. Alla där i Mellanamerika, men också i Sydamerikanska stammar. Så under meditationen minns jag tydligt hur mörk hela den kontinenten var. Speciellt i Karibien fanns inget annat än mörker. Det fanns absolut inget där.

Och sedan omfamnade jag all kraft hos Saint Germain. Jag gjorde det igår i bäcken. Jag förkroppsligade verkligen min kraft igår vid den bäcken, och det var bara det mest magiska jag upplevt i mitt liv. För jag kände verkligen all den där kraften. Jag fick tillåtelse av Shoshanna för två kvällar sedan att ge upp min logik, och det fick all min magi att komma tillbaka till mig.

Och sedan att jag omfamnade all min kraft, som jag gjorde vid bäcken igår, plus stödet av att ha Saint Germains stöd så när här. Jag var mäktig och kände att jag var redo att utföra mitt uppdrag. Och då gick jag på det. Och det första jag attackerade var Kuba. Och jag sa, ”Viria, om du fixar Kuba, si fixar du Kuba, du kan fortsätta!” Och jag tände precis upp Kuba, för Kuba är fullt av starkt troende. Det är ett underbart land.

Och jag sa, ”Wow! Se vad du gjorde!” Jag talade med det Gudomliga inom mig, inte med mig. Jag gjorde inte mycket. Men jag gick bara på kraft tack vare Kuba. Och jag sa att jag är redo att attackera Haiti. Och Haiti har varit väldigt speciellt, det må jag säga. Jag gick in för Haiti, och det var som en bris, som att föra den Violetta Flamman hela vägen igenom, och det var det! Och jag tog över Karibien och sa, ”ok, låt mig komma tillbaka till min huvudkontinent.” Och jag gjorde Mexiko. Mexiko var verkligen stort. Mexiko utstrålar så mycket mörker – inte bara inget ljus, utan mörker. Och det var fantastiskt. Helt plötsligt – woof! Det var oföreställbar makt. Och sedan sa jag, ”Nu är jag redo att gå till den hemliga platsen där de blivit torterade, den finns på Yucatan-halvön. Jag har känt till den ett tag eftersom jag varit där på ett uppdrag förut, och jag gjorde lite grann, men det spelar ingen roll. Sedan lyste Yucatan upp. Och jag tog över Honduras senare.

Och jag gick ner, och ner, och ner, sedan tog jag en lång paus och sa, nu kör vi! Mitt uppdrag är på väg, mitt uppdrag är på väg in. Sedan inträdde jag. Inte jag, mitt Gudomliga inträdde härligt i Sydamerika. Och jag gick rakt. Då jag bara rörde mig omkring, lyste allt upp. Det blev totalt upplyst. Och jag sa, ”Med makten investerad i mig, gör vad jag kom för att göra!”

Shoshanna: Vi vill dela med dig.

Gäst: Shoshanna, jag for till Titicaca-sjön. Vi – det är inte jag, jag har inte gjort någonting. Jag bara lät det ske.

Shoshanna: Du tillät Källan att arbeta genom dig.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Du tillät det. Kära Syster, detta har alltid funnits inom dig. Vi vill dela det med dig. Detta har alltid funnits inom er alla. Det här är ingen chock. Det har alltid funnits där.

Och vi ger er inte tillåtelse till någonting. Vi kommer att uppmuntra er. Tro inte att vi har makt att få er att göra något alls, förstår ni.

Så vi vill dela att detta är er önskan, och ni måste uppfylla er önskan, och ni får aldrig be någon om tillåtelse att få fullgöra ert uppdrag. Namaste.

OWS: Mycket bra. Några ytterligare frågor? Vi måste släppa kanalen här. Något annat?

Shoshanna: Och förresten – Bravo!

Grupp: Skrattar.

OWS: Bravo till er alla! Alla! Inget ytterligare? Då är vi färdiga. Shoshanna, har ni något som avslutning?

Shoshanna: Vi vill dela detta: Vänligen kom ihåg hur kraftfulla ni är. När ni tar beslutet att förminska den kraften, då gör den det. Den kommer att minska, förstår ni. Bli inte chockerade över er makt. Den har alltid funnits där så att ni kan tända den, förstår ni. Ni har alltid haft den inom er.

Nu ber vi er att använda den i varje ögonblick av varje dag inom ramarna för er egen verklighet, och att snabbt föra den verkligheten till de högsta medvetna dimensioner ni vill vistas i. Namaste.

OWS: Ja. Och vi ska säga att ni kan skifta från att be om att JAG ÄR närvaron ska finnas inom er, till att bli den JAG ÄR närvaron. Så det kan bli en övergång när ni gör det, men arbeta helt enkelt på att bli den närvaron, utan att be om den, utan att kalla på den, bara var den. Ok?

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...