Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 augusti, 2018

Lyssna på era känslor

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla

Ni är de bästa domarna för att avgöra om något är rätt för er, eller inte och ändå ser vi så många av er som ber andra att guida er. Vi ser er i er osäkerhet, sökandes efter svar från andra och ni tenderar att titta väldigt lite inom er för att hitta svaren. Här är en bra indikator på om något är rätt för er: Om det vore omöjligt för någon att “prata er ur det”, då är det rätt för er, men om det går för någon att “prata er in i något”, då är det inte rätt för er.

Ni behöver inte bli övertygade om att göra något som på ett överväldigande sätt drar er mot det, men ni behöver verkligen bli övertygade om att göra något som ni inte är helt säkra på och som ni verkligen inte är passionerade att göra. Om ni behöver påminna er själva om vad ni är passionerade att göra, så gör en lista på alla saker som ni känner passionerat för och använd denna lista för att hjälpa er avgöra om något är rätt för er.

Men, låt inte bara listan bestämma. Tona in till vad som pågår inom er, för att se om den speciella versionen av er passion är rätt för er. Kanske den är det, men kanske att “timingen” inte är rätt. Så igen, detta är något som ni inte kan få genom någon annans åsikt. Ni kan inte fråga någon annan om “timingen” är rätt för er, eftersom de inte vet. Men, om ni är ärliga mot er själva, så vet ni.

Ibland, så vill ni alla göra något, så mycket att ni börjar agera, även om det inte är i linje med hur ni känner er och vi förstår det. Ert samhälle är baserat på så mycket görande, men det är dags att ni blir bekväma med att inte göra. Det är dags att ni blir bekväma med att vänta och ta emot, snarare än att ni går ut och “fixar” något.

Ni har så mycket guidning inuti er, så att om ni någonsin behöver be om någon annans åsikt, så vet ni att ni inte lyssnar till er guidning. Ni vet att det är ert sinne som försöker övertyga er och ni tycker att ni behöver hjälp. Ni vill ha lite stöd, när “sinnets spel” försöker övertyga er om något, men era känslor gör aldrig så, så lita på dem. Lita på dem mer än ni litar på någon annan i era liv.
Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över att ansluta till er alla.
Översättare:
Marie Silja

You may also like...