SaLuSa via Mike

SaLuSa

8 augusti, 2014

Kanal: Mike Quinsey

SaLuSa

 

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera effekterna av de mörkas försök att eliminera er befolkning. Det har varit en del av deras långsiktiga planering, och sätten de gör detta på är genom att införa sjukdomar och andra metoder genom vilka de sakta kan minska ert antal. Under en lång tid har vi dock använt vår förmåga och överlägsna kunskap för att bekämpa dem. Så ni förstår mina Kära att vi förhindrar en katastrof och därigenom låter vi er fortsätta ert förträffliga arbete med att sprida Ljuset. Så var inte rädda för de mörka dåderas makt nu är mycket begränsad, av karmiska skäl måste vi dock låta dem utöva en viss mån av fri vilja. Var dock säkra på att vilka skadliga handlingar som än sker i er värld så är det bara den slutliga perioden under vilken karma utspelas. Vad som händer utåt har en tendens att skapa en mer skrämmande situation än den som verkligen existerar, medan det kommer att bli kortvarigt och övervakas av oss. Kom alltid ihåg att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer ni att höja upp er och åtnjuta total fred och vara fria från de mörkas uppmärksamhet.

Ni är på god väg att etablera en ny era av fred, och vi tackar alla ni som har tillägnat sina liv för att uppnådet. Vi gör vår del för att assistera er och guida er då hjälp behövs. Vi skyddar er också mot inblandning, även om det ibland behövs att vi låter er bli testade. Ni är pionjärer för en Ny Ålder och vi beundrar er hängivelse åt era uppgifter. Snart kommer ni att få direkt kontakt med oss och då förhållandena tillåter så kommer vi öppet till er. Det är inte att vi inte redan har kontakt med er, då vi kan påverka ert agerande då ni är utanför er kropp under er sömn. Vi träffar er ofta, men för att inte undvika att vi distraherar er från er livsplan sålämnar ni oss oftast utan något vaket minne av det. Det är anledningen till att ni ofta vaknar upp fräscha och pigga och med lugn utan att inse anledningen till det. Ni kan kontakta oss helt enkelt genom att skicka oss era tankar, men förvänta er inte nödvändigtvis en omedelbar reaktion. Vi kan inte alltid uppfylla era önskningar, och även när vi gör så kan vart svar vara annorlunda från vad ni förväntar er.

På alla nivåer på Jorden fortsätter arbetet som leder fram till ert frisläppande från de mörka, som redan är försvagade genom avbrytandet av deras kontakter och minskade resurser. De kan dock fortfarande blanda sig i ert arbete, men inte i den utsträckning som de tidigare har gjort. Vi vill dock inte att ni slösar alltför mycket av er energi genom att fokusera er alltför mycket på deras aktiviteter då vi har allt under kontroll. Vi skyndar dock att tillägga att vi inte alltid kan gå så långt som vi skulle vilja. Var säkra påatt från vår utgångspunkt sågår allt väl, och inget kommer att tillåtas ändra pådet planerade slutresultatet. Inom ett par år så ser vi möjligheter för större förändringar, som kommer att föra mänskligheten framåt för att starta en ny period i era liv.

Har ni någonsin undrat hur en grupp människor ibland kan vara närvarande då ett utomjordiskt skepp tar bort sin täckmantel, men inte alla kan se det. Den troligaste anledningen är att de som observerar är vid olika vibrationsnivåer. Om de inte är tillräckligt höga så kan sensorerna i ögat inte ta emot objektet, och av liknande anledningar så kan inte alla människor se spöken. En ytterligare nackdel med att ha en låg vibration är att det representerar en barriär till att ta emot alla möjliga sorters intryck som ni annars skulle få. Med tiden och dåvibrationerna fortsätter att höjas såkommer fler och fler människor att vakna upp till sin potential tills att uppstigning äger rum, då alla kommer att ha en högre grad av känslighet. Detta är enbart en del av de förändringar som äger rum och som i långa loppet kommer att se hur Människan blir en Galaktisk Varelse av enorm kraft och storslagna färdigheter.

Mina Kära, ni har en underbar framtid inför er, som kommer att vara högst njutbar och spännande dåden följer ert eget val för utveckling. En del av er känner redan förändringarna som äger rum, och det finns inga tvivel hos er att stora förändringar står för dörren. Vi upprepar att detta är en tid då skilda vägar kommer att följas och enbart de som tillräckligt har höjt sina vibrationer kommer att stiga upp. Var säkra på att alla själar har fått samma möjligheter till att utvecklas i den fart de önskar. En del föredrar en maka och avsiktlig väg, medan andra är redo att ta sig an en utmaning som kommer att skjutsa dem framåt. Det finns dock alltid guider till hands för att ge er råd baserade påvad de vet om er.

Som ni kan tänka er så finns det många själar som är aktiva å era vägnar, och då det kan förefalla att ni ofta är ensamma så har ni i själva verket alltid sällskap på vägen. Om ni kommer ihåg att erkänna era osynliga hjälpare och delar era tankar med dem så är de än mer sannolika att hjälpa er. Allt är för er egen erfarenhet och kom ihåg att ni kommer att ha haft liv påbåda sidor om linjen. Det är därför väsentligt att ni låter andra göra sina egna val av upplevelser, då allt är valt med hågkomst av er spirituella utveckling. Dessutom bör ni inte döma andra då ni inte vet anledningarna till de val de har gjort. Kom bara ihåg att alla själar engagerar sig i spirituell utveckling, och det kräver utveckling av både de positiva och negativa aspekterna av livet. Ni är involverade i upplevelser som liknar er livsplan, och då inget händer av en slump så ta era tillfällen för att utvecklas mycket allvarligt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och försäkrar er att hi är aktivt involverade i er livsplan, så då val krävs kan ni ofta välja vilket ni vill. När ni inkarnerar kan ni till exempel välja vilken familj ni går in i, även om de är valda för er att ge er de tillfällen ni behöver för att utvecklas. En del av er kommer att finna detta svårt att tro, men kom ihåg att innan ni inkarnerar så är ni medvetna om vilka lektioner ni behöver lära er. Ni är vackra själar som utvecklas till en högre nivå, och mycket kärlek åtföljer er hela tiden.

 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan –www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...