SaLuSa, 8 maj

SaLuSa

8 maj, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Vi gläds över att människor börjar acceptera att förändringarna verkligen börjar ske. Naturligtvis behövs tålamod då den första händelsen inte kommer att inträffa förrän rätt tid är inne och endast efter att den säkert har förankrats och de involverade är fullkomligt förberedda. Det har tagit tid att uppnå denna punkt då de nödvändiga arrangemangen erfordrar många länders samarbete. Allt går framåt enligt plan och när vi talar om för er att förändringen inom kort är på väg, är det en indikation på hur långt planen har vecklat ut sig. Naturligtvis kommer utrensning fortfarande att ske men så snart de stora frågorna har lösts, kommer den snabbt att lägga sig i bakgrunden. Andra förändringar som kommer att följa, håller även de på att utvecklas och så snart allting tar fart, kommer en rad förändringar att inträffa, vilka kommer att välkomnas av er. När ni väl har fått uppleva vad som väntar er, vet vi att ni kommer att samtycka till att väntan har varit mycket lönande. Känn er försäkrade om att inget kan hindra framtiden från att materialisera sig så som har talats om för er.

Ett säkert tecken på förändringarna är sättet på vilket ni alla alltjämt upplever att tiden går allt snabbare. När ni ser er omkring är det tydligt att Moder Natur också befinner sig i rörelse. Kanske de mest påtagliga förändringarna är att istäckena håller på att smälta då havstemperaturen stiger samt de stegvisa förändringarna i era årstider, vilka inte är så tydligt definierbara som de hittills har varit. Alla sådana förändringar för er framåt mot en underbar tidsperiod som i sanning kommer att etablera Den Nya Tiden. Några av er kan inte föreställa sig hur man skulle kunna åstadkomma detta på så kort tid, men kom ihåg att vi har teknologier som ni inte ens ännu är medvetna om. Alla förändringar kommer snabbt att uppenbaras och placerar då de byggstenar på plats, vilka kommer att förverkliga allt som är nödvändigt för att våra löften skall uppfyllas.

Under tiden kommer er närvaro på Jorden att föra in vissa fredsåtgärder, då ert Ljus är mycket kraftigare än ni kan föreställa er. Många av er som har vaknat fullföljer verkligen era livskontrakt för att få dem fullbordade. Ni är Den Nya Tidens föregångare och uppvaknade till era uppgifter för att etablera Ljuset på Jorden. Vi är stolta över att få vara en del av detta och följer ständigt era framsteg för att försäkra oss om att ni skall kunna fungera störningsfritt. Ni har under många livstider förberett er för den här tiden och vi har fullständigt förtroende för era förmågor och ert engagemang för era uppgifter. För närvarande finns det många Regeringar som väntas införa förändringar. Uppenbarligen kan Den Nya tiden inte helt ta sin början förrän de rätta människorna som representerar er finns på plats. Planen att få till stånd sådana förändringar finns redan och liksom många andra inväntar den det rätta tillfället att ta sin början. Så även om ni fortfarande ännu inte känner till detaljerna, så är vi redo att skrida till verket när vi får tillåtelse att gå vidare.

Vi måste tipsa er om att era Mörka nu under en tid har haft rymdskepp som lät skulle kunna misstas att vara utomjordiska, så försiktighet bör iakttas så att man inte lägger skulden på oss om de försöker att manipulera fram en falsk attack mot er. Det är en av deras sista utvägar att försöka ta till och för att förorsaka kalabalik och en fördröjning av det oundvikliga. Var försäkrade om att vi på nära håll kommer att övervaka en dylik situation och vi fortsätter att begränsa deras förehavanden så långt det bara är möjligt. Den slutliga tiden kommer att firas som en seger för Ljuset och återigen poängterar vi att inget kommer att förändra resultatet. Som man kunde säga, de Mörka har gjort månget försök men de fick aldrig tillåtelse att göra något som skulle ha kunnat förstöra Jorden. De har gått tillräckligt långt och har nu begränsats avseende hur mycket längre de kan gå. Deras tid är på väg då de kommer att avhysas från Jorden för att fortsätta med sina aktiviteter på annat håll. Hela tiden har det funnits en plan, som har följt med Människans evolution och nu har den nått sitt sista steg i den här särskilda perioden.

Er nuvarande värld har skapats av Människan och ni har fått den fria viljan att göra det. När ni har haft önskningar eller tankar på att skapa saker för er evolution har ni inspirerats av dem som före er har gått på denna väg. Så sist och slutligen har det varit ert beslut att göra det sista valet. Ni har vissa bevis på tidigare civilisationer och vet att ni har haft många inkarnationer under olika tidsperioder. Varje tidsperiod har tillåtit er att få era idéer prövade av tiden, men hittills har sådana perioder slutat med att era civilisationer har kollapsat. Den här gången har ni emellertid höjt er ovan de lägre vibrationerna och ni har förvärvat er plats i de högre vibrationerna.

Vi kan försäkra er om att varje möjlighet presenteras för människan för att tillåta utveckling, men ofta har den blivit korrupt och har misslyckats med att uppnå sin potential. I er nuvarande livscykel har era materiella framsteg hållits tillbaka, men er andliga utveckling har tagit stormsteg framåt. De av er som har varit framgångsrika måste berömmas, eftersom detta inte bara är resultatet av ert nuvarande liv, utan en ständigt pågående klättring mot er andliga insikt alltigenom flera liv. Er styrka ligger i er starka övertygelse om sanningen som ni har funnit inom er själva, trots de många distraktioner som skulle kunna leda er vilse. Detta Kära Ni är varför ni står robusta och ändå blygsamma i er sanning och ni är strålande Ljusfyrar mitt i mörkret som existerar på Jorden. Er närvaro har försäkrat att tidsperioden har kunnat avslutas med högt hissade fanor och att alla som tillhör Ljuset kommer att gagnas av det.

Fortsätt att blicka framåt och låt det förflutna hållas kvar där det är, eftersom det med tiden inte längre kommer att ha någon betydelse för era andliga behov, som redan så väl har tjänat er. Erfarenheten har byggt upp er styrka och förmåga att övervinna alla hinder ni kan tänkas möta. Ni är mycket större än vad ni kan tänka er och har ännu inte insett er fulla potential. Det kommer ni att göra snabbare än ni möjligen kan föreställa er och från och med nu kommer ni snart att få glädja er åt era upplevelser i de positiva vibrationerna.

Jag är SaLuSa från Sirius och vi kommer alltid att finnas nära för att hjälpa er på traven och tiden kommer då ni kommer att bli Galaktiska Varelser så som vi redan är. Det är ert livsöde och ni kommer att återvända som de som är mycket större än då ni gav er iväg. Må era resor bli uppfyllande och glädjefyllda då ni helt och fullt vaknar upp till Ljuset.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...