Sananda via Adele Arini, 8:e april 2018

Sananda via Adele Arini, 8:e april 2018

Det bästa väntar vi ännu på ~ Sananda, 8:e april 2018.

 

Hälsningar mina vänner,

Idag skulle jag vilja tala om de potentiella framtiderna/tidslinjerna, som det Mänskliga Kollektivet står inför, baserat på nuvarande data av Ljus och planetariska vibrationer. Jag är säker på att ni alla vet att framtiden är flytande. Framtiden blir vad ni alla gör den till. Era individuella och kollektiva framtider är väldigt sammankopplade. Tankar, ord, känslor och handlingar, hos bara en person, kan få stora, vidsträckta krusningar över hela planeten.

Det finns ungefär 7,6 miljarder själar, som fysiskt är inkarnerade på planeten just nu. Föreställ er de kombinerade, kollektiva skapelse- och manifestationskrafterna, som ni alla besitter för mänsklighetens och planetens framtid. Om alla dessa 7 miljarder skulle arbeta tillsammans, för att skapa Nova Gaia nu, skulle Nova Gaia kunna manifesteras på mindre än en vecka. Så kraftfulla är ni när ni arbetar tillsammans, i harmoni med ALLA, för att uppnå ett gemensamt mål.

För närvarande är endast 41% av mänskligheten andligt uppväckta. Och av de i den andligt väckta gruppen, är det bara omkring 5% som konsekvent gör sitt bästa för att förkroppsliga Kristusmedvetandet varje dag, eller framgångsrikt har förkroppsligat sina Högre Själv. Resten, 36%, är fortfarande för upptagna med att lära sig innebörden av att anpassa sina liv, till sina högre syften.

Om ni tillhör den här gruppen av 5% (människor som har varit vakna ganska länge, och nu gör mycket bra framsteg, genom att glädjefullt uppfylla sina livsuppdrag), så borde ni verkligen tillbringa minst 15 minuter i meditation varje dag, med fokus bara på skapandet av Nova Gaia. När en vaken person, börjar leva livet fullt engagerad i det stora projektet: ”Skapelse & Manifestation av Nova Gaia ”; kan vi alla här i de högre dimensionella rikena, se den STORA skillnaden som den personen gör för hela planeten. Detta 15-minuters fokus på Nova Gaias utformning, kanske inte verkar så mycket, men effekten från denna lilla övning blir enorm; speciellt när det görs regelbundet.

Börja använda er fantastiska fantasi! Föreställ er att allt ni önskar om hur ert nya, femdimensionella planetariska hem ska bli, och att det verkligheten blir manifesterat direkt i denna övning. Föreställ er att det finns ren klar luft, vatten och mängder med frukt/grönsaker överallt – lättillgängliga utan kostnad för alla på planeten. Föreställ er att hela denna planet blir renad och healad från all toxicitet och förstörelse, som mänskligheten förorsakat Henne under eoner. Föreställ er att alla lever i perfekt harmoni; och ger varandra den ovillkorliga kärleken och respekten som varje själ förtjänar att få. Föreställ er att alla medlemmar av mänskligheten, helt har kommit över olikheterna. Det är fullständig och absolut acceptans, inkluderande och enighet inom allt hos mänskligheten: oavsett hudfärg, religion, utbildning eller finansiell bakgrund, nationer/språk, sexuell läggning etc.

Visualisera en värld där pengar inte existerar. Där ni får allt ni behöver utan någon kostnad för er. Utan kostnad för någon. Visualisera att varje enskild person på jorden, känner sig glad, lycklig och mycket fulländad; lever sina liv med så mycket passion varje dag, gör det de älskar och älskar det de gör. Tänk er en värld där alla har perfekt hälsa. Där åkommor och sjukdomar inte längre finns, och att ”processen av åldrande” bara är ett minne blott.

Visualisera att hela det mänskliga kollektivet blir så andligt utvecklat; så mycket att allas Gudomliga, andliga krafter för Skapelse och Manifestation, är fullt uppvaknade och användbara. När detta händer, öppnar hela Universum upp för er. Det ”de ni” idag, skulle kalla mirakel, kommer en dag att bli en helt vanlig förekomst; mirakel kommer att bli det ”normala” resultatet, som kommer då ni använder era kraftfulla kreativa förmågor!

Alla de saker jag kunde göra för att visa mina Gudomliga krafter, (i min mest populära fysiska inkarnation som Jesus Kristus), kan ni framöver också mycket enkelt göra! Förvandla vatten till vin; bota de sjuka, blinda, döva och/eller handikappade; gå på vatten ”styra” vädret, uppväcka någon från det döda etc. är bara några få, mycket grundläggande exempel på era Sanna, Kraftfulla möjligheter! Ni är magnifika, kraftfulla Gudomliga Ljusvarelser; som för närvarande går runt i ”förklädnader” av mänskliga kroppar.

Och här kommer en grundläggande, fundamental SANNING:

I Gud, vår Skapares ögon, är du lika speciell som jag! Du är lika kraftfull; lika älskad och lika Gudomlig. Du är Gud; som går runt på denna planet i den fysiska formen av en mänsklig kropp.

Det finns en mycket viktig anledning till varför meddelandet att ”Du är Gud” så ofta har upprepats, igen och igen. Det finns ett enormt, stort GAP från det att ni först ”vet” någonting, för att sedan ändras till att tro på någonting, och sedan slutligen att ”förkroppsliga” något. Ju oftare vi upprepar denna äkta sanning för er, desto djupare sjunker den i in i ert undermedvetna, fram till den dagen, ni BLIR de Gudar/Gudinnor ni i Sanning är!

Det är nu dags för er att förstå sanningen om vilka ni är. De flesta av er som läser detta, går fortfarande runt och agerar helt kraftlöst, när ni möter de utmaningar som livet placerar framför er. NI placerar utmaningarna som ”till-synes-är-omöjliga-att-vinna-över ”, smack-bang, mitt framför er som ett tillfälle, en inbjudan från det högre, för att ert ”tredimensionella” Själv ska kunna återvända till, anpassa sig till, och kunna förkroppsliga ert superkraftfulla Multidimensionella Högre Själv. När hela er varelse (de fysiska, mentala och känslomässiga kropparna) är perfekt anpassade till ert Högre Själv, kommer ni att ha förmågor för att kunna eliminera dessa utmaningar helt, permanent, en gång för alla. Och livet på Jorden kommer verkligen att vara utan tredimensionella gränser och restriktioner.

Allt kommer till det här:

 

Är ni redo att släppa ALL kontroll? Är ni redo att överlämna er helt, till den Visdom, Kärlek, Ljus, Enighet och Kraft som är ert Högre Själv?

Ett totalt och fullständigt överlämnande av ert liv till ert Högre Själv, är det ENDA sättet för er att kunna uppleva ett så fantastiskt liv, bortom era vildaste fantasier!

Ha fullständig, absolut tro och lita på att ert Högre Själv, ert andliga team av änglar och guider, och vår Skapare Gud, ovillkorligt älskar er så mycket, omätbart. De vill att ni ska få det ni vill ha. De vill att ni ska vara de ni vill vara. De vill att ni bara ska göra det ni verkligen vill i livet, det ni med glädje vill göra. Er Gudomliga, Fria Vilja är fullkomligt respekterad, och stöttas till 100%!

Med andra ord, att ”överlämna” styrningen av rodret på ”fartyget”, ert liv på Jorden; genom att låta Gud och ert Högre Själv ta över rodret och styra er, då kommer ni till destinationen ni vill. Det är stor skillnad att styras genom överlämning, eller inte.

Styrningen från Gud och ert Högre Själv, kommer att göra att er väg blir den mest glädjefyllda, mest uppfyllda, mest överflödande (i alla aspekter), roligaste, och den kommer att vara den säkraste, snabbaste vägen för att ta er dit ni vill komma! Er allvetande Gud/Högre Själv, kommer alltid att finnas där, för att vägleda er genom alla stormiga hav; och kommer att vara det kraftfulla navigationssystemet/den GPS som ert fartyg behöver, för att komma dit ni vill, bli de ni vill vara och göra det ni vill göra.

”När ni släpper taget, händer något magiskt. Ni ger Gud utrymme att jobba.”

Mandy Hale

 

Att överlämna er till ert Högre Själv, innebär också ett heltidsåtagande av att vara den Ovillkorliga Kärleken inom er, som ni verkligen är. Ert överlämnande innebär att ni automatiskt kommer tillbaka till Kärleken ni är. Ni kommer automatiskt att sprida kärlek vart ni än går. Ni kommer automatiskt att fungera som den kärlek ni är, i allt ni gör varje dag. Och ni kommer att behandla ALLA levande varelser med kärlek direkt från hjärtat, exakt på det sätt ni själva vill bli behandlade.

KÄRLEK är verkligen den största KRAFTEN i Universum.

När ni anpassar alla era tankar, ord, känslor och handlingar med KÄRLEKENS KRAFT, stöder Universum er i alla era strävanden! Magi uppstår. Varje gång ni vaknar på morgonen, känner ni er upprymda över vad dagen kommer att medföra. Arbetet blir roligt och det kommer att kännas som en lek. Allt och alla kommer att sluta kännas främmande. Ni kommer att känna er så förenade, starkt sammankopplade med ALLA SOM FINNS. Alla kommer att bli era bästa vänner.

Och det bästa är att ni inte behöver oroa er för pengar, och/eller att ”tjäna till ert uppehälle”, aldrig någonsin igen. Framgång i allt ni gör kommer naturligt till er, med ingen eller liten ansträngning! Detta kommer att ske när ni alla minns konsten av att ”öppna er för att ta emot”, det allra bästa i livet som Universum har att erbjuda er.

Att klättra upp till ”bergstoppen”, där era mål för det andliga bemästrandet och upplysningen finns, kräver fullständig överlämning, tillit och tro på att Universum/Gud är ETT med er. Att de alltid finns vid er sida, och stödjer alla era ansträngningar. Uppstigningsprocessen kräver att ni ”stiger upp” eller ”lämnar kvar” alla era små, begränsande, mycket restriktiva tredimensionella övertygelser, som håller er tillbaka.

När alla på planeten utövar denna konst av ”totalt och fullständigt överlämnande” till sina Högre Själv, kommer Nova Gaia inte längre att vara en så avlägsen fysisk verklighet. Varje gång det kommer en modig individ som ”hoppar från klippan” och lämnar det ”gamla sättet/livet” bakom sig, och sedan tar vägen som leder till Hennes Högre Själv, då stiger Planeten Jordens Ljusfrekvens exponentiellt.

Denna individ (när hon helt blir det levande, fysiska utförandet av den Gudomliga Kärleken i vardagen), kommer att bli en mycket kraftfull LEDSTJÄRNA av Ljus. Människor över hela världen kommer att dras till henne; till hennes ljus; till henne kärlek. Hon kommer att utsöndra/utstråla Kristusmedvetandet lätt och naturligt, utan ansträngning. Hon blir en levande, andande, modern Kristus i handling; som sprider Kärlek, Enighet och Ljus överallt där hon går, och genom det hon gör.

Det är dags NU för alla ni (som har bestämt er för att stiga upp i denna livstid), att vara detta förkroppsligande av Kristus medvetenhet, i ert vardagsliv också. Släpp alla falska trosuppfattningar baserade på rädsla, brist och begränsning. Sänk garden och låt Gud komma in. Låt era Högre Själv ta över och vägleda er. Ni kommer alltid att vara säkra, skyddade och vägledda till den ”bästa, högsta, mest glädjefulla och fridfulla” vägen, som finns i ritningen för ert nya 5D-liv.

Baserat på dagens nivåer av frekvens i planetens ljus, kommer Nova Gaia att vara helt etablerad som en fysisk, manifesterad verklighet om ungefär 25 Jord-år. Denna uppskattning baseras på det ”ganska felaktiga” antagandet, att den lilla gruppen om 5% (som nämnts tidigare i detta meddelande) aldrig blir större/inte hälsar nya medlemmar välkomna i gruppen. Med andra ord, om antalet personer ”som medvetet förkroppsligar sina Högre Själv” alltid stannar vid 5%, så kommer Nova Gaia att bli verklighet om 25 år. Men, TÄNK OM den procenten ökar? Svaret blir då uppenbart. Utopin Jorden kommer då att manifesteras i er faktiska, fysiska verklighet på mindre än 25 år.

När ni vet det, vad kommer ni då att välja att göra och skapa härnäst, min kära vänner? Är ni redo för er stora flytt till de högre dimensionerna, och förena er med många av era Galaktiska Bröder och Systrar av Ljus?

Av det OÄNDLIGA antalet potentiella framtider/tidslinjer, som för närvarande ligger och väntar i potentialens rike, vilken av dem kommer Människans Kollektiv välja att manifestera? Kommer ni medvetet att välja den lättaste, säkraste, mindre kaotiska och smidigaste tidslinjen, där Uppstigningen sker helt naturligt? Eller kommer ni att låta andra fatta beslutet åt er, om att INTE delta i processen för att skapa och manifestera Nova Gaia? Ert kraftfulla, medvetna deltagande i denna stora strävan, är nödvändigt för att säkerställa att ER väg blir mindre stenig, mindre stormig och mindre stressig. Valet är ert.

Bilden den här kanalen valde att presentera i detta meddelande, är mycket lämplig. Det bästa sättet att förutsäga framtiden på, är att skapa den. Låt era Högre Själv ta över och ta kontrollen. De kommer att hjälpa till att anpassa er till den bästa, ljusaste och fridfullaste framtiden, som ni alla förtjänar att få! Era Högre Själv kommer att göra det, genom att hjälpa er att SKAPA den framtida Nova Gaia ni drömmer om. Återkräv er Suveränitet; er Gudomlig kraft för att skapa och manifestera, och gör sedan Himlen på Jorden till verklighet!

Ni har alla valt att vara här, på planeten, i denna Stora Gudomliga stund av Gaias (och alla hennes invånares), stora flytt, från de lägre till de övre dimensionerna av medvetenhet. Ni har valt att vara här, för att delta i skapandet av Nova Gaia. Ni kom ivriga från många Universum, och valde att födas här, inte bara för att få sitta på främre raden, och titta på den här ”Stora Showen”, som för närvarande pågår på Jorden, utan också för att bidra, engagera er och delta för att FÅ DET ATT HÄNDA!

 

Så nu sätter vi igång, eller hur?

Jag, Sananda, er bror i Ljuset, lovar att gå med er varje steg på vägen. Kalla på mig när ni börjar glömma ”vilka ni verkligen är”, och ”er mycket viktiga anledning/syftet till att vara här”. Ni är hela tiden totalt älskade, vägledda och omgivna av högre dimensionella ljusvarelser, som bara vill ert bästa.

Snälla kalla på vår hjälp när helst ni behöver den. Tala med oss, och tala med ert andliga team. Ha för avsikt att skapa en direktlinje mellan er och oss, så att ni så småningom blir mindre och mindre beroende av högre dimensionell information, som kommer ”utifrån”. Ni är Allvetande, Allestädes närvarande och Allsmäktiga. Inom er finns Universums Visdom.

Sänder ut mycket Kärlek och Ljus till er alla,

Sananda

 

Översättning: Maggan

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. https://www.raphaelshealingspace.com.au

Du gillar kanske också...