Sananda ger Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 19 augusti, 2018

Med vind i seglen

Marken du står på känner vågens smekning där i vattenbrynet. Med vind i seglen kommer du nu att segla ut på öppet hav. Evighetens hav är källornas källa i evigheternas evighet. Med vind i seglen ska du föras ut på detta hav. Minnet av detta hav finns inom er som en smekning. Minnet av detta hav förebådar tiden av innerlig och äkta hänförelse. Minnet av detta hav ska äntligen finna sin väg in i era liv. Det är genom viljan att känna hur denna källa finner sin väg in i dig, som källan finner sin väg in i dig.

Ynnesten att få visa vägen, är stor. Med ditt eget språk ska Jesus, alltså jag, ombesörja att du ljuder av källornas källa. Med vishet och kunskap, kommer man långt. Ut på evighetens hav seglar man med vind i seglen. Du är visdomens källa, och därvidlag finns inga tvivel. Med ljusfyrar i mörkret ska du alltid hitta vägen. Möjliggör för direktiven att föra dig till ljusets källa. Kasta loss!

Du förs ut på havet, från den förtöjning du haft på land. Månens ljus kommer vägleda dig i natten. Månens ljus kysser vattnets spegel. Hummandet från din mun får din kropp att vibrera. Läkande vitt ljus faller ner med hjälp av vibrationen, och för alla sorger, och allt gammalt osunt ut ur din kropp. Det stora eviga vattnet fungerar som en katalysator. Du följer ljuset med din tanken, genom hela kroppen och låter det tunga föras ner, och ut genom dina fötter. Du fylls nu på med det vita ljusets högsta vibration, och dina celler läks.

Med det kvinnliga ljuset ifrån moder måne får du nu en glimt av vad som finns där under vattenytan. Du skymtar en enorm katedral, som är så gnistrande vacker att du häpnar. Katedralens grund står stadigt på havets botten, och dess tinnar och torn pekar ivrigt upp emot himmelen. Du ser tornet nedanför dig, nästan inom räckhåll. Det du gör nu förenar himmel och jord. Det du gör nu är välsignat, därför att viljan att komma ut ur vetenskapens kruka är stark hos dig. Människosläktet är vuxet nu. Därför har du känslan av att vilja hänge dig åt källornas källa. Du önskar bli lyft upp ur ditt eviga simmande i havet. Märk hur dina känslor svallar, som vågorna på detta hav. Det är på gränsen mellan himmel och hav som det stora perspektivet blir synligt. Det är här på havets heliga yta som kommunikationen tar form.

Den kända världen finns precis på ytan. Den okända världen finns under vattnet, men också keruber och änglars riken ovan ytan. Mellan himmel och jord, står du – alltings mittpunkt. Du är mittens rike. Du är ursprunget till allt liv, till all visdom, och all gudomlighet. Det finns inget liv utan dig. Det är du som bär upp himlavalvet på dina axlar. Det är du som får världens alla hav att fryntligt kalla kraften ifrån ovan och nedan att sammansmälta. Under dig finns källan av jord och vatten. Ovan dig finns evigheternas evighet, himmelriket. Det viljestarka medvetandet förbereder Moder jord och människan att höjas ur havet. Den sköna katedralen som legat dold under vattnet, börjar resa sig upp ur det höljda djupets mörker.

Du lägger armarna omkring dess högsta spets, och låter dig dras med upp mot himmelen. Den dolda kraften från moder jord, får styrka ifrån moder måne. Det starka ljuset ifrån ovan, lyser upp världen under dig. Du färdas långt upp mot stjärnorna. Den stråle av ljus som möter upp, hörsammar din önskan om återupprättelse för moder jord. Det är dags att möta upp den kallelse som ni så länge känt. Du är på väg att möta upp din eviga själs ursprung. Mötet med din själssyster eller bror, har förebådats länge. Mötet med din själssyster eller bror, fungerar för moder jord, såsom kundalini fungerar för din kropp. Det är genom dig som livet på jorden kan restaureras till Kristusstatus. Den förening som sker mellan dig och din själssyster eller bror, ger dig en ny energikropp, och Inkamästare skall åter vandra på jorden. Deras arv förs tillbaka på en stråle av ljus.

Med din nya ljuskropp klättrar du in i katedralen och låter din kropp sakta sjunka tillbaka ner på jorden. Nu står du på katedralens mittersta våning, där du öppnar dörren, kliver på din flotte, och förs tillbaka till land. Du har återupprättat visdomens tempel, en dimension för dimensionsöverskridande kommunikation. Låt dig själv finna vägen till din inre katedral för att åter kommunicera med dina systrar och bröder. Deras kraft förfinar er. Halleluja systrar och bröder. Halleluja för att vi åter har funnit varandra…

… i Hem ljuva hem

Jesus Kristus

Du gillar kanske också...