Sananda via James McConnell, 31 december, 2017

Sananda, 31 december 2017

Via James McConnell

Jag är Sananda.

Som alltid är det underbart att vara här med er, att kunna dela med sig på det här sättet och veta att i en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att tala direkt med varandra. För ni, var och en av er, kommer att ha er egen kontakt med dessa medvetandenivåer, bortom det medvetande som ni nu har. Med andra ord kommer ni att vara på en högre medvetandenivå; de nivåer av ert medvetande som omfattar hela ert Jag. Det är dit ni är på väg.

Och allt är nu på väg i den riktningen. Allt sker för att ta er vidare i den här processen. Genom denna övergång och genom uppstigningsprocessen, kommer ni till slut fram till det som är känt som Transfigurering, för ni håller alla på att träna och förbereda er för denna nya aspekt … eller i många fall för den gamla aspekten som ni alla har gått igenom tidigare.

Ni har gått igenom en fantastisk tid under det år som nu har passerat. Men jag vill tala om för er att ni nu går in i en ännu mer fantastisk tid. En tid som ibland kommer att få er på knä vad det gäller att inte förstå vad det är som händer, eller att vara förberedda på det … såvida ni inte är det.

Såvida ni inte har gått djupt inom er själva för att återigen finna anslutningen med ert Högre Jag, Källan inom er. Om ni gör det här, om ni jobbar på det här dagligen, då kommer det sker framöver, dessa skuggor som ni har talat om, att komma fram i ljuset. Och allt som kommer tillbaka in i ljuset förbereder er för vad som kommer efter detta.

 Ni är verkligen inte ensamma i det här. Vi är här med er. Era mentorer är här med er eller de kommer att vara här med er. Allt ni behöver göra nu är att till fullo lita på processen. Lita på processen som ni har arbetat för, som ni har lärt er om och tränat inför. Och då talar jag inte bara om träning i den här livstiden. Ni har tränat inför det här under en lång, lång tid.

Och de av er som är här nu, som har gjort det här många gånger förut, ni har gått igenom dessa förberedelser förut. Det här är vad ni skulle kalla ”gammal skåpmat”. Det är inte något som är nytt eller något som skulle hålla er tillbaka på något sätt, eftersom allt är exakt som det ska vara, och som ni har hört många gånger så är allt orkestrerat.

Allt som ni gör är en del av denna stora orkestrering. Det är inte bara vi som gör orkestreringen, ni kan betrakta oss som dirigenter eller de som håller i taktpinnen här. Vi skulle nog betraktas som det. Men i verkligheten är det ert Högre Jag som är dirigenten. Det är ert Högre Jag som dirigerar kören inom er, som leder alla multidimensionella jag som ni är. Och det här är vad som händer nu och kommer att fortsätta att hända under detta det mest fantastiska år, som har förutspåtts i eoner.

Var snälla och förstå att allt har arbetats fram under eoner och ni är förtruppen. Ni är förtruppen som för allt framåt. Ni är de som kommer att förbereda och har tränat för att vara en del av uppdraget som ni kom hit för att göra. Ni är de som kommer att nå ut till alla som håller på att vakna upp. Och när de gör det kommer de att vända sig till er, till de av er som har förberett sig själva för det här och insett vad ert uppdrag är.

Och när det här året rullar på, kommer många fler av er att inse vad det uppdrag som ni är här för innebär. Ni kommer att veta hur ni ska gå till ert inre och få svar på era frågor. Inte genom att fråga oss, utan genom att fråga ert inre jag: ”Hur går jag vidare? Vad gör jag nu? Hjälp mig genom den här övergången som jag genomgår nu”.

Det är dessa frågor ni kommer att ställa, medan andra som ännu inte har vaknat eller håller på att vakna, kommer att ställa frågor som ni redan har ställt: ”Vad handlar det här om? Varför är vi här? Vad ska vi göra här? Vad händer med planeten, eller det här landet eller vad det än kan vara?” Dessa är de frågor som de kommer att ställa: ”Hur kan vi hjälpa processen? Vad kan vi göra?” Samma frågor som ni redan har ställt och som många av er fått svar på.

Men om ni ännu inte har fått svar, ställer ni inte rätt frågor. Så sök inom er själva och ställ de frågor ni måste fråga er själva. Och när ni ställer dessa frågor kommer ni att få svaren. Fråga och ni ska bli bönhörda. Sök och ni ska finna. Knacka och ni ska bli insläppta. Det här sades för länge sedan och det är lika mycket en process som behövs nu som då, till och med mer nu när det nya året står för dörren.

Jag är Sananda. Må all min frid och kärlek vara med er alla, och jag kommer att fortsätta att vara en stöttepelare som står bakom er under hela nästa år.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

You may also like...