Sananda via John Smallman, 24 maj

Sananda 24 maj 2015

Via: John Smallman

Mänsklighetens uppvaknande sker just nu!

 

Mänsklighetens uppvaknande är ofrånkomligt. Ni har naturligtvis hört det många gånger förut, men inom illusionen uppstår tvivel och oro nästan ständigt. Det är anledningen till varför det är så viktigt för mig att fortsätta påminna er, så att ni håller fast er riktning trots den synbara bristen på fysiska bevis inom den illusoriska miljön, på vilken ni fokuserar det mesta av er uppmärksamhet, för att bekräfta att Guds plan utvecklas precis så som Han har för avsikt.

Illusionen är en plats där inkonsekvensen flödar. Ny information kommer fram och ersätter tidigare trosuppfattningar genom att påvisa dess otillräckligheter och tempot där det sker accelererar ständigt. Det är inte konstigt om ni känner er så ansatta. Illusionen är en miljö som nästan ständigt förändras – fred till krig, kärlek till hat, tillit till svek – och omvänt för dessa tillstånd. Vid den här tidpunkten i er andliga utveckling – och alla som fysiskt inkarnerat på Jorden är här för att utvecklas andligt – en enorm ansträngning som uppnås genom meditation, bön och genom mänsklighetens intensiva önskan om positiv förändring, att röra sig från våld till icke-våld, från ändlösa tillstånd av krig till fred som varar och uppfattningen ökar om att detta endast kan ske om människor litar på varandra och absolut håller sig ifrån att svika det förtroendet.

Det minsta ögonblick som spenderas på att tänka över vad som behövs för att föra in ett tillstånd av fridfull och harmonisk samexistens till alla på Jorden gör det ganska klart att inga framsteg kan göras utan att först etablera tillit och för att göra det är det uppenbart att alla kulturer, etniciteter, livsstilar, religiösa och politiska trosuppfattningar måste respektera alla andra. Det intensiva egoistiska behovet att ha rätt som så många har, behovet att tillhöra den rätta religionen, det rätta politiska partiet, den rätta nationen, den rätta …. (fyll i det som saknas)är, som historien aldrig misslyckas med att bevisa, ett oförsonligt recept för katastrof, för det tillbringar sin tid med att göra andra fel och på det viset göra andra till sin fiende.

Över hela Jorden, när barn föds och börjar växa upp, har de egon som behöver växa och mogna för att göra det möjligt för dem att leva på Jorden som visa och balanserade individer. Till en början har de behov som de inte kan tillgodose själva, behov som kräver erkännande och uppfyllelse av någon annan än den själva, och så behöver de lära sig att attrahera uppmärksamheten från dem som finns där för att sörja för deras behov och det sökandet efter uppmärksamhet stärker deras egon. Detta är normalt. Det som inte är normalt, men faktiskt alltid händer, är att dessa egon, egon hos nästan varje individuell person utan undantag, såras och blir utsatt för övergrepp i större eller mindre utsträckning av sina anhöriga under sin uppväxt till vuxenlivet. I allmänheten är vårdnadshavarna avsikt att lära ut och inte att skada, men eftersom den skada som vårdnadshavarna själva har upplevt, lär de ut rädsla och inte kärlek. De sviker oavsiktligt förtroendet hos dem som de är ansvariga för, oftast för att de tror ”det är för deras eget bästa”! Resultatet är att de små växer upp och upplever svek mot sitt förtroende för dem som är där för att sörja för dem och som en konsekvens betingas de att förvänta sig svek och på grund av det ständigt vara på sin vakt. Som en konsekvens av detta är tillit något som offras lätt för något annat när de en gång genomlevt dessa ofrånkomliga mänskliga uppväxterfarenheter och får dem svikna.

Hur kan mänskligheten röra sig framåt då? Den enda vägen framåt är genom att lita på varandra och ändå känns det helt galet att göra det, som bäst, och en total förnekelse av verkligheten, som värst. Era erfarenheter visar att lita på människor är godtroget, oklokt, omoget, brist på intelligens blir nästan alltid sviket. Och ändå gör orsak och logik det ändligt klart att utan tillit är framsteg mot varaktig fred omöjligt. Det skulle kunna verka som att mänskligheten är fångad i en Moment 22-situation. Det verkar inte finns någon väg ut från denna frånvaro av tillit, för det som erfarenheterna visar klarast är att de som litar på någon alltid blir svikna.

Inte desto mindre är den enda vägen framåt att välja tillit. Den största majoriteten av människor vill bara leva i fred och harmoni med alla andra. När det tillståndet är uppnått, som det har blivit många gånger i små samhällen, har många satsningar testats och givit frukt på ett fantastiskt sätt. Framgången hos sådana här små samhällen ses inte med blida ögon bland dem vars omgivningar är mindre fruktbara. Om ni tar en närmare titt på vad som händer er kommer ni se att bara ett väldigt litet antal svårt skadade individer behövs för att rubba balansen i en harmonisk miljö genom att sprida rykten eller skvaller.

Det är det som är poängen – bara ett litet fåtal skadade individer behövs för att rubba ett samhälle, PÅ GRUND AV att andra lyssnar på dem och tror på deras förbittrade skvaller.

Om det skvallret ignoreras kommer de som skvallrar flytta någon annanstans. De söker egoistisk tillfredsställelse genom att förstöra den balans och harmoni som andra har etablerat för att de själva är så skadade. Och för att de är i sådan smärta, vilken mestadels är förnekad och begravd djupt inom dem, väntar de också uppmärksamt på en möjlighet att projicera den smärtan på andra för den lilla lättnad det ger dem. När individer är så pass svårt skadade är deras enda nöje att skada andra. När ni möter eller interagerar med någon som är så pass skadad, döm dem inte eller förkasta dem, ha bara som avsikt för dem att de skall helas och sänd dem kärlek eller välsignelser. Det är en av era jordliga uppgifter.

Vägen framåt är därför att ignorera allt skvaller och istället lita på er egen intuitiva känsla som talar om ifall andra kan gå att lita på och lita sedan på dem! Ja, inom illusionen, er nuvarande synbara ”hem”-miljlö, kommer ert förtroende svikas då och då. Men eftersom detta är en illusion kan dessa erfarenheter inte skada er, de är bara de overkliga drömmar som ni kommer att vakna upp ifrån. Vägen framåt är att förlåta dem som svikit er.

Som jag sade ovan, behövs bara ett litet fåtal skadade individer för att rubba ett samhälle. Om samhället vägrar att påverkas eller manipuleras av dessa individer är dock dessa ansträngningar ineffektiva.

Var och en av er människor, varje barn av Gud, är permanent i kontakt med det gudomliga fältet av Kärlek där allt i hela skapelsen finns för alltid, men illusionen som verkar så verklig för dem som lever i den, är ego-styrd och rädslo-styrd, och den gör allt den kan för att övertyga er om att ni är en obetydlig livsform vars existens är kort och meningslös. Och det är förstås dess syfte. Den bildades och konstruerades för att låta er uppleva separation från er Källa, den oändligt kärleksfulle Gud som skapade er i glädje och för glädje. Ert verkliga sinnestillstånd – för evigt närvarande i det kärleksfält som är Gud – är oföränderligt. Ni är alltid där och ni har egentligen aldrig lämnat det. Ni skulle aldrig kunna lämna det, eftersom det inte finns någon annanstans, vilket ni alltid blir påminda om. Därför finns det heller ingenting att vara rädd för!

Som vi i de andliga rikena fortsätter att tala om för er, genom alla de olika kanaler som vi använder för att få kontakt med er, och genom den gudomliga intuitionen som ni alla har tillgång till i varje stund, det finns bara Kärlek! Gud, den gudomliga Källan är allt som existerar, den enda medvetenheten, det enda förnimmande medvetandet som genomsyrar varje individs sinne är Kärlek. Ni är aldrig avskurna ifrån Gud och därför är Kärlek er sanna och okränkbara natur. Det ni upplever inom drömmen, inom illusionen – rädsla, konflikt, svek, lidande, smärta och konstant förvirring – är overkligt.

När ni lösgör er från illusionen, även om det bara är för ett ögonblick, genom att gå inom er till det där heliga utrymmet där Guds låga brinner oavbrutet inuti er, så kommer ni att hitta frid. Genom att gå inom er och ha för avsikt att känna Gud, er gudomliga Källa, platsen där ni uppstår på nytt i varje ögonblick, sprider ni och sträcker ut Kärlek till alla som ni interagerar med på alla sätt. Det är ert syfte under den här inkarnationen. Ni valde att inkarnera som en människa under den här tidpunkten för att hjälpa andra att vakna upp, för den Kärlek som ni delar med Gud motivera er kraftfullt att föra hela mänskligheten hem till sitt naturliga tillstånd av medvetenhet om att alla är Ett med Gud. Ni känner till det tillståndet och att vara Kärleken inkarnerad gör att ni vill att alla skall känna den permanent. Ni är i sanning perfekt i linje med den gudomliga Viljan och ni vandrar på Jorden för att lysa med Ljuset av Guds Kärlek så starkt att ingen kan missa det.

Det Ljuset skiner så strålande över hela världen för så många av er valde att vara på Jorden vid den här tidpunkten för att väcka upp mänskligheten. Inga andra alternativ finns tillgängliga, mänskligheten kommer att vakna och kaoset och förvirringen som verkar intensifieras över hela världen är klara indikationer på att mänsklighetens uppvaknande sker just nu!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...