Skaparen via Natalie Glasson, 6 mars, 2020

Skaparen

via Natalie Glasson

den 6 mars 2020

”Justera Hjärtchakrat”

Hjärtchakrat hos en själ och person är en så helig och dyrbar energi; den är central i uttrycket för Skaparens ljus, medvetande och kärlek. Det är genom hjärtchakrat och det högre hjärtchakrat som ni förmår känna, förnimma och uppleva Skaparens kärlek i sina otaliga former, såväl som uttrycka Skaparens kärlek, utbrett och rikligt. Skaparens hjärtchakra är Skaparens centrala energi, det är var ni kan finna en intensiv övergripande önskan att få hålla och uppleva. Med fokus och avsikt kan ni även hålla kvar Skaparens intensiva kärlek och er själ inom ert hjärtchakra, såsom en överflödande, generös, varsam, helande och vis energi som ni kan dela till andra. En medvetenhet om ert hjärtchakra och en justering av ert hjärtchakra med Skaparens hjärtchakra kan manifestera en helig tillvaro som är ren och helig.

När healing eller en höjning av energivibrationen sker, så är det till hjärtchakrat som ni kan rikta er fokus, för att engagera det i att bygga upp kärleksenergin inom hjärtchakrat. Därmed tillåts denna att överflödande strömma genom chakrana, kroppen, auran och in i själen. Detta möjliggör att ett heligt utrymme samt en existens av kärlek manifesteras, vilket ger både healing och inspiration. Ifall vi förmår uppmärksamma hjärtchakrat som ett centralt verktyg för att uttrycka Skaparens energi, så inser vi att hjärtchakrat upprätthåller och kan hantera en hel del kraft och ljus. Denna kraft förblir fokuserad på kärlek och höga vibrationer på grund av hjärtchakrats naturliga renhet och mildhet. Hjärtchakrat innehåller naturligt, samt fokuserar på kärlek; att uppleva någon annan energi än kärlek åsamkar hjärtchakrat en hel del smärta. Detta kan också sänka personens vibration, vilket leder till svårigheter eller obehag. Smärta inom hjärtchakrat kan förorsaka upplevelsen av en frånkoppling från Skaparens energi och ljus, vilket kan få en person att känna sig vilse eller förvirrad. När hjärtat är rent så kan vi se att en hel del klarhet, rena tankar och förståelse manifesteras i personens verklighet, vilket underlättar en djupare enhet med Skaparen. Det är möjligt för en person att känna smärta i sitt hjärtchakra, om det så handlar om en smärta som är förknippad med emotionell, mental, fysisk eller andlig smärta, och att ändå kunna upprätthålla en vibrationsmässig förbindelse med Skaparen. Smärtan fungerar som ett uppmärksammande på att potentialen för en fullständig förbindelse vid er nuvarande tillväxtnivå ännu inte har uppnåtts. Det är viktigt att vara medveten om att det finns flera nivåer av fullständig förbindelse; det liknar att förkroppsliga en fullständig vibration innan man upptäcker en ny högre vibration av ljus och kärlek.

När hjärtchakrat med ren medvetenhet är aktivt i er verklighet, så kan hjärtchakrat nästan existera som ert kännande medvetande, leta rätt på Skaparens sanning, vägleda er till ljuset och bort från negativitet eller allt som kan förorsaka obalans. Hjärtchakrat har förmågan att absorbera en oerhörd volym av kärlek och i evighet sprida ut den i överflöd. Så snart som en aspekt av er energi färgas av negativitet eller rädsla, så minskas och hindras hjärtchakrats förmåga, den inskränker då hjärtchakrats renhet och expansionskraft, tillika er gudomliga förbindelse med Skaparen.

Hjärtchakrat kan ses som Skaparens tempel inom er, eller en kammare med kärlek som står i gudomlig linje med Skaparens själ. Många människor upplever smärta och kärlek i hjärtchakrat, utan att inse eller uppmärksamma sin förbindelse med Skaparen, medan andra kan framskrida längs sin andliga väg utan att uppmärksamma sitt hjärtchakra och dess storslagenhet, eller så säkerställer de att hjärtchakrat förblir stängt på grund av rädsla. Att väcka upp ert hjärtchakras naturliga förmåga och existens kommer att hjälpa er med ert förkroppsligande av Skaparens själ och hjälper er att förstå illusionen av separation.

Att väcka upp Hjärtchakrat

När man väcker upp hjärtchakrat kan det för många ske ett oerhört frisläppande av negativitet och rädslor, vilka har hållits inom ens hjärtchakra och begränsat dess uttryck för Skaparens ljus. Detta är helt naturligt och borde tillåtas ha sin gång tills hjärtchakrat känns ljusare, mer vibrerande och starkare när man undersöker det. Processen av frisläppande kan underlättas och befrämjas genom att man ber om att Ärkeänglarna för Kärlek och Healing strömmar ut sin energi in i ert hjärtchakra, för att återställa dess naturliga balans och kärleksfulla närvaro, såväl som att hjälpa till med att justera hjärtchakrat med samtliga chakran och aspekter i er varelse.

Vid det här laget behövs en justering med Skaparens själ och hjärtchakra, eftersom det kommer att möjliggöra att ett uttryck och förkroppsligande av Skaparens energi inom den fysiska kroppen och verkligheten kan manifesteras. När man har hjärtchakrat öppet, medvetet och man känner en större känsla av frihet, så kan man be om att få Skaparens ljus från Skaparens hjärtchakra, att den mest ändamålsenliga vibrationen ska strömma djupt in till ens hjärtchakra. Varje person kommer att känna, förnimma, bli medveten om eller uppmärksamma att ljuset på olika sätt strömmar in i ens hjärtchakra. Det är bra att ha intentionen att öppna upp eller överlämna sitt hjärtchakra till Skaparens ljus och kärlek, i vetskapen om att man ständigt kommer att förbli trygg och säker. Att överlämna sig är att tillåta sig att fullständigt slappna av, till Skaparens saliga ljus som bildas och byggs upp inom ens hjärtchakra och cirkulerar inombords och runtomkring hela ens väsen utifrån denna innersta kärleksfulla uttryckspunkt i ens varelse. När ni dagligen låter er uppleva detta så hjälper det er att utveckla ert hjärtchakras medvetenhet, dess kraft och förmåga att vara ett rent uttryck för Skaparens ljus, kärlek och medvetande. Tillåt att en ren harmonisering med Skaparen nu formas, som hjälper ert hjärtchakra att vara det centrala för ert uttryck för allt som utgör Skaparen. Det är utifrån denna existens som ni upptäcker en större förbindelse med Skaparen, samt förmågan att för alltid existera såsom Skaparen, medan ni vistas i en fysisk manifestering.

Varför Hjärtchakrat nu är Betydelsefullt

Det är viktigt att vara medveten om att inte bara ert hjärtchakra blir mer expansivt och kraftfullt; samtliga i världen upplever detsamma. Många själar satsar på att öppna upp sina hjärtchakran alltmer, kanske för första gången på mycket lång tid. De kan ha väntat i livstider på att bli redo att låta sanningen i hjärtchakrat veckla ut sig. Detta innebär att de kan ha mycket att släppa taget om, frigöra och heala för att kunna låta hjärtchakrat återgå till sin naturliga balans. Medan ni kanske under lång tid har arbetat på att utvidga och utveckla ert hjärtchakra, så finns det alltid mer att släppa taget om och utforska inom hjärtchakrat. Kan ni nu i er pågående verklighet och i världens händelser se att mänskligheten går igenom ett kraftfullt hjärtchakra-uppvaknande? Detta är varför så många utmaningar, hinder, dilemman, healing-kriser och konflikter dyker upp för att lösas. Mänskligheten påbörjar sin hjärtchakra-rensning.

I egenskap av en varelse som redan befinner sig i förbindelse och medveten uppmärksamhet med sitt hjärtchakra, så föreligger det ett behov för er att bruka ert hjärtas krafter, er medvetenhet, förståelse och sanning, för att kunna stötta andra i deras hjärtchakra-uppvaknande.

På vilket sätt önskar ditt hjärtchakra stå till tjänst för Mänskligheten?

Vilken energi önskar ditt hjärtchakra sända ut för att underlätta healingen av andras hjärtchakran?

Kom ihåg att du har förståelsen om vad som äger rum för många, men de känner och agerar på vissa sätt. Du har kraften och sanningen att leda andra till en plats av sanning, acceptans och kärlek inom sina varelser och i sina hjärtchakran. Vad ämnar du göra idag? Hur ska du tänka? Hur kommer du att agera i andras närvaro? Vad tänker du ge dem?

Det är dags att inse att det finns en större plan som håller på att veckla ut sig och som leder samtliga till Skaparens kärlek.

Placera er tillit och tro i mig så ska jag leda er framåt!

Med kärlek till varje energi, medvetande och själ på Jordens samtliga nivåer.

Jag är Skaparen manifesterad.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...