Sananda via John Smallman, 22 maj

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

22 maj, 2016

Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus!

Nu är det intressanta tider på gång! Det är mycket som sker i de fysiska rikena, vilket aldrig tidigare har skådats. Stabiliteten i flera av era ”demokratiska” regeringar är inte längre säkrad, eftersom missnöjet ökar med hela den politiska processen bland medborgarna i de olika länderna. De valda tjänstemännen verkar vara antingen omedvetna om situationen eller så är de ovilliga att ta itu med den. Det är utifrån sådana situationer som revolutioner föds. Enorma förändringar är på väg att äga rum, vilka kommer att förvåna och chockera er, när de verkliga planerna hos flera som har makt- och auktoritetspositioner över er, blir avslöjade av missnöjda hantlangare och anställda. Visselblåsare dyker upp överallt, med information som har hållits dold, men som borde ha fått vara offentlig. När detta fortgår, så fortgår även folks missnöje och det leder till förändring. I detta fall till enorm förändring! Alla avslöjanden gällande endemisk korruption inom högt uppsatta positioner, sker som ett resultat av mänsklighetens kollektiva beslut att vakna upp från sin dröm. Det som så länge har legat fördolt, kan inte längre hållas undangömt och när alltmer av den endemiska korruptionen avslöjas, kommer det för alla vettiga varelser att bli tydligt att en förändring är nödvändig. Därför kommer en förändring att ske. Det här har vi under en tid talat om för er, för att ni ska vara redo och många förändringar är mycket nära förestående.

För många förefaller det troligen som om vi har använt ord och fraser som ”snart, nära förestående, mycket nära, snarare än ni kan föreställa er” med en nonchalant ignorans för det sätt som tiden utvecklar sig på Jorden. Detta är helt säkert inte fallet. Det tar tid för betydelsen och ofrånkomligheten i de kommande förändringarna som vi talar om, att få slå rot i ert medvetande så att ni ska kunna stärka er kollektiva avsikt att fullfölja dem. Det är det som har varit på gång under de senaste åren, när alltfler människor har blivit medvetna om den korruption och oärlighet som är endemisk runtom i världen; inom regeringar, internationella bolag, stora banker och globala industri-kolosser, vilka ni har fått höra är ärliga och pålitliga, av dem som styr dem. Nu vet ni att detta inte stämmer, och alldeles nyligen fattade ni ett kollektivt beslut att upplösa det gamla systemet så att ett nytt och okorrumperat system kan skapas i dess ställe, som tjänar hela mänskligheten.

Som ni mycket väl är medvetna om, så är krig en business för stora industribolag och de banker som finansierar dem och de tjänar förmögenheter på massornas lidande. Detta kommer att förändras. Små grupper av synnerligen förmögna, inflytelserika och mäktiga människor har kontrollerat den globala ekonomin och politiken alldeles för länge och deras styre kommer att komma till ett abrupt slut. Mycket av den strävan som för närvarande pågår runtom på planeten, är ett resultat av deras sista desperata försök att hålla kvar sina maktpositioner genom att förorsaka konflikt och stort lidande på så många platser som möjligt för att skapa storskalig rädsla. De hoppas kunna militarisera en ännu större del av världen så att de ska kunna låsa ner den och fortsätta kontrollera er. De kommer inte att lyckas med det!

Här i de andliga rikena är vi mycket medvetna om den frustration som ni upplever när ni förväntansfullt väntar på de utlovade förändringarna som kommer att införa fred på Jorden, samt mat, husrum och trygghet för alla på planeten. Mänskligheten har beslutat sig för en kollektiv avsikt att dessa förändringar ska ske och därför kommer de att göra det. Kraften i er kollektiva avsikt är sannerligen enorm, ni har kollektivt valt att vakna upp och det kommer ni att göra. Ni befinner er redan i processen av att göra det och det finns inte den minsta möjlighet att ni ska ändra er eller backa er uppvaknandeprocess. Det som ni kollektivt har valt att uppnå går inte att hejda.

När ni läser detta, tillåt er att sjunka in i den mest centrala delen av er varelse där Kärleken lyser, strålande och motståndskraftigt i varje stund. Ni förblir för det mesta omedvetna om Den, för ni tillåter tvivel och rädslor att styra era tankeprocesser. Att gå djupt inombords åtminstone en gång dagligen är absolut nödvändigt för ert välmående, så försumma eller glöm inte bort att göra det, och när gör det, så öppnar ni med säkerhet upp er till Kärlekens överflöd som bor därinne, i väntan på att ni villkorslöst ska acceptera Den. Den finns alltid där för er, men Den tvingar eller tränger sig inte på er. Kärleken är oändligt kraftfull och oändligt varsam. Det verkar sannolikt vara en paradox för de flesta av er, men det är Sanningen, för inget annat existerar!

Kärleken verkar inte vara närvarande inom er för ni har alla, i något skede, blivit ledda att tro att ni är ovärdiga och därför tror ni inte på att ni kommer att finna Den inom er. Släpp taget om dessa ogiltiga och sanslösa övertygelser, påminn ofta er själva om att ni är Guds älskade barn, som för evigt vistas i Hans gudomliga omfamning, och förkasta alla negativa själv-dömanden som tynger ner er med en helt falsk känsla av värdelöshet vis-a-vis Gud. Det som Gud skapar är evigt, liksom Han själv, för evigt perfekt och för evigt oändligt älskad. Och Han skapade ER! Eller tror ni inte det? I så fall varifrån kom ni? För det finns ingen annanstans!

Många av er har naturligtvis gång på gång blivit sårade, av dem som ni trodde älskade er och det har förstärkt den underliggande känslan av att inte vara tillräckligt bra, en känsla som ofta förnekas för den är så smärtsam att bli medveten om. Nu talar jag om för er, och inte på något sätt för första gången, att det är ytterst felaktigt.

Det finns ingenting som rör något av Guds barn – och alla är Guds barn – som är oacceptabelt, ovärdigt, elaksinnat eller äckligt. Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus! Vänligen, jag ber er, släpp taget om alla fullkomligt osanna själv-dömanden och tillåt Kärleken inom er att flöda. Ni är alla gudomliga kanaler genom vilka Kärleken starkast önskar flöda. Kärlekens natur är att flöda, men för att den inte tränger sig på eller kräver det, så kan Den inte flöda genom er om ni inte låter Den göra det. Era egna negativa själv-dömanden begränsar eller blockerar flödet fullständigt, till er själva och till hela mänskligheten.

När ni accepterar er själva, så accepterar ni Gud in i era liv och då genomsyrar Hans oändliga Kärlek er fullständigt och flödar ut från er till världen i stort, och påverkar direkt alla som ni samspelar med på något sätt överhuvudtaget. Just nu befinner ni er på Jorden för att göra just det. Ni har alla valt att vara här just nu, för detta gudomliga syfte och er roll är absolut oumbärlig.

Förkasta alla negativa själv-dömanden och bortse från allt negativt dömande som andra försöker pådyvla er. Var kärleksfulla i varje ögonblick, med andra ord, var er själva! Det är därför ni är här. Och när ni lever ärligt som er själva, så förändras hela världen när det overkliga bara faller bort och Kärleken genomsyrar allting.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

You are all beautiful beings of intense Light!

May 22, 2016 by John Smallman

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...