Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 juni, 2021

 

Slutet på problemen i världen är i sikte, men även när ni återgår till det ni kan kalla normala, finns det mycket att göra för att börja om på nytt och lämna den gamla världen bakom sig. Nedstängningar har blottat många länder och deras tillkortakommanden blivit tydliga. Det är inte alltid följden av dåligt styre utan omständigheter som har lett till insikten om ett föråldrat system och brist på framförhållning. Ojämlikhet har lett till stora skillnader mellan länder, men det beror också på missbruk av medel som har använts för personlig vinning.

Den tid närmar sig då det inte finns något gömställe för dem som begått brott mot mänskligheten. Det finns förstås äkta och ärliga människor ibland er men ibland övermannas de av aktiviteterna hos dem som bara tjänar sig själva. Allt kommer att ändras, det måste det om samhället öppet ska kunna arbeta för allas bästa. Tråkigt nog har de Mörka haft makten att placera sig i myndighetsposition där de fört fram sin egen agenda. Många löften har getts men som sedan kastats åt sidan genom maktmissbruk. Dessa handlingar sker i det fördolda men i framtiden kommer de att övervakas noga och åtgärder vidtas för att hindra att det sker igen.

Snart kommer folket att resa sig och kräva ett slut på fattigdom och leta efter ett mer jämlikt samhälle. Det finns tillräckligt med medel i världen som möjliggör sådana förändringar och det handlar bara om en rättvis fördelning. Detta utan att ta i anspråk de medel som ”stulits” av de Mörka för att finansiera deras projekt så som rymdfärder och allt som hör ihop med dem. Ni är verkligen världens Askunge, men er dag ska komma, kanske mycket snabbare än vad ni tror. Det verkar alltid som om de Mörka kan komma undan med vad de vill, men var säkra på att deras makt redan begränsas. Inget om uppgifterna framöver kan annonseras eller avslöjas i förväg, då det bästa sättet att skydda dem är att hålla det hemligt, och ni kan vara säkra på att de kommer att bli allmänt kända när tiden är inne.

Ibland har vi kontakt med era vänner i rymden som gladeligen hjälper er när det behövs, men utöver att ge er uppmuntran kan de inte direkt assistera er utan gör sitt bästa för att med sitt inflytande få er att göra rätt. Mycket görs som ni troligtvis aldrig blir medvetna om, men ni kommer att inse att ni alltid har osynliga hjälpare omkring er. De gör sitt bästa för att se till att ni har alla möjligheter att hjälpa Ljuset i sin kamp mot de Mörka. Denna strid har pågått i tusentals år, men går mot sitt slut. Ni har vunnit slaget och nu är det dags att rensa planeten från deras mörka påverkan.

Framtiden för många av er kommer att bli spännande medan ni är med i att omorganisera Jorden till sin ursprungliga plan, och det fina med det är att medan vibrationerna fortsätter att höjas kommer ni att möta färre och färre hinder i ert arbete. Litet i taget kommer ni att se att era krafter ökar, så var uppmärksam på kommande förändringar. Detta är underliga tider, men plötsligt blir meningen bakom allting uppenbarad, och det är förberedelserna för er Uppstigning. Det är förstås mycket viktigt nu att ni behåller Ljuset runt er och inte låter de Mörka blanda sig i er fortsatta evolution.

Som vi ofta föreslagit ska ni koncentrera er på den valda vägen ni följer. Ju mer framsteg ni gör, desto snabbare kommer ni att etablera er själva inom de högre vibrationerna och göra er fria från de Mörkas uppmärksamhet. Det kommer till ett läge där de inte längre kan hålla takten med er. Ni kan till och med nu tryggt undvika negativa frågor eller handlingar genom att hålla er inom er aura. När ni är inne i den kan ingen störa er eftersom ni är väl skyddade.

Jorden får utbrott vid det råa ljudet som ofta avges musikens namn, men när den är lugn och mjuk på klassiskt vis har den faktiskt läkande kvaliteter. Som ni kommer att ha lärt er genom erfarenhet av ljud, så kan det faktiskt skada eller läka er kropp och valet är ert. Till exempel omvärvdes Mozart när han komponerade, och hans musik har en kvalitet som kan vara mycket läkande. Ljud har ofta haft en del i olika typer av läkning inklusive mentalt lidande. Vibrationerna kan gå in i er kropp och rätta till eventuella obalanser. Tänk på det sätt som lugnande musik kan hjälpa er att somna även när ni är rastlös inombords. På samma sätt kan det nästan få människor att komma in i fridfull trans när musiken används för romantik.

Ni kan också se hur musik används för särskilda tillfällen som bröllop eller begravningar, så det är tydligt att ni har förstått dess varierande kvaliteter utan att exakt veta vad som skett. Ni kanske upplever de flesta av dessa känslor utan att ni tänker på vad som orsakat dem. Man kan verkligen säga att det använts sedan länge för att väcka känslor av glädje och lycka, och så kommer det att fortsätta. Glöm alla era problem för en stund och vänd er till musik som kan hjälpa er på många sätt.

Det är till stor del på samma sätt när det gäller kulörer och om dess helande kvaliteter finns det mer medvetenhet. Allt handlar om vibrationer och de flesta har säkerligen upplevt känslor i samband med de färger ni har på er, och det har använts med goda effekter på många ställen så som sjukhus. I en nära framtid kommer hela ämnet gällande vibrationer att bli allmänt känt och användas på många sätt för mänsklighetens bästa. Ni är nu i den nya Tiden när alla dessa ”hemligheter” kommer att förstås och uppenbaras. Då kommer ni verkligen att förstå hur mycket som kommer att förändras och lyfta upp er och vidga er förståelse om allt omkring er.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...