Meditationens ord 14-20 septemeber 2014

Söndagsmediation 14 september, 2014
Av IngaLill Enadea

Guldet i vårt hjärta medti 14/9

Målning: Bo Andersson

Välkommen till vår stund i frid
du som är jag i annan tid
jag finns hos dig, så tätt intill
Nu kan du aldrig mer gå vill!

”Hur ska det bli, hur ska det gå”
är frågor som jag svarar på
Djupt därinne, i din själ
jag talar om att allt är väl!

Så många liv du gått på jord
och sökt din väg i andras ord
Att vägen via hjärtat går
står nu helt klart i glädjens spår!

Du som kom hit i viktig sändning
står nu inför ditt livs förändring
att höjas upp och få tillbaka
allt som du Är och fått försaka!

Du föddes med ett ljus så starkt
som sedan sänktes ner mot mark
av anpassning till mänsklig möda
och en allmer otjänlig föda.

Trots världens larm, i allt som sker
den nya gryningen du ser
så sakta, men ändå med fart
ska allting bliva uppenbart!

Till dess, tro på dig själv och vet
att du bär ljusets kraftfullhet
Vi möts i hjärtats tempelssal
till kärleksplats transcendental.

Kom hit var dag en liten stund
till mig i fridens glädjelund
Gå sedan ut och skapa fred
i tanke, handling – ge besked:
– att ingen enda ensam står!
Hand i hand vi vägen går!

Sananda

Du gillar kanske också...