Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juli, 2020

Hur man Arbetar med Jordens Energinät ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton,

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har lyssnat på er alla och era förfrågningar har mottagits. Ni är där ni är för att upptäcka och besluta, och de förfrågningar som ni gör av de av oss i högre världar tas mycket på allvar eftersom vi förstår att ni är de som är i frontlinjerna. Vi vet hur svårt det är att vara där i en fysisk, mänsklig kropp, och naturligtvis, vi vill hjälpa till för att hjälpa känns bra för oss.

Vi är glada över de förfrågningar som vi har fått nyligen eftersom era senaste förfrågningar har återspeglat hur långt ni har kommit som kollektiv. Det är mycket mer troligt att ni nu gör förfrågningar som inkluderar resten av mänskligheten. Ni kommer till den punkt där ni inte bara förstår intellektuellt att ni är ett kollektiv, men ni börjar också fungera som medlemmarna i ett kollektiv. Och ni är mer inkluderande av era medmänniskor på grund av hur mycket empati och medkänsla ni känner för varandra, och det är därför det är den perfekta tiden att ansluta mer till de nät som ni har där på er planet.

Ni har bidragit till nätsystemet sedan era födelser, och de flesta av er har inte varit medvetna om era bidrag under det stora flertalet av era år där på planeten. Men nu är det dags att stämma in med dessa gridlinjer så att ni kan ansluta vibrerande och energiskt till de andra människor som bor så långt borta från er. Ni är inte bara där för att bidra till näten. Ni är också där för att dra nytta av deras närvaro.

Många individer känner sig ganska isolerade där de är på planeten just nu, och vi vill säga till de av er som känner sig ensamma, som om ni är de enda uppvaknade i ert område, att nu är den perfekta tiden att kontakta alla de andra väckta individer som instämmer på näten. Ni har det fem dimensionella kristallina energinätet som ni har hjälpt till att reparera, liksom det ursprungliga nätsystemet som alltid funnits till hands för er som tredimensionella varelser och som fortfarande finns där för att stödja er. Ni har många andra nätverk som har sam-skapats där på grund av de avsikter ni har hållit för det mänskliga kollektivet.

Återigen, ni klickar ofta med och instämmer med dessa nätverk utan att ens inse att ni gör det, men när ni ansluter till Moder Jord från nu och framåt, vänligen känn efter för energierna som ligger precis under era fötter och som kan ansluta er till den känslan av förening, det enhetliga varande tillståndet, som ni har sökt efter så länge. Ni kommer att gynnas, och det kommer alla andra också att göra.

De av oss i de högre världarna kommer att fortsätta att vägleda er till de lägen där ni kan känna som mest och där ni kan dra mest förmåner. Vi vet vad ni vill, och vi vet vad ni behöver, och vi är mycket glada att arbeta med er när ni arbetar med era medmänniskor för att skapa den energi och vibration som är nödvändig för att mänskligheten ska stiga upp.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft stor glädje av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, July 4th, 2020

Du gillar kanske också...