Sananda via Beatrice Madsen, 4 juli, 2020

Sananda via Beatrice Madsen 200704
Det riktiga nålsögat är här kära vänner och medmänniskor. Tidigare har ni inte riktigt haft ett val som ni har på det viset som det nu är möjligt (leeende, och Sanada visar mig två handflator som är kupade).
Du kan äntligen välja om du vill gå den högsta vägen eller om du vill gå den ordinära vägen som också är okey. Jag dömer dig inte, kommer aldrid att döma. Valet är DITT.
Det är i sanning krävande att gå den högsta vägen. Du behöver möta varje vrå av dig själv för att slutligen genomgå en trasformation till ditt högre jag. Vägen kan vara snårig med törnen och tistlar och du kan behöva stå öga mot öga med de mörkaste krafter.
Du kan finna vägledning och hjälp genom den vägen jag vandrade i min sandaler på jorden. Jag var förebilden för den högsta principen och jag vill ingjuta dig mod i din resa. Det är din tur nu. Det är din tur att bli jag och att våga gå genom tunnlarna, dyka under isarna och i friktionen så väcker du ditt tolvsträngade DNA som har den högsta potentialen, oh medmänniska.
I dina mörkaste vrår, i dina djupaste tvivel, så vet att jag bär dig framåt. Viska mitt rätta namn och låt dig falla ner i den brunn som är jag och jag hjälper att lösgöra stenarna som ligger för din egen källa käraste. Stenarna är de illusioner i självuppfattning som ni fått från er barndom och genom ert samhälle. Stenarna är de illusoriska idéerna hur ni ska leva och hur ni ska bli omtyckta och rädslan för att uttrycka er precis som ni är, med hjärtats renhet. Stenarna är de kollektiva lögnerna som faller med kraft och det krävs ett lejonmod att våga se sanningen i vitögat.
Jag vill säga till dig att ha tålamod med dig själv. Våga se dig själv och andra som ni är, med ljus och mörker men ändå välja det högsta, bästa. Är du i en svår situation, fråga dig konkret vad som kan vara den högsta, bästa lösningen för alla inblandade. Vänta in svaret från dig själv/er. Det kan komma en lösning, pröva den i tanken och i hjärtat, vänta på nästa, pröva den i tanken och hjärtat , vänta på den tredje, pröva den i tanken och i hjärtat. Plötsligt har ni den högsta, bästa lösningen klar för er kära.
Vet att det finns alltid en lösning på problem, alltid. Kanske manifesteras de inte alltid så fort som ni önskar för de behöver växa fram, men lösningen finns i problemets kärna.
Se det klaraste ljus sippra genom ditt kronchackra. Bär med dig alla minnen du har av mörker och svåra situationer, för det är genom dem du har den djupaste medkänsla gentemot din nästa. Om din granne lider, så slå dig inte för bröstet och gläds åt att du minsann inte har det lika jobbigt och besvärligt utan skicka honom en medkännandes tanke och hoppas på bättring och bra lösningar. Släpp sedan det tunga och lämna över det till Gud och känn ditt eget ljus.
Var viss om att din grannes lidande är en del av ditt eget men det är inte din personlighets.
Väljer du det högsta bästa, ser du till dina egna behov men du ser också till andras. Du ser till helheten, för du vet att vi hör ihop och vi är i sanning ett.
Det kommer inte längre vara den enes bröd, den andres död. Det kommer slutligen att vara den enes bröd och vi delar lika, för du är en aspekt av mig.
Kom ihåg att jag dömer dig inte, du får vandra den väg du önskar, men jag vill lite grann inspirera dig att komma hem till mig (leende).

You may also like...