SaLuSa via Phil Lightbody, 19 november

SaLuSa-3

SaLuSa 19 november 2015
via Phil Lightbody

Vi förhandlar nu med era regeringar för offentliggörandet och första kontakt. Genom att arbeta tillsammans kan vi frambringa de nödvändiga förändringarna så att den Nya-Tiden skyndsamt kan fullföljas. Allt detta kan anordnas, men ni uppmanas att fokusera på enbart positiva resultat, annars riskerar ni att omedvetet höja energin i det som inte är önskvärt. Genom att före-ställa och fokusera på ert valda resultat förbinder ni er till denna fortsatta utveckling.

Ni måste också frigöra er från allt som inte tjänar det högsta goda för alla; detta kan vara en stötesten men ni kan höja er över dragningen från de lägre energierna och inte upprepa misstagen från det förflutna, ni är här för att ni kan göra detta. Det högre syftet med dessa testtider är att rena och separera det som inte behövs, för att gå framåt mot högre nivåer av medvetande. Överflöd som helt uppfyller alla era behov realiseras när ni lever som om det redan har hänt.

De hinder som legat i vägen för våra landningar rensas långsamt bort och vi ser fram emot att träffa er som vänner. Så koppla av och vet att trots allting kommer allt att fungera som planerat. Håll utkik efter nyheter och händelser som kan ge er lite mer hopp så att ni kan möta framtiden försäkrade om att allt kommer gå bra.

Det kommer en tid då ni plötsligt och beslutsamt kommer att förvandlas till en varelse med högre medvetenhet, ni kommer att få hjälp av högre väsen och allt detta kommer att göras i gudomlig rätt tajming. Den andliga utvecklingens väg kan inte bara vara en intellektuell övning; ni avancerar bara genom att göra egna erfarenheter. Det krävs skarpsinnig urskiljning för att se att ni inte är ensam och att era guider och änglar har hjälpt er längs hela vägen, för att dra ut er ur mörkret och in i ljuset.

De intensiva energierna hettar upp frågor, vilket får allt omkring er att förändras och omvandlas, vilket delvis beror på att mänsklighetens medvetenhet ständigt ökar till exponentiellt högre nivåer. Allt som separerar kommer upplösas så att endast det blir kvar, som är i samklang med sanning och kärlek, så att ni kan se er själv överallt och i allting. Ni alla kavlade lätt upp ärmarna och dök huvudstupa ner i den svåra uppgiften att övervinna dualitet och separation. Vi högaktar er för denna uppoffring.

Det finns mycket som behöver helas i er värld; kan ni höja er till uppgiften som healer, lärare eller upplyst mästare? Genom att expandera för att uttrycka mer av er potential bidrar ni till att skapa balans, men också att rensa och lugna vägen framåt så att alla själar kan göra framsteg på ett fördelaktigt sätt. Mycket kan vinnas genom att lägga märke till synkronisiteter när det gäller er valda väg, så ni kan uppfatta de mest subtila tecken som leder framåt. Detta kan också stötta er genom de mörkas handlingar, för om ni följer signalerna kan ni alltid vara på rätt plats eller situation för er säkerhet, och genom att komma mer i samklang med livets flöde hjälper ni till att ge energi/stabilisera Kristusmedvetandets rutnät runt jorden.

Njut av de saker som annars skulle verka banala och vanliga, på nya kreativa och intelligenta sätt och hitta därigenom skönhet och Kärlek där ni inte trodde att det fanns någon, detta kan framkalla en känsla av frid med allt runt omkring. Men vara selektiv med vad ni fokuserar på eftersom ni attraherar mer av samma sak, och så fortsätter det.

Många drabbas av en kognitiv dissonans, så att säga, de har svårt att acceptera nya koncept och idéer utanför vad de känner till. Men de inkommande energierna påverkar alla i sådan utsträckning att de inleder en självdriven metamorfos inombords. Tjusningen i den tredje dimensionens kamp eller flykt har bestått så länge på grund av förekomsten av lägre frekvenser som nu ger vika, och då kommer ni föredra en mer upphöjd och ädel form; och kommer att gissa och avgöra vem och vad ni egentligen är. Även med detta kommer ni att få en nyfunnen framåtanda och känslomässig aptit på livet.

Det finns mycket skvaller och vilda konspirationer om oss vilket kan skapa känslor av fruktan och bestörtning hos de som är omedvetna om sanningen, att vi är av ljus och kärlek. Var säker på att eventuella risker för er ständigt reduceras och minimeras eftersom vi övervakar ert solsystem mot eventuella fientliga ET-grupper. Följ er egen själs vägledning i denna fråga eftersom ert hjärta vet sanningen, när ni gör det så kommer ni in i vetande. Det pratas inte mycket om detta men tidigare har Stjärn-Människor gått ut och tagit kontakt med nästan varje nation.

Er planet bombarderas med högfrekventa energier som främjar utvecklingen mot ekonomisk balans så att alla får sin beskärda del. Kärlekskraften kan bryta ned alla hinder och ni kommer att återförenas som en mänsklig familj. Det här är en tid av kompression men när ni kommer ut på andra sidan av detta kommer ni att vara en kraftigt expanderad varelse, ångliknande och fri. Vi övervakar denna globala uppvaknandeprocess och kan bara hjälpa till i den utsträckning som tillåts av er fria vilja.

Era önskningar och mål kommer att förbli en avlägsen dröm om ni inte öppnar upp för att ta större risker och utforska nya idéer. Ni är alla mästare som kan övervinna dualitetens värld och uppnå era djupaste drömmar. Det finns de som kommer att håna ert synsätt men ni kommer att hitta många andra som också delar er vision.

När ni har uppnått höjderna i allt som ni önskar, behövs det en djupare insikt för att se att ni fortfarande kan gå vidare och åstadkomma ännu mer, långt utöver vad ni nu kan tänka er. När ni fortsätter till högre nivåer av medvetande kommer ni att bli stärkta om och om igen för att driva er vidare. När ni tittar upp i himlen kan ni se våra Moderskepp dolda som moln men vet, att vi Alla är En, ni inom oss och vi inom er.

Fastlåsning vid dualitet och separation råder hos dem som är insnärjda i tredje dimensionens medvetande och resulterar endast i att skapa mer av samma sak i ert liv. Ni den Yngre brodern kan upplösa och förvandla detta genom att flyga ut i oändligheten av enhet, som är det sanna frihetsljuset. Det mörka hoppas kunna hålla er i begränsat medvetande genom att ge er en marginell men mycket begränsad omgivning att spela i, för att fortsätta att kontrollera er.

Ni kommer att belönas för det arbete ni gör i ljusets tjänst och vet att ni är en andlig varelse, och i högsta sanningen har ni aldrig lämnat Guds kärleksfulla omfamning. Vid behov kan vi nå ner och dra ut er från jordplanet och rädda er från någon katastrof, men framför allt visar en räddning hur alla är sammanvävda till en enda gobeläng av enhet. Varje liv är en känslig dyrbar gåva och de som orsakar förlust av liv kommer att få betala ett karmiskt pris men det finns alltid en chans till förlåtelse.

När dessa saker som förhindrar våra landningar har rensats bort kommer vi att ha en fantastisk tid med att bli helt bekanta med varandra. Ni är alla medlemmar i ljusfamiljen men vid en viss punkt kommer vi att ge oss av, efter att vi gett allt vi kan erbjuda och ni kommer ännu en gång vara ensamma på jordplanet. Ni kommer behöva ta fullt ansvar för er jord och handskas med Naturlagarna. Alla vägar leder i slutändan till att ni blir en fullt Medveten Uppstigen Ljusvarelse.

Vi pressar på förhandlingarna så att de rikedomar och överflöd som har hållits tillbaka ska släppas väldigt snabbt så att alla kan få glada och välmående liv. Detta är en typ av utbredd galenskap, att ha tillräckligt för alla men ändå låta andra lida med så lite; ”Källan” gör nästan aldrig direkta åtgärder men när den gör det kommer era ledare att bli chockade och förvånade.

Den mörka kabalen är i underläge eftersom den senaste attacken i Paris misslyckades med att dämpa andarna, då människor har valt att samlas i en ström av kärlek och stöd till offren. Ljuset är obevekligt i marschen framåt och med det kommer ett smygande avslöjande. Dessa krypskyttar från mörkret kommer att minska allt eftersom ljuset växer i styrka. Jag är SaLuSa från Sirius och ni bör veta att er jord är en levande varelse och ni är mer än de kroppar ni ser.

Tack, SaLuSa

Original webpage: Light Love & Grace

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...