Sananda och OWS via James McConnell, 23 maj 2021

 

Sananda och OWS via James McConnell

den 23 maj 2021

 

Jag är Sananda. Jag kommer idag, i dessa ögonblick. I dessa tider med hög frekvens. En högre frekvens som ni alla hjälper till med att åstadkomma. Ni alla har arbetet flitigt, ibland medvetet och andra gånger omedvetet i ert drömtillstånd medan ni sov, då ni har arbetat med att få ihop detta rutnät av Kristusmedvetande och ta kopplingen tillbaka, ta Ljuset tillbaka till planeten. Detta är vad ni kom hit att göra.

Detta har varit ert uppdrag: Att först väcka upp er själva och att sedan hjälpa till med att på nytt väcka upp hela planeten och befolkningen på planeten. Inte bara människorna, utan även djuren, växterna och mineralerna, samtliga blir väckta på nytt, samtliga tas allt högre upp till de högre vibrationerna. Dessa högre vibrationer som den här planeten en gång i tiden helt och hållet omfattade, vilka en gång i tiden fullständigt upprätthölls här.

Och självaste Gaia lät sig själv sjunka ner, sjunka i sin vibration och tillåta och öppna upp denna process för hela mänskligheten att även låta sig sjunka ner som ett experiment, så som ni har hört talas om detta.

Men det här experimentet är över, har varit över under en tid. Och den upplevda illusionen som finns där, eller skenbarligen finns där, för den finns verkligen inte där, fastän Gaia håller utrymmet, håller ett utrymme – hon håller fortfarande denna lägre vibration kvar – så finns den faktiskt inte längre här. Den har endast baserat sig på illusionen, baserat sig på varseblivningen av denna illusion. Allt det handlar om vilseledande av dem som hör till mörkrets styrkor, när de försöker hindra er från att se verkligheten som ligger där rätt framför alla. De håller den dold för er. De håller er i ett hologram så att ni inte kan se. Ni kan inte se att slöjan som så länge fanns där och som de skapade, faktiskt inte längre finns kvar.

Ni alla kan när som helst, i varje givet ögonblick, se igenom och se in till vibrationerna av högre frekvens. Ni kan se de högre dimensionerna. Ni lever kanhända inte ännu där, för ni har tillsvidare inte bemästrat uppstigningsprocessen. Ni har ännu inte bemästrat illusionen, eller er själv inom denna illusion, men ni arbetar på det. Ni arbetar alla på att bemästra er själva. Och det var er diskussion tidigare; hur ska ni bemästra er själva inom den här illusionen så att illusionen inte längre finns kvar. För den finns, faktiskt och i verkligheten, inte längre kvar. Den är bara som i er film ”The Matrix”. Det finns ingen sked. Det finns ingen slöja. Det finns ingen illusion. Den finns bara fortfarande inom programmeringen av era chakra-center.

Men det är när era chakra-center på nytt kopplas till Kristusmedvetandets Rutnät, som hjälper till med att släppa programmeringen, såväl som med den Violetta Flamman som Saint Germain har återinfört till den här planeten, som alla nu förmår hitta utrensningen av denna programmering.

Vilket verktyg ni än använder, vilket sätt ni än finner, bara fortsätt vara medvetna om att ni bemästrar den här illusionen. Ni ärmästarna. Ni är inte de som blir bemästrade längre. Ni är inte längre slavarna. Ni är mästarna.

Ni är de, eller den, som går före alla andra, eller många över hela planeten. Inte alla, med all säkerhet, men många. Ni är Vägvisarna. De som med ett syfte kom hit för detta uppdrag. Detta uppdrag att väcka upp andra. Att hjälpa till med att väcka upp så många ni kan. Och detta är varför ni är här, för att göra det nu. Det är vad ni befinner er rätt på vändpunkten till att göra nu.

Det har ni fått höra många gånger. Jag har flera gånger talat om mållinjen. Och många av er är på väg till denna mållinje. Denna mållinje som många inte ens kan se. För återigen, så har de inte ögon att se med. Men ni, ni har ögon att se med.

Om ni ser klart genom ert tredje öga, så ser ni mållinjen. Ni ser att den ligger där, rätt framför er. Och ni behöver bara sträcka ut er. Det enda som håller er från att göra det är er hjärna. Programmeringen i er hjärna. Programmeringen i era lägre chakran.

Men återigen, när era chakran på nytt kopplas till Kristusmedvetandets Rutnät, så skingras denna programmering. De minnen som har hållit er nere i detta illusoriska program, allt det kommer att skingras och det håller på att skingras. Och allt det följer med era DNA-processer, såväl som denna uppvaknande återkoppling. Återkopplingen tillbaka till de ursprungliga tolv strängarna av DNA och till och med bortom det. Många av er kommer till och med att ta er bortom det.

Men allt det handlar om vibration och medvetande. Vibration och medvetande. När ni fullt ut begriper vad det innebär, vibration och medvetande, så är allting vibration och medvetande. När ni fullt ut begriper vad det innebär, så kommer ni fullständigt ta in detta, allt det här som vi har gett er, allt som ni har fått ta emot från era högre själv och på många olika sätt, allt detta kommer att komma samman som en och ni kommer att vara den enda.

Jag är Sananda och nu lämnar jag er i frid och kärlek. Och att ni alla ska komma samman och dela med er. Dela med er vad ni vet. Dela med er vad ni har blivit medvetna om närhelst ni förmår. Dela det vidare till era bröder och systrar närhelst ni kan. Närhelst de ber om det. Närhelst de letar efter något. Något som på nytt förenar dem med sina högre själv under deras uppvaknandeprocess.

 

EN SOM TJÄNAR (ONE WHO SERVES) Kanaliserad av James McConnell

Om, mani, padme, hum, om, mani, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här och vi är redo för era frågor om ni har några.

Vi vill bara tala om för er att vi är så stolta över er alla. Er alla som fortsätter att komma samman och arbeta på dessa processer. Vi vet att det är svårt.

Vi vet att det är svårt att vara medvetna om dessa saker som pågår i er värld inom illusionen och att förmå stiga ut ur denna illusion, på många sätt och vid olika tidpunkter. Inte hela tiden, vi vet. Men vid olika tidpunkter förmår ni stiga ur denna illusion och varsebli den faktiska verkligheten som ligger där rätt framför er.

Vi är nu redo för era frågor. Ni kan slå på ljudet på era telefoner och ställa er fråga ifall ni har någon. Om inte, så fortsätter vi.

Gäst: Jag har en fråga. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Bra. Känner ni till ett näringstillskott som heter ’NanoSoma’?

OWS: Det gör vi verkligen. Och det är något som kommer att introduceras och nu har introducerats till befolkningen. Sakta till att börja med, men det kommer att ta fart. Det tar fart och i vibration lika mycket som ni talar om era med-beds och dessa liknande saker. De nya teknologierna som kommer fram.

Allt detta är en del av den här högre vibrationen. För ni förstår, detta som ni har talat om är inget som man kan arbeta med i de lägre vibrationerna. Det kan endast användas inom de högre vibrationerna. Så det skulle inte ens bli introducerat förrän vibrationerna har uppnått en tillräckligt hög frekvens här, förstår ni? Frekvensen höjs, så därför kan nu alla de här olika medicinska procedurerna och dessa av era hälsoprodukter, och alla dessa saker, kopplas samman med de högre frekvenserna, förstår ni? Detta är hur det fungerar. Besvarar detta din fråga? Och Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi har inget. Vi lägger inte till något här.

OWS: Mycket bra. Var detta till hjälp för dig? Utan att exakt berätta vad det är eller vad det kan användas för. Det är något som du kan forska i nu och ta reda på det specifikt. Men vi kan tala om för er att allt fler människor, de uppvaknade, börjar använda detta, och de kommer att få stor nytta av det, så väl som av många andra former av hälsoprocesser som här kommer fram. Okej?

Gäst: Det är jättebra. Jag hörde att det är menat att vara något som på något sätt startar om ens kropp. Och jag har beställt en del och ser fram emot att få börja med det.

OWS: Och vi skulle vilja be dig, att när du börjar med det och du finner nyttan med det, att du skulle dela med dig till alla som kan vara intresserade av att höra om detta, okej?

Gäst: Naturligtvis. Javisst.

OWS: Du kan vara … vad heter er grej? … Försökskaninen!

Gäst: Japp.

OWS: Ja. Finns det övriga frågor här?

Gäst: Jag har ett antal gånger, från ett antal källor hört att den fred som är på väg, eller som på ett visst plan råder här, ska vara i ett tusen år. Det låter inte som så mycket, så jag tror att det måste vara mer. Vad är er uppfattning om det?

OWS: Det är en känsla av tajmning som kom för länge sedan i era förutsägelser och dessa slags saker som man talade om. Men var inte oroliga gällande antalet år, med all säkerhet. För återigen, så handlar det om en vibrationsfrekvens. Och när ni helt och hållet har tagit er ur denna illusoriska process och funnit er själva i en uppstigningstillvaro i egenskap av uppstigna, så kommer ni inte ha några bekymmer gällande saker såsom tidsramar; om det så är tusen år, eller en miljon år, eller vadsomhelst så spelar det ingen roll, förstår du? Shoshanna, har du något att dela med dig?

Shoshanna: Vi ska berätta om detta. Får vi berätta, Kära Du?

Gäst: Ja, varsågod. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, den här tanken om ett tusen år av fred är en metafor, förstår du. Det är en metafor för mänskligheten att förstå att fred är en skapelse av den mänskliga själen, av den mänskliga hjärnan här på den här planeten, att den är en skapelse.

De tusen år som det talas om är tanken att freden kommer att bli inrotad i den mänskliga rasens mentalitet och förståelse. Och att det ska ske i tusen år, ingen kommer att ifrågasätta detta. Det kommer inte att finnas något behov av vaksamhet, inget behov av förståelse. Det kommer att entydigt råda fred bland människorna.

Nåväl, ifall denna vibration upprätthålls i människornas hjärtan, så kommer freden att fortgå. Vad som är viktigt i denna process är att denna fred omfattande tusen år, måste inrotas i mänsklighetens själ, förstår du. Och om den störs, så kommer processen att behöva bearbetas på nytt genom vaksamheten hos alla som förstår detta, förstår du. Så det kan bli miljoner av era år, eller inte, beroende på hur mänskligheten kan upprätthålla denna idé. Namaste.

OWS: Ja. Och vi ska också tillägga här att ni sannolikt ser på det här från ett perspektiv av att vara människa som fortsätter att reinkarnera hit i tusen år, eller vad det kan vara. Och vi skulle vilja säga att det sannolikt inte är så att ni fortsätter att reinkarnera hit på nytt och på nytt. För det finns en hel galax och ett universum att utforska. Gå modigt dit ingen annan förr har gått.

Gäst: Tack. Det låter bra.

OWS: Ja. Finns det övriga frågor här?

Gäst: Jag vill bara fråga ifall ni kan säga något om min rodonitkristall. Den föll ur mina händer bokstavligen precis här i mitt rum och försvann spårlöst. Jag undrade om det kanske hade något att göra med det som Marylous kristaller gjorde, eller kanske den besökte Marylous kristaller (skrattar). Har ni något att säga om detta?

OWS: Vad vi kan tala om för dig är att du inte ska bekymra dig. Var inte orolig, för det är bara något som är en materiell ägodel, kan man säga. Fastän den har en vibration för dig som vi förstår det, så är det inget som du behöver bekymra dig över. Och du förstår, så snart du inte längre bekymrar dig över det, så snart du har släppt taget om att hålla fast vid den, så kommer den tillbaka till dig, förstår du?

Gäst: Okej. Häftigt. Tack.

OWS: Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi håller med. Vi håller med det.

OWS: Ja, mycket bra.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Jag vet att vi gör ett bra jobb med att använda vår urskiljning. Men jag lyssnade på en intervju, en video med James Gilliland och Gene DeCode. Och Gene DeCode sade att Ashtar Command svek Alliansen och tog över en utrensad underjordisk DUMB och använde den till människohandel. Finns det en ond grupp som låtsas vara Ashtar Command? Eller är det en liten fraktion i denna grupp som inte är godsinnad, eller skulle det ha kunnat vara falsk information?

OWS: Vi vill säga dig att det finns en liten bit av allt i detta. Det finns med all säkerhet de som låtsas eller försöker porträttera olika aspekter av dem som är av Ljuset, där de låtsas att de är av Ljuset men de är inte av Ljuset, förstår du?

Det här sker i flera aspekter på många sätt för dem som är omedvetna om vad de försöker göra. Du förstår, de kan komma in på flera olika sätt för att vilseleda dem som är av Ljuset.

Men det är inte något som du behöver oroa dig för. Om det kommer upp i era olika Intelkällor, så är det något där du använder dig av din urskiljning. Låter det rätt? Känns det rätt? Låter det vettigt för dig i termer av ditt sunda förnuft-typ sätt att se på saker? Men mest av allt, känns det rätt? Genljuder det inom dig? Och om det gör det, så är det så. Om det inte gör det, så låt det vara så också. För det spelar ingen roll ifall de är eller inte är det.

Ashtar och Ashtar Command är verkliga och hör till Ljuset. Så det är inte något som du på något sätt måste bekymra dig över. Bara vet att du är skyddad, okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi lägger inget till detta.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Det är vad jag kände. Jag vet att Ashtar Command är godartad. Jag tänkte bara att kanhända en del låtsades vara av denna fraktion och använder sig av det.

OWS: Ja. Försöker få till ett dåligt namn för allt detta.

Gäst: Japp. Tack.

OWS: Ja, Finns det andra frågor innan vi går vidare till era mejlfrågor?

Gäst: Hallå, kan ni höra mig?

OWS: Ja.

Gäst: Jag har inga frågor. Jag ville bara säga tack utifrån mitt hjärta och från alla oss inom gruppen. Tack för er kärlek och er ständiga vägledning och hjälp. Tack för kärleken till mänskligheten. Tack.

OWS: För all del. Väldigt så.

Men vi skulle vilja vända på detta om vi kan och säga tack till er alla för allt som ni gör. Ni förstår, vi har sagt detta på många olika sätt, men vi vet inte om det ännu helt och hållet har sjunkit in, hur viktiga och värdefulla ni alla är för hela denna process.

Inte för att placera er på en piedestal, eller något av det slaget, för det skulle vi aldrig göra, utan för att hjälpa er att förstå bara hur mäktiga ni alla är. Och när ni kommer samman på det här sättet och gör dessa meditationer och ännu mer, när ni samlas inom era olika Fortsättningskurser, så är ni mäktiga, verkligen. Shoshanna?

Shoshanna: Vi ska tillägga. Får vi tillägga något, Kära Syster?

Gäst: Ja, varsågod. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, uppskattningens vibration ger nåd till alla. Namaste.

OWS: Det är mycket bra. Finns ytterligare frågor? Då är vi redo för er mejlfråga. Har ni den?

Gäst: Ja, tack, One Who Serves. Den här personen frågar: ”Finns det fortfarande onda utomjordingar på planeten? Vänder de sig till Ljuset? Och vilket kan statuset vara för att de överlämnar sig? Tack.”

OWS: Vi kan berätta för er att det med all säkerhet finns de som hör till de mörka styrkorna både här på planeten, inuti planeten och ovanför planeten, vilka arbetar på sina skändliga sätt att försöka tillbakahålla uppstigningen. Att hålla fast vid sin kontroll så mycket de förmår. Men de har fått flera, flera möjligheter att vända sig till Ljuset. Att överlämna sig, kan man säga. Att överlämna sig till Ljuset. Att flytta in till Ljuset. Att bli absorberade av Ljuset här, på nytt. Och många har gjort det. Men många håller sig fortfarande undan och kommer inte att kapitulera till Ljuset. De ger inte upp. Och därför försöker de att åstadkomma ännu mer kaos på planeten och med befolkningen. Återigen, så är deras hela målsättning att vara i kontroll och att hindra er från er uppvaknandeprocess.

Vi kan berätta för er att många redan har överlämnat sig. Många har gett upp och har överlämnat sig till Ljuset. Många, många ska ännu komma hit. Så det är en process. Och det är en process som de av er Allians, de i era motståndsrörelser av Ljuset flitigt arbetar med varje dag, i varje stund till och med, för att förverkliga detta fullständiga uppvaknande att ske på denna planet och den här planetens befolkning, okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi ska tilläga något här. Vi ska säga att de som ger efter för den onda agendan känner inte till sin egen kraft. De vet inte vilka de är. De som fokuserar på den onda agendan och dras till den, känner sig svaga i sina hjärtan. De känner sig som om de inte kan tända upp sin egen kraft och sin egen kärlek och sitt eget Ljus, förstår ni.

Så vi vill föreslå att den som ställer denna fråga ska finna sin egen kraft och leva inom sitt eget Ljus. Namaste.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara med frågorna för den här gången. Har du ett avskedsmeddelande, Shoshanna?

Shoshanna: Nej, det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då vill vi helt enkelt bara säga, håll era säkerhetsbälten fastspända. För vägen framöver, fastän den fortfarande är gropig, kommer att börja slätas ut. Det är under processen nu där ni börjar få se ett antal förändringar som är på väg och de kommer inte bara att vara för dem som har ögon att se med, för er, utan de kommer också att öppna många andra ögon.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

Kanaliserat av James McConnell.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...