Sananda och KaRa via James McConnell, 10 februari, 2019

Sananda och KaRa

via James McConnell

10 februari, 2019

Jag är Sananda. Som alltid är det ett nöje att vara tillsammans med er och att kunna hjälpa er i dessa meditationer.

Men jag lämnar er nu för någon annan som skulle vilja komma in och dela med sig till er. Någon som har kommit in här förut och som kommer att ha kontakt med denna grupp alltmer när vi fortsätter vidare.

All min frid och kärlek vare med er alla.

KaRa (kanaliserad av James McConnell):

Jag är KaRa. Det är underbart att åter vara tillsammans med er och att få ha dessa möjligheter att kunna få dela med mig till denna grupp och till alla de många bortom denna grupp, som genljuder till dessa ord, som lyssnar till dem och förmår ta dessa ord till sin självaste varelse.

För i och med att förändringarna fortsätter ske, så sker de inte bara utanför oss själva, utan inom oss, för många av er förändras med all säkerhet inombords. Ert medvetande höjs för var dag som går – nej, till och med för varje ögonblick som sker. Medvetandet kan inte hejdas. Höjandet av medvetandet kan inte hejdas och kommer inte att hejdas. För i och med att medvetandet fortsätter höjas, så fortsätter ni höjas. Hela livet här på planeten höjs fortsättningsvis.

De av oss som befinner oss ombord på våra Plejadiska rymdskepp, de av oss som är de utsända som kommer till många över hela planeten, genom många olika källor, många olika kanaler, på många olika sätt som för fram dessa budskap; det är vi som verkligen för fram dessa budskap.

För avslöjandet såsom ni har känt till det, eller så som ni har förväntat er det, kommer kanske inte att äga rum på det sätt som man tidigare har förväntat sig, det kanske inte kommer från regeringen, ledarna i regeringen. Men det kommer, och det kommer att komma igenom självaste människorna. Genom dessa av er: alla er, ljusarbetarna, krigarna, bärarna och ni som delar med er, ni som delar med er av ljuset. För ni är de som kan hålla detta ljus. Ni är de som förankrar det här, ni upprätthåller det och så sprider ni det vidare.

Det är till er, vår kära familj, som vi ger detta ljus – sanningens ljus, visshetens ljus, och som avslöjar allt som har undanhållits er. För tiderna nalkas då även avslöjandena kommer fram.

Ni har hört talas om Primärdirektivet. Och javisst, vi har varit tvungna att hålla oss till primärdirektivet, precis så som de andra här som associerar sig med Jorden nu har varit tvungna att hålla sig till det.

Men jag ska nu tala om för er, och många börjar också komma fram och delar detta med er: nu handlar det inte om Primärdirektivet, allt rör sig bortom det. Allt rör sig till en ny fas av avslöjanden. Det rör sig till andra områden av uttryck som kommer att leda avslöjandet till er. Nu visas alltfler rymdskepp för er – inte bara för er ljusarbetare, utan för alla som tittar upp i skyn. För det kommer att bli alltmer överväldigande för alla som förnekar denna insikt, detta avslöjande och denna visshet för er. Det blir alltmer överväldigande för dem att kunna undanhålla detta, som om de skulle kunna undanhålla en lavin. Det kan de inte. De kan inte heller stoppa lavinen av avslöjanden. För det är bortom deras förmågor att försöka göra det. Man kommer emellertid att försöka göra det. Men man kan bara göra så mycket.

För nu har vi inte bara alla dessa vilka ni kallar Galaktikerna här, som arbetar för att få detta att ske, utan vi har Högsta Skaparens kraft direkt bakom detta åtagande för att få allting att framskrida, för att förverkliga allt detta. Och som jag tidigare sade och som många har sagt, så kan detta inte längre stoppas.

Tiderna som kommer blir verkligen storslagna, i och med att vibrationerna fortsätter höjas runtom på planeten. Och vi, alla vi som är Plejaderna, Arkturierna, alla från Sirius, alla från Andromeda och de många andra som ni inte ens hittills är medvetna om; vi kommer alltmer att associera oss med ledarna här på planeten, såväl som de ’potentiella ledarna’ som nu håller på att stiga fram. När jag säger ’potentiella ledarna’, så talar jag om alla er som kommer att stiga fram när tiderna kommer, när vibrationerna har höjts tillräckligt, när det är tryggt för er att stiga fram till de många rådförsamlingar som ska bildas.

Och ni, de av er som har lutat er tillbaka och sett på hur regeringen snurrar runt er, ni kommer nu att stiga fram när ni blir kallade. Ni kommer att stiga fram, för ni bär på minnena, ni har vetskapen inom er gällande vilka ni är. Och denna vetskap kommer att ta er till dessa positioner. Ni kommer att inta era rättmätiga platser och på nytt återuppta era mantlar av ansvar.

Jag säger ’på nytt’, för många av er har gjort detta tidigare. Ni återvänder helt enkelt. Vissa kommer att återvända till sina hem. Men många av er kommer att bestämma er för att stanna kvar här och få se när de olika uppstigningsvågorna genomförs. Ni kommer att hjälpa till i uppstigningsvågorna. De av er som sannolikt hör till den första vågen, kommer att hjälpa till med den andra vågen. Och de som tar sig vidare i den andra vågen kommer att återkomma och hjälpa till med den tredje vågen. Det är på det viset som det går vidare.

Detta är hur ni sprider ljuset och kommer att fortsätta sprida ljuset. För, mina kära vänner, ljuset är allt som finns. Men i världen förekommer det ondska. Ja, ni måste vara medvetna om detta. Men ni måste också veta att det inte finns tillräckligt med ondska för att övervinna kärleken och ljuset inom er. Var ständigt medvetna om det. Ifall ni märker att ni på något sätt blåses omkull av dem som hör till de mörka styrkorna, blås tillbaka på dem med ert ljus och er kärlek så drar de sig tillbaka. De kommer att dra sig tillbaka till det mörker därifrån de kom. De som nu bor i mörkret fanns emellertid en gång i tiden inom ljuset. För innan det överhuvudtaget fanns någonting annat, så fanns det ljus när skapelsen uppstod.

Jag är KaRa. Jag gillar dessa tider som jag får tillbringa tillsammans med er och dela med mig till er på det här sättet och att få hjälpa er att fortsätta ta er vidare under er förändringsperiod.

All min frid och kärlek vare med er alla. Framöver kommer jag att återkomma många gånger.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...