Jesus via John Smallman 14 oktober 2020

 

Jesus via John Smallman 14 oktober 2020

 

Sorrow is a powerful emotion that arises when you experience loss.

14 oktober 2020 av John Smallman

 

Jesus Audio Blog For Wednesday October 14th

Idag vill jag tala om sorg. Många människor upplever stor sorg som ett resultat av att de skiljs från vänner och nära och kära på grund av de nuvarande globala begränsningarna för möten och sociala interaktioner av alla slag. När du upplever att du känner sorg, eller någon form av missnöje med omständigheterna i ditt liv, vänligen kalla på mig. Jag är alltid tillgänglig och jag kommer alltid att svara på ditt anrop omedelbart! Det är min glädje att hjälpa er alla i era pågående uppvakningsprocesser, som många av er tycker är mycket oroande. När du tillbringar mer tid ensam och hittar känslomässiga problem som kraftfullt uppstår inom dig som behöver adresseras, tackas, förlåtas och släppas, be mig att hjälpa dig att slappna av i dina heliga inre helgedomar där Kärlek väntar på dig, som bara vill omfamna och hedra dig om du tillåter den att göra det. Att tillåta och välkomna är nyckeln, så släpp alla negativa känslor eller självbedömningar om din värdighet och bjud Kärleken att gå med dig dit.

Sorg är en kraftfull känsla som uppstår när du upplever förlust, och som kan vara extremt försvagande, vilket ofta leder till intensiv depression och brist på motivation för livet. Under dessa ovanliga tider behöver alla någon som de kan prata med om personliga frågor som de normalt inte skulle prata med någon om. Och många av er känner att det inte finns någon som ni på ett säkert sätt kan avslöja dessa till synes privata frågor till, ofta på grund av en känsla av skam och otillräcklighet, och tron att ni själva borde kunna hantera dem, som andra uppenbarligen gör. Sanningen är att du inte är ensam om att uppleva denna känsla av att du inte har någon som du kan prata med, denna känsla – till och med en tro – är faktiskt endemisk. Så släpp taget, kalla på mig, så kommer jag att vägleda dig att träffa någon som kan och kommer att lyssna på dig kärleksfullt och utan dömande, för att hjälpa dig att identifiera och släppa de djupt begravda men starkt inrotade övertygelser som aldrig har tjänat dig. Släpp också förväntningarna om vem det kan vara – ett egoistiskt rädslodrivet försök att begränsa dina val – vilket gör att din intuition kan ge dig den mest välfunna möjligheten. Du kommer naturligtvis fortfarande att vara helt fri att välja om du vill engagera dig med den som välvilligt dyker upp när du arbetar med dina frågor om förtroende.

Att lära sig hur och vem du kan lita på orsakar ofta oro och ängslan eftersom ni alla har fått ert förtroende förrått någon gång eller många gånger i era liv. Men med de pågående effekterna av Tsunami of Love, som flyter rikligt för att hjälpa till i er uppvakningsprocess, blir människor alltmer medvetna om behovet av att leva sina liv ärligt och med integritet samtidigt som de respekterar andras förtroende för dem och gör därför ett medvetet val att hedra både sig själva och andra. Kärlek är din natur, och när allt fler blir medvetna om detta växer möjligheterna till vänliga och kärleksfulla sociala interaktioner – en till en eller i grupper – snabbt.

Det finns bara En, därför är var och en denna Enda. När fler och fler av er erkänner denna gudomliga Sanning blir era interaktioner med varandra allt mer kärleksfulla, vilket gör att frågor som kan ha splittrat er, och till och med lett till konflikter mellan er, diskuteras öppet, utan några individuella förutsättningar eller behov av att bevisa för andra riktigheten i hans eller hennes tro eller åsikter. När diskussioner inleds från detta kärleksfulla tillstånd av öppenhet och acceptans finns det inga problem som inte kan lösas, även om tid och tålamod kommer att vara nödvändiga eftersom, även om du har gått in i New Age, arbetar många fortfarande med personliga frågor om dålig självacceptans, ovärdighet och brist på förtroende som spontant kan utlösas och leda till konflikt. Rädsla leder ofta till ilska, ibland intensiv ilska, som kan användas för att försvara jaget eller för att attackera en annan, och när detta händer är det oundvikligen splittrande.

Rädsla är ett svar på avskildhet från eller övergivenhet av en älskad, och overklig som den är, för ni är alla permanent och evigt i Guds Närvaro från Vilken det är omöjligt att skiljas, men för människor verkar det mycket verkligt. Om du skulle separeras från Källan, skulle din livskraft, ditt medvetande avslutas, du skulle upphöra att existera, och genom att välja att inkarnera i formens värld verkar ni ha varit åtskilda, så alla har en djup inre känsla av rädsla. Sättet att permanent släppa denna rädsla är att bli medveten om din sanna natur som Ett med Gud, och att veta att det verkligen är den du är. Många som har haft Nära Döden Upplevelser har pratat och skrivit om undret och glädjen i den upplevelsen, den fullständiga kunskapen om att det bara finns Kärlek, det oändliga fältet av gudomlig energi där allt som har skapats är evigt närvarande utan avbrott.

Det overkliga tillståndet av begränsning som ni upplever som varelser i form är tillfälligt, ett tillstånd från vilket Gud har lovat att ni kommer att vakna.

Mänskligheten är nu helt engagerad i uppvakningsprocessen eftersom tiden för overklighet har avslutats av er kollektiva avsikt, och ni är nu mycket aktivt engagerade i uppvaknandet. För de flesta är det ett mycket oroande ögonblick eftersom tron att overklighet är verklig har blivit så djupt inrotad i er. Som människor ogillar ni kollektivt förändring eftersom det medför osäkerhet och får många att tänka på åldrande och döende som något fruktansvärt, medan modern medicinsk vetenskap desperat försöker övervinna och förhindra döden. Därför är det fantastiskt och intensivt att komma till insikten att det inte finns någon död, att det bara finns en övergång till verkligheten.

Denna insikt kan alla få tillgång till, för Gud skulle inte hålla tillbaka den från Sina älskade barn. Vägen till insikt om vem du verkligen är, är genom att gå inom och tillbringa tyst tid ensam där när du ber om att få veta, och sedan verkligen tillåta dig själv att lyssna på och höra Rösten från Gud i dig, där Den alltid finns. Du är aldrig ensam, så gå in, be om bekräftelse på denna gudomliga Sanning och låt dig själv höra Den, känna Den och Förstå den.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...