Sananda and Saint Germain via Angel Skog, 6 mars, 2020

ST GERMAIN OCH SANANDA –

DEN TUNNA GRÄNSEN MELLAN FLYKT OCH TRANSFORMATION

Aloha *skrattar lekfullt*

Vackra ljusbärare.

Vi har såsom er levt på jorden och VI VET vilket intensiv resa ni har valt att genomföra.

Och det är med en stor glädje och spänning som vi nu kan vägleda er fram till ER uppstigning.

Vi kan med stor säkerhet säga att det hela kommer vara värt det, *skrattar broderligt*.

Idag vill vi dock lyfta ett specifikt fenomen.

Och det är gränsen mellan flykt och transformation.

Med det så vill vi påminna er om, att det är en stor skillnad på att släppa taget om en känsla tillfälligt, jämfört mot att transformera den från djupet och bli fri.

För att transformera en känsla måste du omfamna den, acceptera den och KÄNNA energin objektivt.

Om detta inte görs så frigörs heller inte den energin och transformeras således ej.

Den skjuts istället undan för ett tag för att sedan dyka upp igen.

För att veta om du transformerar eller flyr så behöver du bara uppmärksamma om känslan och de yttre situationerna som den attraherar konstant återkommer.

Och om känslan fortsätter att återkomma i samma kraft och styrka.

Minns nu att ni arbetar lager för lager så den djupaste transformationen sker inte under det första ”mötet”.

Utan ni måste transformera, transformera, transformera tills all denna energi frigjorts tillbaka till ljus och kärlek.

MEN om känslans intensitet ej minskar eller om de negativa yttre situationerna fortsätter att återkomma, så arbetar du ej med att transformera.

Så var uppmärksam på vilken sida av gränsen som du hamnar på OCH var medveten om att den gränsen blir tunnare ju längre du kommit på din resa.

Många av er har blivit så pass kraftfulla nu att det kan göra det svårare att ertappa egots tendenser att smyga in bakvägen.

Och istället för att möta en känsla kanske ni skjuter undan den och omedvetet ”flyr” in i den starka kärlek och ljus som ligger er så nära till hands.

Förstå nu att ni konstant måste arbeta med era djupaste skuggsidor för att helt kunna fullfölja er uppstigning.

Och för det måste ni transformera ALLA rädslobaserade känslor, genom att MÖTA DEM.

Vi är med er, med all vår broderliga kärlek
//St Germain och Sananda

www.sanangel.nu

Fb @Kanaliserad medvetenhet

Du gillar kanske också...